big logo

349

Deca

180

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Sve uplate

17.06.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 17.06.2014. 1.000,00 RSD
Sara Lekić 1000.00 RSD
16.06.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 16.06.2014. 6.000,00 RSD
Živko Brković (Internet uplata) 6000.00 RSD
14.06.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 14.06.2014. 1.000,00 RSD
Ljubodrag Stanojlović 1000.00 RSD
11.06.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 11.06.2014. 1.000,00 RSD
Jovan Eraković 1000.00 RSD
07.06.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 07.06.2014. 119.669,00 RSD
Jasmina Džinić 1000.00 RSD
Vojinović PR 3000.00 RSD
Prva televizija doo, Beograd 115669.00 RSD
06.06.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 06.06.2014. 3.500,00 RSD
Centar za mlade talente 3500.00 RSD
05.06.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 05.06.2014. 151.561,00 RSD
Robert Teodosić 5000.00 RSD
Marko Ruvidić 5000.00 RSD
Helen Doron - škola engleskog jezika, Beograd 141561.00 RSD
04.06.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 04.06.2014. 200,00 RSD
Marina Janković 200.00 RSD
03.06.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 03.06.2014. 722.762,00 RSD
Ivan Nedić 500.00 RSD
Ivan Nedić 500.00 RSD
Ivan Nedić 500.00 RSD
Ivan Nedić 500.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 98.00 RSD
Telenor doo, Beograd 196.00 RSD
Ivan Nedić 500.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 1372.00 RSD
Telenor doo, Beograd 3724.00 RSD
Telenor doo, Beograd 196.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 2254.00 RSD
Telenor doo, Beograd 9996.00 RSD
Ivan Nedić 500.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 196.00 RSD
Telenor doo, Beograd 294.00 RSD
Ivan Nedić 500.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 11074.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 196.00 RSD
Telenor doo, Beograd 98.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 588.00 RSD
Telenor doo, Beograd 1372.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 196.00 RSD
Telenor doo, Beograd 784.00 RSD
Ivan Nedić 500.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 64484.00 RSD
Telenor doo, Beograd 258524.00 RSD
Ivan Nedić 500.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 57232.00 RSD
Telenor doo, Beograd 183554.00 RSD
Lana Dobrić 5700.00 RSD
Ivan Nedić 500.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 686.00 RSD
Telenor doo, Beograd 3234.00 RSD
Ivan Nedić 500.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 1764.00 RSD
Telenor doo, Beograd 7252.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 5782.00 RSD
Telenor doo, Beograd 20874.00 RSD
Aleksandar Bogoslav Mančić 10000.00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 4116.00 RSD
Telenor doo, Beograd 18032.00 RSD
NM Omladinskih brigada, Novi Beograd 1000.00 RSD
Telenor doo, Beograd 41944.00 RSD
Jovan Lukaja 150.00 RSD
Jovan Lukaja 150.00 RSD
Jovan Lukaja 150.00 RSD
02.06.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 02.06.2014. 3.650,00 RSD
Vesna Lekić (Internet uplata) 2000.00 RSD
Vladimir Trivunović 500.00 RSD
Ivan 1000.00 RSD
Jovan Lukaja 150.00 RSD