big logo

362

Деца

ЧЕКАЈУ НА ТВОЈУ ПОМОЋ!

О нама

Списак уплата по донаторима

Александар Ђурић
Укупно уплаћено 2000.00
Миљана Ристић Станковић
22.06.2017.
2000.00
Душан Марковић
Укупно уплаћено 1000.00
Миљана Ристић Станковић
22.06.2017.
1000.00
Милица Митровић
Укупно уплаћено 3000.00
Миљана Ристић Станковић
22.06.2017.
3000.00
Дејан Петрикић
Укупно уплаћено 1000.00
Миљана Ристић Станковић
22.06.2017.
1000.00
АДВОКАТ НЕНАД В. КРСТИЋ
Укупно уплаћено 2000.00
Миљана Ристић Станковић
22.06.2017.
2000.00
Ненад Сарајлија
Укупно уплаћено 1.00
Миљана Ристић Станковић
22.06.2017.
1.00
Милош Ђурић
Укупно уплаћено 5000.00
Миљана Ристић Станковић
22.06.2017.
5000.00
Божидар Вукашиновић
Укупно уплаћено 2000.00
Миљана Ристић Станковић
22.06.2017.
2000.00
АДВОКАТ БОЖАНА М ВУЧКОВИЋ
Укупно уплаћено 6000.00
Миљана Ристић Станковић
22.06.2017.
6000.00
Ненад Ранковић
Укупно уплаћено 1.00
Миљана Ристић Станковић
22.06.2017.
1.00