big logo

298

Deca

160

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Sve uplate

13.09.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 13.09.2014. 70.600,00 RSD
Ivan Slobodan Bursać 500.00 RSD
Dragutin Ćirković 70000.00 RSD
Jaroslav Kobar (Internet uplata) 100.00 RSD
06.09.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 06.09.2014. 500,00 RSD
Andrija Antonijević 500.00 RSD
05.09.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 05.09.2014. 12.800,00 RSD
Jovana Čonjić 5000.00 RSD
Jovana Čonjić 3000.00 RSD
Aleksandra Kmezić 2800.00 RSD
Ljubomir Medaković (Internet uplata) 1000.00 RSD
Ljubomir Medaković (Internet uplata) 1000.00 RSD
03.09.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 03.09.2014. 1.021.181,00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 2660.00 RSD
Telenor doo, Beograd 10070.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 4845.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 190.00 RSD
Telenor doo, Beograd 3135.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 2945.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 3230.00 RSD
Telenor doo, Beograd 4465.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 104025.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 95.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 190.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 1764.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 392.00 RSD
Telenor doo, Beograd 980.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 2646.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 1176.00 RSD
Telenor doo, Beograd 2352.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 98.00 RSD
Telenor doo, Beograd 196.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 196.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 490.00 RSD
Telenor doo, Beograd 1470.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 686.00 RSD
Telenor doo, Beograd 1960.00 RSD
Telenor doo, Beograd 490.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 1568.00 RSD
Telenor doo, Beograd 5096.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 2646.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 294.00 RSD
Telenor doo, Beograd 686.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 2156.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 980.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 4018.00 RSD
Telenor doo, Beograd 12642.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 8526.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 24598.00 RSD
Telenor doo, Beograd 89768.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 148274.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 2646.00 RSD
Telenor doo, Beograd 8820.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 8232.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 2375.00 RSD
Telenor doo, Beograd 5225.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 11590.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 490.00 RSD
Telenor doo, Beograd 4606.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 6860.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 95.00 RSD
Telenor doo, Beograd 760.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 1710.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 196.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 98.00 RSD
Telenor doo, Beograd 490.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 1372.00 RSD
Telenor doo, Beograd 196.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 6860.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 294.00 RSD
Telenor doo, Beograd 2548.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 2646.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 294.00 RSD
Telenor doo, Beograd 588.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 2548.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 2646.00 RSD
Telenor doo, Beograd 13132.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 14994.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 98.00 RSD
Telenor doo, Beograd 196.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 588.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 4410.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 7252.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 9996.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 2352.00 RSD
Telenor doo, Beograd 4312.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 10192.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 784.00 RSD
Telenor doo, Beograd 3626.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 6370.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 43512.00 RSD
Telenor doo, Beograd 145236.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 218834.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 882.00 RSD
Telenor doo, Beograd 3234.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 4998.00 RSD
01.09.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 01.09.2014. 100,00 RSD
Jaroslav Kobar (Internet uplata) 100.00 RSD
30.08.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 30.08.2014. 6.000,00 RSD
Živko Brković (Internet uplata) 6000.00 RSD
21.08.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 21.08.2014. 2.000,00 RSD
Jelena Lukić 1000.00 RSD
NM Novi Beograd 1000.00 RSD
16.08.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 16.08.2014. 2.529.576,00 RSD
Hilti Employees 2525076.00 RSD
Đurđica Ivković (Internet uplata) 1500.00 RSD
Đurđica Ivković (Internet uplata) 1500.00 RSD
Đurđica Ivković (Internet uplata) 1500.00 RSD
09.08.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 09.08.2014. 5.730,00 RSD
Jaroslav Kobar (Internet uplata) 100.00 RSD
Jovana Radosavljević 3000.00 RSD
Milica Đorđević 2630.00 RSD
07.08.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 07.08.2014. 925.155,00 RSD
Jaroslav Kobar (Internet uplata) 100.00 RSD
Marko Jokić 830000.00 RSD
Provizija Fondacije od korisnika Lana Jokić 64455.00 RSD
Gradska Opština Novi Beograd 30600.00 RSD