big logo

349

Deca

180

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Sve uplate

04.07.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 04.07.2014. 2.141.766,00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 2352.00 RSD
Telenor doo, Beograd 1176.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 3038.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 108290.00 RSD
Telenor doo, Beograd 179242.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 162386.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 321440.00 RSD
Telenor doo, Beograd 512736.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 403172.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 12740.00 RSD
Telenor doo, Beograd 22050.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 17444.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 15190.00 RSD
Telenor doo, Beograd 30674.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 26068.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 7938.00 RSD
Telenor doo, Beograd 19110.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 11858.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 196.00 RSD
Telenor doo, Beograd 98.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 98.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 1568.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 2156.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 14210.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 21560.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 7938.00 RSD
Telenor doo, Beograd 8526.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 8134.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 1862.00 RSD
Telenor doo, Beograd 2254.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 1960.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 294.00 RSD
Telenor doo, Beograd 588.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 294.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 12642.00 RSD
Telenor doo, Beograd 22638.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 18326.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 98.00 RSD
Telenor doo, Beograd 392.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 1372.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 4116.00 RSD
Telenor doo, Beograd 8820.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 8526.00 RSD
Telenor doo, Beograd 196.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 392.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 1274.00 RSD
Telenor doo, Beograd 1666.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 1568.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 882.00 RSD
Telenor doo, Beograd 2940.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 3038.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 196.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 392.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 5096.00 RSD
Telenor doo, Beograd 6958.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 4998.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 784.00 RSD
Telenor doo, Beograd 1274.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 882.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 1960.00 RSD
Telenor doo, Beograd 4606.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 2940.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 15288.00 RSD
Telenor doo, Beograd 46354.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 28518.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 98.00 RSD
Telenor doo, Beograd 98.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 98.00 RSD
Sava Tešić 1000.00 RSD
Goran Mićić 2700.00 RSD
03.07.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 03.07.2014. 4.743,60 RSD
LikiLuka (Internet uplata) 4743.60 RSD
02.07.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 02.07.2014. 10.000,00 RSD
Nenad Marković 1000.00 RSD
Aleksandar Mirčeta 9000.00 RSD
01.07.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 01.07.2014. 5.000,00 RSD
Michael Gassner 4000.00 RSD
Ivana Korunić 1000.00 RSD
28.06.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 28.06.2014. 1.000,00 RSD
Dragutin Perić 1000.00 RSD
27.06.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 27.06.2014. 212.912,00 RSD
Sportski centar 11. april - Novi Beograd 4549.00 RSD
Hala sportova Novi Beograd 641.00 RSD
Helen Doron - škola engleskog jezika, Beograd 183722.00 RSD
A.R. Novi Beograd 3000.00 RSD
Ivana Mrvosević 20000.00 RSD
Marija Kecojević PR - Agencija za knjigovodstvo, Novi Sad 1000.00 RSD
24.06.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 24.06.2014. 15.000,00 RSD
Svetlana Belić (Internet uplata) 5000.00 RSD
Svetlana Lazarević 1000.00 RSD
Vera Milošević 1000.00 RSD
Miodrag Karalejić 8000.00 RSD
21.06.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 21.06.2014. 87.130,00 RSD
Miloš Rafailović 19030.00 RSD
PK Beat Street 68100.00 RSD
20.06.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 20.06.2014. 500,00 RSD
Biljana Nikolić 500.00 RSD
18.06.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 18.06.2014. 5.000,00 RSD
Jerotije Aleksić 5000.00 RSD