big logo

269

Kids

151

Adults

WAITING ON YOUR HELP!

About us

Our stories

Adrijana Milutinov

Adrijana Milutinov

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN – Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za...

Rade Peurača

Rade Peurača

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN – Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za...

Jelena Marinković

Jelena Marinković

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN – Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za...

Viktor Mitić

Viktor Mitić

BUDI HUMAN Humanitarian Foundation - Aleksandar Šapić raises funds for Viktor Mitić...

Sonja Bogdanović

Sonja Bogdanović

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN – Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za...

Olivera Lazin

Olivera Lazin

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN – Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za...

Dušica Stefanović

Dušica Stefanović

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN – Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za...

Olgica Mijatov

Olgica Mijatov

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN – Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za...

Kalina Panić

Kalina Panić

Humanitarian Foundation BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić raises funds for Kalina Panić...

Milica Majkić

Milica Majkić

Humanitarian Foundation BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić raises funds for Milica Majkić...

Đorđe Dačić

Đorđe Dačić

Humanitarian Foundation BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić raises funds for Đorđe Dačić...

Emilija Stamenčić

Emilija Stamenčić

Humanitarian Foundation BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić raises funds for Emilija Stamenčić...

Savo Savić

Savo Savić

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN – Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za...

Stojan Filipović

Stojan Filipović

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN – Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za...

Petar Puača

Petar Puača

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN – Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za...

Kristina Gajić

Kristina Gajić

Humanitarian Foundation BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić raises funds for Kristina Gajić...

Ivan Vukčević

Ivan Vukčević

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN – Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za...

Pavle Moro

Pavle Moro

Humanitarian Foundation BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić raises funds for Pavle Moro...

Uroš Nešić

Uroš Nešić

Humanitarian Foundation BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić raises funds for Uroš...

Stefan Gončin

Stefan Gončin

Humanitarian Foundation BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić raises funds for Stefan Gončin...

Dušica Papić

Dušica Papić

Humanitarian Foundation BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić raises funds for Dušica...

Jovana Roškar

Jovana Roškar

Humanitarian Foundation BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić raises funds for Jovana...

Nemanja Milošević

Nemanja Milošević

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN – Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za...

Ljiljana Kiralj

Ljiljana Kiralj

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN – Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za...

Kosta Veličković

Kosta Veličković

Humanitarian Foundation BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić raises funds for Kosta Veličković...

na vrh