big logo

304

Деца

ЧЕКАЈУ НА ТВОЈУ ПОМОЋ!

О нама

Све уплате

31.07.2015.
Укупно уплаћено на дан: 31.07.2015. 62.500,00 RSD
Vesna Bondžić 41000.00 RSD
Grupa Prijatelja 12000.00 RSD
Siniša Radanović 2200.00 RSD
Dejan Rašuo 500.00 RSD
Milenković Marina 400.00 RSD
Siniša Radanović 6400.00 RSD
30.07.2015.
Укупно уплаћено на дан: 30.07.2015. 12.340,00 RSD
Ognjen Ljubiša Karović 500.00 RSD
Milutinović Sofija 9840.00 RSD
Milan Cvijović 1000.00 RSD
Saša Stanković 500.00 RSD
Marina Mitrović 500.00 RSD
29.07.2015.
Укупно уплаћено на дан: 29.07.2015. 992.203,00 RSD
Milan Jovanović 1000.00 RSD
Salihović Elvis 2000.00 RSD
Crveni Krst Velika Plana 938203.00 RSD
žarko Obradović 50000.00 RSD
Ivan Radonja Radović 1000.00 RSD
28.07.2015.
Укупно уплаћено на дан: 28.07.2015. 161.000,00 RSD
Vladimir Lazarević 10000.00 RSD
ALPHA BANK SRBIJA AD BEOGRAD 80000.00 RSD
Milić Milica 1000.00 RSD
Krol Housekeeping - Beograd 70000.00 RSD
27.07.2015.
Укупно уплаћено на дан: 27.07.2015. 11.000,00 RSD
Ivan Živanović (Интернет уплата) 5000.00 RSD
Ivan Živanović (Интернет уплата) 3000.00 RSD
Ivan Živanović (Интернет уплата) 3000.00 RSD
25.07.2015.
Укупно уплаћено на дан: 25.07.2015. 352.500,00 RSD
MILAN KAJGANIĆ (Интернет уплата) 12000.00 RSD
Aleksandar Aleksanda 60000.00 RSD
Aleksandar Aleksanda 30000.00 RSD
Aleksandar Aleksanda 60000.00 RSD
Aleksandar Aleksanda 30000.00 RSD
Aleksandar Aleksanda 60000.00 RSD
Srbijaautoput Ad 100000.00 RSD
Verica Svetislav Stojanović 500.00 RSD
24.07.2015.
Укупно уплаћено на дан: 24.07.2015. 183.029,93 RSD
Olivera Borovčanin 2000.00 RSD
Denis Pajić 1605.93 RSD
Aleksandar Pešić 3000.00 RSD
Darko Mijatović 1000.00 RSD
Nikolina Vulinović 165424.00 RSD
Nebojša Cirjaković (Интернет уплата) 10000.00 RSD
23.07.2015.
Укупно уплаћено на дан: 23.07.2015. 395.358,00 RSD
Nenad Svilar 5000.00 RSD
Gordana Klisarić 1000.00 RSD
Jovica Krtinić 2500.00 RSD
Splav Freestyler - Beograd 42783.00 RSD
Grad Zrenjanin-rn Za Izvrš. Budžet 60000.00 RSD
Garač Gradnja I Draguljub Pavićević 3000.00 RSD
Konzilijum - Zavod Za Laboratorijsku Dijagnostiku 121000.00 RSD
Srpsko Kulturno Udruženje Ingolstad 150000.00 RSD
Gradska Opština Novi Beograd 5075.00 RSD
Katarina Janković (Интернет уплата) 2500.00 RSD
Katarina Janković (Интернет уплата) 2500.00 RSD
22.07.2015.
Укупно уплаћено на дан: 22.07.2015. 8.150,00 RSD
Jaroslav Kobar (Интернет уплата) 150.00 RSD
Rkds - Impuls Doo - Leposavić 5000.00 RSD
Marković Ljubica 3000.00 RSD
21.07.2015.
Укупно уплаћено на дан: 21.07.2015. 32.700,00 RSD
Radisav Pantelić 5400.00 RSD
Marko Teodorović 5000.00 RSD
Evra Popović 5000.00 RSD
Ljubica Golubović 10000.00 RSD
Nevena Stević 2000.00 RSD
Golubović Goran 100.00 RSD
Mrđen Marijana 1000.00 RSD
Nemanja Pavićević 200.00 RSD
Milan Jovanović 1000.00 RSD
Nenad Svilar (Интернет уплата) 3000.00 RSD