big logo

316

Deca

170

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Sve uplate

27.05.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 27.05.2014. 20.200,00 RSD
El - monting doo, Šabac 20000.00 RSD
Branka Simić 200.00 RSD
26.05.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 26.05.2014. 12.100,00 RSD
Slobodan Kojčić 1100.00 RSD
Sanja Joliot (Internet uplata) 3000.00 RSD
Nebojša Pejičić (Internet uplata) 2000.00 RSD
Nebojša Pejičić (Internet uplata) 2000.00 RSD
Nebojša Pejičić (Internet uplata) 2000.00 RSD
Nebojša Pejičić (Internet uplata) 2000.00 RSD
24.05.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 24.05.2014. 8.460,00 RSD
Tatjana Prokopljević 2010.00 RSD
Milomir Tadić 2000.00 RSD
Jelena Bošković 1000.00 RSD
Tamara Andrić (Internet uplata) 3450.00 RSD
23.05.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 23.05.2014. 25.550,00 RSD
Jovan Lukaja 150.00 RSD
Jovan Lukaja 150.00 RSD
Jovan Lukaja 150.00 RSD
Jovan Lukaja 150.00 RSD
Dobrosav Topolović 500.00 RSD
Anđelka Neumeska 1000.00 RSD
Jovan Lukaja 150.00 RSD
Jovan Lukaja 150.00 RSD
Jovan Lukaja 150.00 RSD
Sreten Milinković (Internet uplata) 23000.00 RSD
22.05.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 22.05.2014. 12.000,00 RSD
Lazar i Filip Đokić 2000.00 RSD
Isidora Karapandža 10000.00 RSD
21.05.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 21.05.2014. 72.200,00 RSD
Zorica Popović 71200.00 RSD
Milorad Gajić 1000.00 RSD
20.05.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 20.05.2014. 16.500,00 RSD
Ivan 1000.00 RSD
Ivan 1000.00 RSD
Ivan 1000.00 RSD
Ivan 2000.00 RSD
Slobodanka Vurunić 500.00 RSD
Acount doo 6000.00 RSD
Ivan 1000.00 RSD
Ivan 1000.00 RSD
Ivan 3000.00 RSD
19.05.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 19.05.2014. 20.000,00 RSD
Sreten Milinković (Internet uplata) 20000.00 RSD
17.05.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 17.05.2014. 8.700,00 RSD
Lukiša (Internet uplata) 200.00 RSD
Dragan Kantar (Internet uplata) 500.00 RSD
Miloš Mihaljević 5000.00 RSD
Dejan Čeperković 2000.00 RSD
Ivan Jakšić 1000.00 RSD
16.05.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 16.05.2014. 18.700,00 RSD
Branislav Ivanović 1000.00 RSD
Dragana Gajić 500.00 RSD
Ozarenje PR Veliko Golovode, Kruševac 1000.00 RSD
Dalibor Čabarkapa 200.00 RSD
Subotin Borislav Elem 1000.00 RSD
Golub Petrol plus doo, Majur 15000.00 RSD