big logo

313

Deca

168

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Sve uplate

05.06.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 05.06.2014. 151.561,00 RSD
Robert Teodosić 5000.00 RSD
Marko Ruvidić 5000.00 RSD
Helen Doron - škola engleskog jezika, Beograd 141561.00 RSD
04.06.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 04.06.2014. 200,00 RSD
Marina Janković 200.00 RSD
03.06.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 03.06.2014. 722.762,00 RSD
Ivan Nedić 500.00 RSD
Ivan Nedić 500.00 RSD
Ivan Nedić 500.00 RSD
Ivan Nedić 500.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 98.00 RSD
Telenor doo, Beograd 196.00 RSD
Ivan Nedić 500.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 1372.00 RSD
Telenor doo, Beograd 3724.00 RSD
Telenor doo, Beograd 196.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 2254.00 RSD
Telenor doo, Beograd 9996.00 RSD
Ivan Nedić 500.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 196.00 RSD
Telenor doo, Beograd 294.00 RSD
Ivan Nedić 500.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 11074.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 196.00 RSD
Telenor doo, Beograd 98.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 588.00 RSD
Telenor doo, Beograd 1372.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 196.00 RSD
Telenor doo, Beograd 784.00 RSD
Ivan Nedić 500.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 64484.00 RSD
Telenor doo, Beograd 258524.00 RSD
Ivan Nedić 500.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 57232.00 RSD
Telenor doo, Beograd 183554.00 RSD
Lana Dobrić 5700.00 RSD
Ivan Nedić 500.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 686.00 RSD
Telenor doo, Beograd 3234.00 RSD
Ivan Nedić 500.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 1764.00 RSD
Telenor doo, Beograd 7252.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 5782.00 RSD
Telenor doo, Beograd 20874.00 RSD
Aleksandar Bogoslav Mančić 10000.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 4116.00 RSD
Telenor doo, Beograd 18032.00 RSD
NM Omladinskih brigada, Novi Beograd 1000.00 RSD
Telenor doo, Beograd 41944.00 RSD
Jovan Lukaja 150.00 RSD
Jovan Lukaja 150.00 RSD
Jovan Lukaja 150.00 RSD
02.06.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 02.06.2014. 3.650,00 RSD
Vesna Lekić (Internet uplata) 2000.00 RSD
Vladimir Trivunović 500.00 RSD
Ivan 1000.00 RSD
Jovan Lukaja 150.00 RSD
01.06.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 01.06.2014. 1.000,00 RSD
Aleksandar Bjelošević (Internet uplata) 1000.00 RSD
31.05.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 31.05.2014. 5.850,00 RSD
Olja Urošević 1350.00 RSD
Ljubodrag Stanojlović 2500.00 RSD
Vera Todorović 2000.00 RSD
30.05.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 30.05.2014. 20.375,00 RSD
Nebojša Stanković 375.00 RSD
Milovan Cvetojević 20000.00 RSD
29.05.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 29.05.2014. 2.073.500,00 RSD
Humanitarni koncert - Šabac 2072500.00 RSD
Jadranka Cvetković 1000.00 RSD
28.05.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 28.05.2014. 464.530,00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 15680.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 588.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 1078.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 138670.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 196.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 294.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 4606.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 207172.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 1176.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 15582.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 5096.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 98.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 294.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 490.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 2548.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 31262.00 RSD
Dragan Vesković 3400.00 RSD
Zoran Milorad Katić 24000.00 RSD
Turistička škola, odeljenje I-5, Novi Beograd 12300.00 RSD
27.05.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 27.05.2014. 20.200,00 RSD
El - monting doo, Šabac 20000.00 RSD
Branka Simić 200.00 RSD