big logo

304

Kids

173

Adults

WAITING ON YOUR HELP!

About us

Our stories

Danijela Vlaović

Danijela Vlaović

Humanitarian Foundation BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić raises funds for Danijela Vlaović...

Zorica Ristić

Zorica Ristić

Humanitarian Foundation BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić raises funds for Zorica Ristić...

Nataša Stojanov

Nataša Stojanov

Humanitarian Foundation BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić raises funds for Nataša...

Srđan Bagonja

Srđan Bagonja

Humanitarian Foundation BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić raises funds for Srđan Bagonja...

Petra Đorđević

Petra Đorđević

Humanitarian Foundation BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić raises funds for Petra Đorđević...

Filip Ivanović

Filip Ivanović

Humanitarian Foundation BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić raises funds for Filip Ivanović...

Matea Stojković

Matea Stojković

Humanitarian Foundation BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić raises funds for Matea Stojković...

Dunja Milanović

Dunja Milanović

Humanitarian Foundation BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić raises funds for Dunja Milanović...

Svetlana Gajić

Svetlana Gajić

Humanitarian Foundation BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić raises funds for Svetlana Gajić...

Tadija Gajić

Tadija Gajić

Humanitarian Foundation BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić raises funds for Tadija Gajić...

Jelena Marinković

Jelena Marinković

Humanitarian Foundation BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić raises funds for Jelena Marinković...

Viktor Mitić

Viktor Mitić

BUDI HUMAN Humanitarian Foundation - Aleksandar Šapić raises funds for Viktor Mitić...

Olgica Mijatov

Olgica Mijatov

Humanitarian Foundation BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić raises funds for Olgica Mijatov...

Kalina Panić

Kalina Panić

Humanitarian Foundation BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić raises funds for Kalina Panić...

Đorđe Dačić

Đorđe Dačić

Humanitarian Foundation BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić raises funds for Đorđe Dačić...

Emilija Stamenčić

Emilija Stamenčić

Humanitarian Foundation BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić raises funds for Emilija Stamenčić...

Savo Savić

Savo Savić

Humanitarian Foundation BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić raises funds for Savo Savić...

Stojan Filipović

Stojan Filipović

Humanitarian Foundation BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić raises funds for Stojan Filipović...

Kristina Gajić

Kristina Gajić

Humanitarian Foundation BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić raises funds for Kristina Gajić...

Ivan Vukčević

Ivan Vukčević

Humanitarian Foundation BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić raises funds for Ivan Vukčević...

Uroš Nešić

Uroš Nešić

Humanitarian Foundation BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić raises funds for Uroš...

Stefan Gončin

Stefan Gončin

Humanitarian Foundation BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić raises funds for Stefan Gončin...

Dušica Papić

Dušica Papić

Humanitarian Foundation BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić raises funds for Dušica...

Jovana Roškar

Jovana Roškar

Humanitarian Foundation BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić raises funds for Jovana...

Kosta Veličković

Kosta Veličković

Humanitarian Foundation BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić raises funds for Kosta Veličković...

Đorđe Kovačević

Đorđe Kovačević

Humanitarian Foundation BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić raises funds for Đorđe Kovačević...

na vrh