big logo

295

Deca

162

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Sve uplate

16.12.2019.
Ukupno uplaćeno na dan: 16.12.2019. 144,39 EUR
40.829.276,00 RSD
ŽELJKA MIĆIĆ 1.00 RSD
SLAÐANA STOJIĆEVIĆ 2.00 RSD
SLAÐANA STOJIĆEVIĆ 2.00 RSD
SMS VIP 11/2019 500.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1226400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 154200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 64800.00 RSD
SMS VIP 11/2019 6400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 985200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 75600.00 RSD
ALEKSANDRA IGNJATOVI 1000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1000.00 RSD
MINA BOJIC 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 3600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 2000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 13600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 1600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 4000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 2200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 48000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 4200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 3600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 11600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 9200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 6600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 2800.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 8200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1800.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 9800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 121800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 3400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 3200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 5400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 38400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 3200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 4200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 2000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
DUŠKO DRLJAČA RIBARSKA 6 600.00 RSD
BOŠKOVIĆ MARKOSENJAK 034 AUŽICE 2000.00 RSD
JELENA ŽEŽELJ 500.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 1000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 10800.00 RSD
MILAN TOMI 11000.00 RSD
JELENA VLADIMIR KOJIC 1000.00 RSD
IVANA NEMAN-JANKOVIĆ 500.00 RSD
MARIJA VLAJKOVIĆ 250.00 RSD
GORDANA JOVANOVIĆ 200.00 RSD
ZARKO VUKOVIC 5000.00 RSD
DUŠAN DANILOVIĆ 1000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 4400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 3000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 5000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 60600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 3200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 19600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 3200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 13000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 1600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
DRAGANA JOSIC B KOVILJACA 1000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 17200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 23400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 88200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 7600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 23000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 104600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 13000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 11200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 13600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 5200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 13800.00 RSD
SMS VIP 11/2019 2400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 8800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 12600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 14200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 2000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 24000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 21400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 8400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 2400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 41200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 6800.00 RSD
SMS VIP 11/2019 11800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 168200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 14200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 1800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 21800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 24600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 9400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 1200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 9200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 10600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 10000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
MIŠO BALORDA 500.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 2400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SONJA PIPLICA - PICERIJA GOGE 1020.00 RSD
SONJA PIPLICA-SALAŠ U SRCU GRADA 12350.00 RSD
SMS MTS 09/2019 7000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 386800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 26400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 2200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 3200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 3600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 7400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 2200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 3000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 3000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 2400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 2200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 13800.00 RSD
SMS VIP 11/2019 1000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 2200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 2400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 5000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 2000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 2000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 3400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 5000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1800.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 30600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 1200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 4200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 2200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 5800.00 RSD
SMS VIP 11/2019 6800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 5000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 20400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 43000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 47600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
MILOŠEVIĆ BOJAN 2000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 1200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 2400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 5000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 134400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 40600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 13000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 3200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 2200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 4400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1800.00 RSD
SMS VIP 11/2019 600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 1000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 234400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 800.00 RSD
SMS VIP 11/2019 1200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 4600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 400.00 RSD
VASILJEVIC UROS 1930.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 3400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 2000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 1400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 10600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 3400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 18800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 42600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 16600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 600.00 RSD
IGOR ERIĆ 1000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 9600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 3200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 24200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 3200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 2200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 47400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 9000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 9000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 1000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 3400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 1000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 2000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 3000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 1200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 9400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 30000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 11800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 25800.00 RSD
SMS VIP 11/2019 800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 12200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 5600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
IVAN PETROVIĆ 5000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 6600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 9400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 39800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 2400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 11400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 1000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 7600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
GARIC JELENA 25000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 99600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 109400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 233400.00 RSD
MILOŠEVIĆ BOJAN 2000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1800.00 RSD
SMS VIP 11/2019 303800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 6000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 9000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 4200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 13200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 1200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1800.00 RSD
SMS VIP 11/2019 9600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 2600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 5600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 3400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 800.00 RSD
SMS VIP 11/2019 2800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 158000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 6000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1054000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 128600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 264400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 5200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 90600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 116600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 2800.00 RSD
SMS VIP 11/2019 800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 2400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 22600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 9800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 2800.00 RSD
SMS VIP 11/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 22200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 8800.00 RSD
SMS VIP 11/2019 14400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 5000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
DOBRILO RADOVIĆ 11760.00 RSD
SMS VIP 11/2019 1400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 20000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 4600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 2000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 21400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 5000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 1600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 3800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 2200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 9200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 151400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 11400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 14000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 5000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 50600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 2800.00 RSD
SMS VIP 11/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 6800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 63000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 204200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 88000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 11600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 2800.00 RSD
SMS VIP 11/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 121000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 5600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 1200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 2600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 2200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 1400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 3400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 12600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 6800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 6600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 24400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 4600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 32400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 4000.00 RSD
VLADIMIR DRAGOVIĆ 3000.00 RSD
JOVANA KOLASINAC 2000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 14000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 73800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 34600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 3600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 20600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 5000.00 RSD
TATJENA RADANOV 2200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 45200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 2400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 9000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1000.00 RSD
DANILO SLOBODAN TOMIĆ 5600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 2400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 2200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 1800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 18400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 59400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 8200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 40000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 42400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 1000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 2000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 6000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 2200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 4400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 9800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 3400.00 RSD
SPASOVIC ALEKSANDRA 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 9200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 6000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 2400.00 RSD
MILOŠEVIĆ BOJAN 2000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 4400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 3000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 1000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 2600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 5000.00 RSD
VLADIMIR TOMAŠEV 5000.00 RSD
NENAD KLAĆ 35000.00 RSD
SMART BUILDING TEČNOLOGIES DOO 117516.00 RSD
AXIS GRA XD0EVINSKI BIRO DOO 600000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 1400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 2200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 2600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 126400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 2000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 9600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 2800.00 RSD
SMS VIP 11/2019 2800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 16600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 3400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 2600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 9600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 11000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 4000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1800.00 RSD
SMS VIP 11/2019 800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1200.00 RSD
VERA POPOVIC 1000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 25600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 12000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 7600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 37400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 20000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1800.00 RSD
SMS VIP 11/2019 14600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1600.00 RSD
MARIJA OBRADOVIĆ 3000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 5000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 2600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 2600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 800.00 RSD
SMS VIP 11/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 10000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 9600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 4800.00 RSD
SMS VIP 11/2019 1000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 2200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 800.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 297600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 176800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 2000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 3800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 2400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1000.00 RSD
DANICA TEOFILOVIĆ 10.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 98000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 152000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 240200.00 RSD
GORGINA TOŠIĆ 100.00 RSD
DANICA TEOFILOVIĆ 10.00 RSD
SMS VIP 11/2019 1200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 2600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 82000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 61400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 54600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 8200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 4400.00 RSD
GORGINA TOŠIĆ 100.00 RSD
SMS VIP 11/2019 53200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 38200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 250800.00 RSD
UROŠ JEVTIĆ 1000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 9200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 31800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 16800.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 3400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 2200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 2400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 3200.00 RSD
ZELIC GORDANA DUNAVSKA 10 5000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 1600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 9800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 21800.00 RSD
DAMJAN RADOVANOVIĆ 33000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 15000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 2000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 25600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 12600.00 RSD
IVAN ZUCOVIC NID DOO KRALJEVO 40000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 20600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 46000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 163800.00 RSD
NATAŠA STANKOVIĆ 17510.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 6600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 3000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 21600.00 RSD
NATALIJA VUJNOVIĆ 5.00 RSD
SMS MTS 09/2019 5000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 25600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 11200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 29600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 22400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 3600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 4400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 3800.00 RSD
SMS VIP 11/2019 3200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 10400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 54600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 12400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 5000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 36200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 12600.00 RSD
ZDENKO ÐARMOCKI 1000.00 RSD
MILOS JEZDIMIROVIC - LA PERLA BAR 2000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 32000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 41400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 96200.00 RSD
SAMRA GLEDOVIC PR TRGOVINA 5000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 8600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 77600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 170000.00 RSD
ZDRAVSTVENI CENTAR -PLATE - UZICE 250.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 1800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 11800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 4000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 198800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 15000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 1000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 1747800.00 RSD
SMS VIP 11/2019 2600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 4600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 44600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 21600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 1000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 49200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 309600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 26200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 333000.00 RSD
DRAGAN RADOSAVLJEVIĆ 10000.00 RSD
ZORICA BIOCANIN 4800.00 RSD
NADA STOJANOVIĆ 2000.00 RSD
MILICA ŽIVANOVIĆ 1000.00 RSD
IVANA PEKEZ BEOGRAD 14200.00 RSD
ALEKSANDAR STOJILJKOVIC 1000.00 RSD
PAVLE STOJKOVIC LESKOVAC 400.00 RSD
DJURDJIJA USKOKOVIC 3000.00 RSD
JELENA BALESEVIC 1000.00 RSD
CIRIC NEGOVAN 9250.00 RSD
CIRIC MIRJANA 9740.00 RSD
MAKSIMOVIC LUKA 1580.00 RSD
IVANA DORDEVIC 1000.00 RSD
DANIJEL COSIC 200.00 RSD
IVANA PROKIĆ 10.00 RSD
DOMKA MILIĆ 1000.00 RSD
JELENA MARJANOVIĆ PVO 6500.00 RSD
DRAGAN TRAJKOVIC 2400.00 RSD
TOMIC NIKOLA HEMINGEJEVA 8A YEMUNRE 200.00 RSD
MILOS DRASKOVIC 8840.00 RSD
SASA ÐORÐEVIC 250.00 RSD
SONJA KRESOJEVIC 1000.00 RSD
LUKA RAJAKOVIĆ 500.00 RSD
VITOROVIC STEFAN 200.00 RSD
MESARA ROYAL 28000.00 RSD
UNIOR COMPONENTS D.O.O. KRAGUJEVAC 50000.00 RSD
KOSTIC MARJAN 3400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 2091400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 1224200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 783600.00 RSD
ANÐELKOVIC GORDANA 500.00 RSD
OŠ GORNJA JABLANICA MEDVEÐA 4300.00 RSD
DARINKA MALEŠ 1000.00 RSD
ZORAN MODOSANOV BAN.NOVO SELO M.TIT 5350.00 RSD
TOMIC ZORAN BARAJEVO 200.00 RSD
MINOVIC NESARESAVSKA 2 BEOGRAD 6+38 120.00 RSD
DECA MIRIJEVA 81720.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 5000.00 RSD
SMS MTS 09/2019 242800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 7800.00 RSD
SMS VIP 11/2019 600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 26800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 17200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 15800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 85800.00 RSD
SMS VIP 11/2019 2200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 8800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 4800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 509600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 2032400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 9800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 6800.00 RSD
VLADICA JOLIĆ 10.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 8088600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 881400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 3250200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 8600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 400.00 RSD
SMS MTS 09/2019 32600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 12200.00 RSD
SMS MTS 09/2019 5000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 411800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 484800.00 RSD
SMS MTS 09/2019 61200.00 RSD
LAZAREVIC NENAD 3000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 35400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 600.00 RSD
SMS MTS 09/2019 600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 11600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 37800.00 RSD
SMS VIP 11/2019 400.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 8600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 11800.00 RSD
SMS VIP 11/2019 600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 197200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 21200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 9200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 125800.00 RSD
SMS VIP 11/2019 3600.00 RSD
ALEKSANDAR LAKATOŠ 5000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 587000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 47200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 17200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 31200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 28000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 57200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 8800.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 3600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 30200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 25600.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 62600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 28200.00 RSD
BIBUR 5000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 17000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 37000.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 3400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 3600.00 RSD
OGNJEN BERIC 50.00 RSD
OGNJEN BERIC 50.00 RSD
SMS VIP 11/2019 200.00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 116800.00 RSD
SMS VIP 11/2019 85800.00 RSD
SMS VIP 11/2019 2600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 22200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 11400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 8600.00 RSD
EXPORT IMPORT KOSMOS PROMET DOO IND 25000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 283000.00 RSD
JADRANKA DIMIĆ NS 4000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 126000.00 RSD
SUBOTIN BRANISLAVA KALOPER IVANA 42730.00 RSD
NEVENKA TOPALOVIĆ 6000.00 RSD
BRANIMIR IVOVIC 1000.00 RSD
BILJANA RAJKOV 500.00 RSD
MARIJA MILENKOVIĆ 3000.00 RSD
VLADICA MAKSIMOVIĆ 1000.00 RSD
DRAGANA TABAKOVIC 2000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 127400.00 RSD
ALEKSANDRA FILIPOVIĆ 1000.00 RSD
IRENA BLAGOJEVIĆ 500.00 RSD
SMS VIP 11/2019 11200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 292400.00 RSD
SMS VIP 11/2019 15200.00 RSD
SMS VIP 11/2019 600.00 RSD
SMS VIP 11/2019 21200.00 RSD
MARIJA UROŠEVIĆ-STANKOVIĆ 400.00 RSD
MARINA ADAMOVIĆ 70000.00 RSD
KATARINA RADIVOJEVIC AR 950.00 RSD
BARBARA PERIĆ 10000.00 RSD
ALEKSANDAR STEPIĆ 2000.00 RSD
DARKO VUČKOVIĆ 2000.00 RSD
JELENA JEFTIC 19000.00 RSD
00020 - KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U 110690.00 RSD
SAVA STOILJKOVIĆ KOČE RACINA 17 11700.00 RSD
NAIŠUS JKP 55000.00 RSD
BRANKO RADOVAN SAIN 3000.00 RSD
ANA VELIČKOVIĆ 10000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 427200.00 RSD
MARINA ADAMOVIĆ 20000.00 RSD
VLADAN VIRIJEVIĆ 25000.00 RSD
MARKO MATOŠEVIĆ 465170.00 RSD
RADOVAN ÐURIČIN 1000.00 RSD
SMS VIP 11/2019 41200.00 RSD
SPASOVIC ALEKSANDRA 250.00 RSD
MIRJANA BOJOVIC 2000.00 RSD
MILOŠEVIĆ BOJAN 2000.00 RSD
NADA MILENKOVIĆ 2500.00 RSD
ALEKSANDRA BATINIC 94.39 EUR
MITOV NIKOLA 50.00 EUR
Anoniman korisnik (Internet uplata) 5000.00 RSD
Anoniman korisnik (Internet uplata) 5000.00 RSD
Andjela (Internet uplata) 300.00 RSD
Adrijana Blagojevic (Internet uplata) 1000.00 RSD
Dinko Mišetić (Internet uplata) 10000.00 RSD
Dalibor Filipovic (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
Zeljko Kolar (neproknjižena PayPal uplata) 15,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
Sanja Kosanovic (neproknjižena PayPal uplata) 10,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 50,00 EUR
15.12.2019.
Ukupno uplaćeno na dan: 15.12.2019. 11.750,00 RSD
IVANA DAKIĆ 1000.00 RSD
VALENTINA KRSTIĆ 1000.00 RSD
MILICA RADOVANOVIĆ 1000.00 RSD
ANA JOVANOVIĆ 500.00 RSD
SLAÐANA KOSTIĆ 500.00 RSD
MILJAN STANIŠIĆ 2000.00 RSD
Ivana Dalja (Internet uplata) 200.00 RSD
Mihailo (Internet uplata) 1000.00 RSD
Ivana Dalja (Internet uplata) 200.00 RSD
H (Internet uplata) 1800.00 RSD
Nemanja Nedic (Internet uplata) 2000.00 RSD
Anonimni (Internet uplata) 550.00 RSD
Milos Milosavljevic (neproknjižena PayPal uplata) 50,00 EUR
Frank Neels (neproknjižena PayPal uplata) 50,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 10,00 EUR
Jelena Rokvic (neproknjižena PayPal uplata) 25,00 EUR
Ratka Rokvic (neproknjižena PayPal uplata) 25,00 EUR
A (neproknjižena PayPal uplata) 1,00 EUR
A (neproknjižena PayPal uplata) 1,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
Ivan (neproknjižena PayPal uplata) 100,00 EUR
Jadre I Darko (neproknjižena PayPal uplata) 200,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 30,00 EUR
Alex (neproknjižena PayPal uplata) 30,00 EUR
14.12.2019.
Ukupno uplaćeno na dan: 14.12.2019. 85.801,00 RSD
MIRKO GRUJIČIĆ 1000.00 RSD
JOVANA STOILJKOVIC 20000.00 RSD
MARKO RADOVANOVIĆ 4000.00 RSD
IVICA PEJČINOVIĆ 500.00 RSD
KATARINA VULETIĆ 1200.00 RSD
VLADIMIR ÐEDOVIĆ 500.00 RSD
DEJAN RAJŠIĆ 5001.00 RSD
VLADIMIR ÐEDOVIĆ 500.00 RSD
NATAŠA MILANOV 3000.00 RSD
DALIBOR ŽIVIĆ 10000.00 RSD
VLADIMIR ÐEDOVIĆ 500.00 RSD
JELENA LAZAREVIĆ LUKOVIĆ 6000.00 RSD
VLADIMIR ÐEDOVIĆ 500.00 RSD
Branko Kokanovic (Internet uplata) 20000.00 RSD
Maja Andreassen (Internet uplata) 4000.00 RSD
Miljana (Internet uplata) 5000.00 RSD
Nikola Zelincevic (Internet uplata) 100.00 RSD
Marijana Dordevic (Internet uplata) 2000.00 RSD
Nada Misetic (Internet uplata) 2000.00 RSD
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 50,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
A (neproknjižena PayPal uplata) 1,00 EUR
Anita Jocic (neproknjižena PayPal uplata) 300,00 EUR
А (neproknjižena PayPal uplata) 1,00 EUR
А (neproknjižena PayPal uplata) 1,00 EUR
Krstajic (neproknjižena PayPal uplata) 50,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 50,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 130,00 EUR
Snezana Pantic (neproknjižena PayPal uplata) 100,00 EUR
13.12.2019.
Ukupno uplaćeno na dan: 13.12.2019. 104,50 EUR
1.232.490,00 RSD
MILAN MAKSIMOVIĆ 3.00 RSD
NEVENKA STANKOVIĆ 1000.00 RSD
JANKOVIĆ DRAGANA 5000.00 RSD
MVM PLUS DOO BEOGRAD SURCIN 5000.00 RSD
MILICA MITROVIC PR JAVNI IZVRŠITELJ 20000.00 RSD
MARIKA ŠTIKOVAC 100180.00 RSD
TEHNICKA SKOLA 15 MAJ RODIT.DIN 35100.00 RSD
DIMKIC TIJANA 6850.00 RSD
MLADEN STOJANOVIĆ 10.00 RSD
IGOR STEVANOVIĆ PR BITS SPLITS NOV 6000.00 RSD
ZDRAVKO MILJENOVIĆ 15000.00 RSD
VANJA CELEBIC 100.00 RSD
DANIJELA TERZIĆ 200.00 RSD
ALF KOLOR ŠID 10000.00 RSD
GORDANA JOVANOVIĆ 100.00 RSD
ZORAN MATIJEVIĆ 300.00 RSD
ANITA ASLAN 500.00 RSD
VIRIJEVIC NIKOLA 10000.00 RSD
IVDAM PROCEŠ CONTROL D.O.O. 250000.00 RSD
BRANKA NEDELJKOVIC KLICEVAC 5000.00 RSD
STEFAN ČEMLAL KOVIN 233447.00 RSD
SPOMENKA MILOŠEVIĆ 300.00 RSD
ZORAN MATIJEVIĆ 300.00 RSD
VLADAN BOŽIĆ 1000.00 RSD
MILAN NIKOLA TANIĆ 200.00 RSD
SLOBODAN STEVANOVIĆ 6000.00 RSD
ADVOKAT MILUTIN Z.DIMITRIJEVIC 15000.00 RSD
WSL REFRIGERATION DOO 12000.00 RSD
ANITA ASLAN 500.00 RSD
SLAVICA LAZIĆ 5.00 RSD
ALF KOLOR ŠID 10000.00 RSD
SLAVICA LAZIĆ 5.00 RSD
LJUBIŠA RISTIĆ 1000.00 RSD
ALF KOLOR ŠID 7000.00 RSD
MILAN DIMITRIJEVIC 22000.00 RSD
VESNA AĆIMOVIĆ 500.00 RSD
DESIMIR STOJANOVIC 140.00 RSD
NEBOJŠA MITROVIĆ 400.00 RSD
CEROVIC GORAN 50.00 RSD
IVKO ZAJIĆ 25.00 RSD
STANKOVIC SLAVISA 900.00 RSD
LAZAR KOVAEVI 400.00 RSD
GOLUBOVIC DARGAN 1000.00 RSD
MUZICKA S.S BINICKI -RODITELJSKI 10000.00 RSD
VIDAMEDIA DOO 30000.00 RSD
ÐORÐEVIC SANJA 1500.00 RSD
BOJAN MIJALKO VASOVIĆ 500.00 RSD
ŽARKO MATOVIĆ 200.00 RSD
BOJANA MITIĆ 1000.00 RSD
DRAGANA MOMČILOVIĆ 200.00 RSD
IVKO ZAJIĆ 15.00 RSD
MARKO VESOVIĆ 23170.00 RSD
ÐORÐEVIC SANJA 1500.00 RSD
ANITA ASLAN 500.00 RSD
ISIDORA STANIĆ OŠ SKADARLIJA 140970.00 RSD
NENAD MILOJEVIC 12000.00 RSD
IVICA MILETIĆ 1500.00 RSD
ÐORÐE SAVIC 3000.00 RSD
TAMARA GORAN POMORISAC 1000.00 RSD
ALEKSANDAR JOVIC 12000.00 RSD
MARSENIĆ ANASTASIJA 7500.00 RSD
DARINKA TASIĆ 400.00 RSD
BAJIC BRANKA 68410.00 RSD
FILIP RADOVIC 500.00 RSD
OLIVER ÐURIĆ 3000.00 RSD
LAZAR KOVAEVI 400.00 RSD
LAZAR KOVAEVI 400.00 RSD
GORDANA JOVANOVIĆ 200.00 RSD
MITAR MARIĆ 1000.00 RSD
MARIJA TODOROVIĆ 500.00 RSD
IVANA DIZDAR 1000.00 RSD
VOJIN TOMOVIC 2000.00 RSD
STEVANOVIĆ MILENA 10000.00 RSD
JELENA JOVANOVIĆ 1000.00 RSD
BONKA MILOŠEVIĆ 6000.00 RSD
DALIBOR MARKOVIĆ 2000.00 RSD
VIP SISTEM DOO BEOGRAD 34810.00 RSD
NEMANJA JOVICIC 1000.00 RSD
MARKOVIC NIKOLA 500.00 RSD
SLAĐAN I MIRA NIKIĆ 104.50 EUR
Anoniman korisnik (Internet uplata) 5000.00 RSD
Anoniman korisnik (Internet uplata) 5000.00 RSD
Anoniman korisnik (Internet uplata) 5000.00 RSD
Anoniman korisnik (Internet uplata) 5000.00 RSD
Milica (Internet uplata) 500.00 RSD
Miodrag (Internet uplata) 1500.00 RSD
Anoniman korisnik (Internet uplata) 5000.00 RSD
Anoniman korisnik (Internet uplata) 5000.00 RSD
Anoniman korisnik (Internet uplata) 2500.00 RSD
Anoniman korisnik (Internet uplata) 5000.00 RSD
Ggg (Internet uplata) 1800.00 RSD
Anoniman korisnik (Internet uplata) 2500.00 RSD
Danijela Dusevic (Internet uplata) 12500.00 RSD
Milena (Internet uplata) 4000.00 RSD
Novak Ceprnic (Internet uplata) 6000.00 RSD
Marija Joksimovic (Internet uplata) 2000.00 RSD
Marija Joksimovic (Internet uplata) 2000.00 RSD
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 10,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 30,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 10,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 30,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 10,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 50,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 50,00 EUR
Nebojsa Stajcic (neproknjižena PayPal uplata) 30,00 EUR
A (neproknjižena PayPal uplata) 1,00 EUR
A (neproknjižena PayPal uplata) 1,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 5,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 10,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
Vladimir đurković (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
Mark (neproknjižena PayPal uplata) 10,00 EUR
NEVENA LAZOVIC (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
Radomir Bozic (neproknjižena PayPal uplata) 5,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
12.12.2019.
Ukupno uplaćeno na dan: 12.12.2019. 246,50 EUR
591.707,29 RSD
MIRKO JOVANOVIC 1.00 RSD
MIRKO JOVANOVIC 1.00 RSD
RELJIĆ VULE 1000.00 RSD
SILVIJA ŠTRABAH 5.00 RSD
SILVIJA ŠTRABAH 5.00 RSD
ALEKSA DOBRIĆ 500.00 RSD
MILAN MAKSIMOVIĆ 2.00 RSD
NIKOLA GRBIĆ 1000.00 RSD
MILAN MANDIĆ 2000.00 RSD
ANONIMNI DONATOR 6000.00 RSD
ANONIMNI DONATOR 12000.00 RSD
MIRKO SAVIĆ 10.00 RSD
MIRKO SAVIĆ 10.00 RSD
TANJA VELESKA GORGIEVSKI 200.00 RSD
NEMANJA RISTO DEVIC 1000.00 RSD
MIROSLAVA 2000.00 RSD
ELKOMONT DOO UŽICE 6000.00 RSD
MILICA GAJIĆ 400.00 RSD
IVAN VALENT 15000.00 RSD
MIROSLAVA 1500.00 RSD
SLAÐANA VUJANOVIĆ 2000.00 RSD
MARKO SAMARDŽIĆ 3000.00 RSD
SINDIKALNA ORGANIZACIJA PRO TENT 5000.00 RSD
GLUMAC SAMOSTALNA AUTOMEHANICARSK 20000.00 RSD
NEBOJŠA LAZAREVIĆ 1200.00 RSD
ZORAN JUREŠ 500.00 RSD
STEFAN SLAVKOVIĆ 3000.00 RSD
MILICA POPADIĆ 500.00 RSD
MILANKA ARNAUTOVIC 500.00 RSD
PAVLE DOO 50000.00 RSD
MERA DOO 120000.00 RSD
IRINA STIMAC 12000.00 RSD
IGOR ERIĆ 1000.00 RSD
ESADA PEKUŠIĆ 500.00 RSD
ANDRIJA CVETIĆ 10.00 RSD
ANDRIJA CVETIĆ 10.00 RSD
DANIJELA MIŠANOVIĆ 5000.00 RSD
NIKOLA GRBIĆ 1000.00 RSD
TOŠIĆ DOBRIVOJE 1000.00 RSD
EPS DISTRIBUCIJA DOO KRALJEVO 2000.00 RSD
EPS JPBGD TEHNI KI CENTAR KRALJEVO 2000.00 RSD
JP EPS - OGRANAK EPS SNABDEVANJE 2000.00 RSD
HUMANITARNA FONDACIJA BUDI HUMAN - 200.00 RSD
DRAGICA ZAJIĆ 10.00 RSD
EPS JP BEOGRAD - OGRANAK TENT 16000.00 RSD
PETKOVIC MILOS 200.00 RSD
MARINA SAVIĆ 2400.00 RSD
MARINA SAVIĆ 2000.00 RSD
OLIVERA ANÐELKOVIC 300.00 RSD
SANJA PAVLOVIĆ PERIŠIĆ - STOMATOLOŠ 20110.00 RSD
SANJA PAVLOVIĆ PERIŠIĆ 14400.00 RSD
SUR NARODNA BAŠTA PANČEVO 5100.00 RSD
MARINA SAVIĆ 6000.00 RSD
MILICA KALINIC 440.00 RSD
MIROSLAV MIJATOVIĆ 6000.00 RSD
RADMILA RADOŠEVIĆ 500.00 RSD
NEVENA MILIĆEVIĆ 10.00 RSD
RADOSLAV MILOVANOVIC 1510.00 RSD
RADOSLAV MILOVANOVIC 8250.00 RSD
COLNARIC MARIJANA 1000.00 RSD
CVETKOVIC ZELJKO 10000.00 RSD
IVANA VLAČIĆ ZA ODELJENJE VII 3270.00 RSD
DRAGICA ZAJIĆ 10.00 RSD
ŽANDARMERIJA 7500.00 RSD
VLADIMIR Z 200.00 RSD
TAMARA STANISAVLJEVIĆ 1000.00 RSD
MARIJA JOVANOVIĆ 618.29 RSD
DRAGANA KONDIĆ 300.00 RSD
VLADIMIR ÐORÐEVIC 8500.00 RSD
DRAGANA DOBROSAVLJEVIĆ 1000.00 RSD
NENAD TAI 2000.00 RSD
ALEKSANDRA PAVLOVIC 2000.00 RSD
BRANISLAV BOSANAC 500.00 RSD
SREĆKO MILOJEVIĆ 1000.00 RSD
BILJANA TRAJKOVSKI 1000.00 RSD
IVANA NEMAN-JANKOVIĆ 500.00 RSD
MILICA RADOVANOVIĆ 1000.00 RSD
DRAGOMIR ALEKSIĆ 1000.00 RSD
MARKO STANOJEVIC 455.00 RSD
BORO RELJIĆ 300.00 RSD
SNEŽANA MILANOVIĆ 1000.00 RSD
MILENA LAZIĆ 800.00 RSD
FILIPOVIC MLADEN 10000.00 RSD
DRAGAN GVOZDIC 200.00 RSD
ŽELJKO 1000.00 RSD
VLADIMIR RADUN PR UGOSTITELJSKA RAD 40000.00 RSD
MILAN KNEŽEVIĆ 2000.00 RSD
MVM COMPANY DOO 5000.00 RSD
NADA VASILIJEVIĆ 7180.00 RSD
ALEKSANDAR MIRKOVIC 10000.00 RSD
NINA SAVIĆ 500.00 RSD
STEVAN LESJANIN 25000.00 RSD
ANONIMNI DONATOR 220.00 RSD
Žarko Šešum 150.00 EUR
PORODICA AVRAMOVIĆ 96.50 EUR
Bojan Temunovic (Internet uplata) 42600.00 RSD
Ivana Dalja (Internet uplata) 200.00 RSD
milan vulovic (Internet uplata) 2350.00 RSD
Nada jovic (Internet uplata) 8020.00 RSD
Ivana Dalja (Internet uplata) 200.00 RSD
Milan Antic (Internet uplata) 5000.00 RSD
Milica (Internet uplata) 500.00 RSD
Ana vujic (Internet uplata) 1000.00 RSD
Milica (Internet uplata) 500.00 RSD
Nikola Milosevic (Internet uplata) 500.00 RSD
Natalija Kedzic (Internet uplata) 1500.00 RSD
Marko Marinkovic (Internet uplata) 1500.00 RSD
Milica Mladenovic-Andjelic (Internet uplata) 12000.00 RSD
Boban Savic (Internet uplata) 5000.00 RSD
Ivana Dalja (Internet uplata) 500.00 RSD
Nikola Dzinovic (neproknjižena PayPal uplata) 10,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 10,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 50,00 EUR
A (neproknjižena PayPal uplata) 1,00 EUR
Adriane (neproknjižena PayPal uplata) 25,00 EUR
Snjezana Cirkovic (neproknjižena PayPal uplata) 100,00 EUR
Octane AI (neproknjižena PayPal uplata) 68,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 15,00 EUR
A (neproknjižena PayPal uplata) 1,00 EUR
A (neproknjižena PayPal uplata) 1,00 EUR
Neil Spahiu (neproknjižena PayPal uplata) 100,00 EUR
Slavica Jug (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
Slavica Jug (neproknjižena PayPal uplata) 10,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 5,00 EUR
Kotarac (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
Kristina matos (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
11.12.2019.
Ukupno uplaćeno na dan: 11.12.2019. 100,00 CHF
4.027.459,00 RSD
ZORAN ŠTRBAC 2000.00 RSD
JOVICA PODUNAVAC 1000.00 RSD
MILOJKA LAZOVIC 2000.00 RSD
ALEKSANDAR TADIA 5.00 RSD
MILAN ARSOVIĆ 5.00 RSD
MILAN ARSOVIĆ 5.00 RSD
NIKOLA BUKATAREVIĆ 200.00 RSD
NIKOLA NESTOROVIĆ 10.00 RSD
NIKOLA NESTOROVIĆ 10.00 RSD
MILAN MILENKOVIĆ 3000.00 RSD
ANTUNOVIC DAJANA 1000.00 RSD
GORAN RADOŠEVIĆ 5000.00 RSD
ŽELJKO 1000.00 RSD
KARLO TESTEN 12000.00 RSD
MILAN ÐURIĆ 200.00 RSD
ŽELJKO GACIC 12700.00 RSD
IVANA LJUJIC 2000.00 RSD
IVAN JELIC 3500.00 RSD
ANNA BASOVA 5000.00 RSD
MIODRAG STOJILKOVIĆ 4000.00 RSD
WBD WIN BUILDING DESIGN DOO 590000.00 RSD
NIKOLA BOSANČIĆ 10000.00 RSD
LUDAN ENGINEERING DOO BEOGRAD 500000.00 RSD
TRGOVINSKA RADNJA MAGAZA PANE 3000.00 RSD
FEROMONT IN ENJERING AD BEOGRAD 75000.00 RSD
TERMOENERGO INŽENJERING DOO 600000.00 RSD
PETROL PROJEKT DOO 600000.00 RSD
DRAGICA ĆUK CVETKOVIĆ 1000.00 RSD
ESTE TEAM DOO 60000.00 RSD
NIKOLA BOSANČIĆ 2000.00 RSD
G.P FINNET-INZENJERING D.O.O 300000.00 RSD
PROCES PROJEKT INZENJERING DOO 200000.00 RSD
IMG ENGINEERING CONSTRUCTION DOO 500000.00 RSD
SOFIJA MILOŠEVIĆ 1000.00 RSD
MARGIT TORDA PR MACA I MIRA 3000.00 RSD
NINOSLAVA ZVICER 2000.00 RSD
DRAGANA MACAKANJA 6000.00 RSD
MAJA VERLAŠEVIĆ MILIĆ 5000.00 RSD
SONJA NIKOLIA 1000.00 RSD
JOVOVIC STANA 2000.00 RSD
NIKOLA MILOŠEVIA 10.00 RSD
STOP SHOP SMEDEREVO 35340.00 RSD
IGOR STOJKOVIC 1000.00 RSD
BRATISLAV VASILIĆ 10000.00 RSD
DRAGAN PAL 1000.00 RSD
IVANA MLADENOVIA 700.00 RSD
JANKOVIC STEFAN 10410.00 RSD
NIKOLA MILOŠEVIA 10.00 RSD
SIGNIT DOO PERLEZ 15000.00 RSD
BOJAN HUDJEC 15000.00 RSD
PAVLOVIC ILIJA 300.00 RSD
JELENA ANDREJEVIC 500.00 RSD
BOJANA STOJAK 1000.00 RSD
DEJAN RAJŠIĆ 5001.00 RSD
KATARINA ANDRIĆ-LJEŠEVIĆ 1000.00 RSD
DUVANSKA A.D. 50000.00 RSD
ANDRIJA ANTONIJEVIC 1000.00 RSD
MILADIN PANDUREVIC 1000.00 RSD
ALEKSANDRA MILOŠEVIĆ 500.00 RSD
JOVANA POPOVIC 500.00 RSD
MLADOMIR 1000.00 RSD
MAJA VASILEVSKA 1000.00 RSD
MILANA MILAN BANJAC 500.00 RSD
IVANA TEODOROVIA 1000.00 RSD
DANILO JAKŠIĆ 1000.00 RSD
JOVAN MUTIĆ 1000.00 RSD
KOVAC MARIJANA 36000.00 RSD
MAJERSKI MARIJANA 500.00 RSD
SANJA BALAN 1000.00 RSD
STEVAN ŠORMAZ 1000.00 RSD
IVANA LJUJIC 2000.00 RSD
IVAN MILIĆ 11000.00 RSD
BOGDAN MIŠKOVIĆ 200.00 RSD
KRISTINA JANKOVIC 400.00 RSD
ZORAN MARTINOV 2000.00 RSD
MARINA VLAHOVIĆ GAJIĆ 2000.00 RSD
PETROV IVAN 250.00 RSD
JOVICA MILKOVIA 1000.00 RSD
MS KABLOVI DOO 30000.00 RSD
IGOR ANTI 1000.00 RSD
MARKO ARANÐELOVIĆ 1000.00 RSD
MELTAL RECIKLAZA DOO 5000.00 RSD
BOJANA MRKALJ 1000.00 RSD
SPASOVIC ALEKSANDRA 200.00 RSD
SPASOVIC ALEKSANDRA 200.00 RSD
MARKO AVRAMOVIĆ 500.00 RSD
MIODRAG ĐORĐEVIĆ 5.00 RSD
GORAN MATOVIC 3000.00 RSD
NIKOLA TOMAŠEVIA 500.00 RSD
VLADIMIR MOMČILO ZVICER 300.00 RSD
MILICA BLAGOJEVIC 6000.00 RSD
ANĐELKO STOJKOV 200.00 RSD
MARKO MATOŠEVIĆ 33353.00 RSD
BRANISLAV PAVLOVIĆ 25000.00 RSD
MILOŠ MIJATOVIĆ 500.00 RSD
VLADIMIR BZOVSKI 2000.00 RSD
BRANISLAV ŠAŠIĆ 5000.00 RSD
MARINA ADAMOVIĆ 10000.00 RSD
MILICA BLAGOJEVIC 3000.00 RSD
MIRJANA KLJAJEVIĆ 3000.00 RSD
NIKOLA LJUBISAV TIMOTIĆ 200.00 RSD
ALEKSANDAR TADIĆ 5.00 RSD
JULIJA ZLATANOVSKI 5740.00 RSD
VLADIMIR BZOVSKI 2000.00 RSD
LOVĆEN DOO 5000.00 RSD
DANIJEL SAVIC 100.00 RSD
ĐUKIĆ MARIJANA 50000.00 RSD
DOO OVG RISK 20000.00 RSD
MARKO AVRAMOVIĆ 500.00 RSD
JOVANOVIĆ MARIJA 1200.00 RSD
JEREMIC ANICA 5000.00 RSD
ĐUKIĆ MARIJANA 25000.00 RSD
ANONIMNI DONATOR 19600.00 RSD
PERIĆ FILIPA 100.00 CHF
TATJANA ČOVIĆ 1000.00 RSD
SVETLANA ÐENIĆ 300.00 RSD
SVETLANA ÐENIĆ 300.00 RSD
Vesna (Internet uplata) 500.00 RSD
Vanja Skocajic (Internet uplata) 1500.00 RSD
Branka Čvokić (Internet uplata) 2000.00 RSD
Sakota Djordje (Internet uplata) 500.00 RSD
Darko GRUJICIC (Internet uplata) 2000.00 RSD
Jelena Kurcubic (Internet uplata) 2000.00 RSD
vladimir dordevic (Internet uplata) 7500.00 RSD
vladimir dordevic (Internet uplata) 10000.00 RSD
Ivan Dacic (Internet uplata) 5000.00 RSD
Tijana Radojlović (Internet uplata) 2000.00 RSD
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
Ivica Djupovac (neproknjižena PayPal uplata) 50,00 EUR
Palika (neproknjižena PayPal uplata) 10,00 EUR
A (neproknjižena PayPal uplata) 1,00 EUR
A (neproknjižena PayPal uplata) 1,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
Nenad (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 27,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 100,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 50,00 EUR
Miroljub Milovanovic (neproknjižena PayPal uplata) 10,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
10.12.2019.
Ukupno uplaćeno na dan: 10.12.2019. 424,67 EUR
2.408.371,63 RSD
TAMARA PETROVIĆ 40000.00 RSD
ÐORÐE PAVKOVIĆ 2.00 RSD
ÐORÐE PAVKOVIĆ 1.00 RSD
UROŠ SPASOJEVIĆ 1000.00 RSD
SIMONIDA KAŽIĆ 10000.00 RSD
ADAM MALEŠEVIĆ 15000.00 RSD
MILICA DEJANOVIC 5000.00 RSD
NEBOJŠA LAZAREVIĆ 1200.00 RSD
SLAVICA BANDOBRANSKI 20400.00 RSD
DOLAMIC IVAN 1000.00 RSD
DOLAMIC IVAN 1000.00 RSD
SIMONIDA KAŽIĆ 20000.00 RSD
MILICA DEJANOVIC 5000.00 RSD
MILENA MILENKOVIC 10.00 RSD
TAMARA DRAGOVIC 12000.00 RSD
SANDRA BUNIĆ OBRIĆ 1000.00 RSD
SEAT LENKA 1200.00 RSD
SAŠA NIKOLIĆ 300.00 RSD
JELENA STEFANOVSKI 3000.00 RSD
LAÐAR KUPRA DOO BEOGRAD 600000.00 RSD
JELKIĆ VALENTINA 27600.00 RSD
ALEKSANDRA NESIC 3000.00 RSD
TANJA PEROVIĆ AL HAMASHI 150000.00 RSD
ENIGMA ENTERIJER DOO 120000.00 RSD
NIKOLA BOSANČIĆ 3000.00 RSD
NEVENA TOMIĆ STOJANOVIĆ 10000.00 RSD
DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO ICD G 60000.00 RSD
ZELJKO ZAKULA 60000.00 RSD
DRAGAN MARKOVIĆ 10.00 RSD
SLAÐANA NIKOLIĆ 500.00 RSD
DRAGAN MARKOVIĆ 10.00 RSD
BOJAN RASTKO TIMOTIJEVIC 300.00 RSD
JOVO VUJATOVIĆ 1000.00 RSD
VESNA RIBIĆ 1000.00 RSD
DOLAMIC IVAN 1000.00 RSD
DOLAMIC IVAN 1000.00 RSD
VESNA ILIĆ 30000.00 RSD
MAJA ZDRAVKOVIC 4500.00 RSD
MARIJA KOCIC 500.00 RSD
MARKO NIKOLIĆ 500.00 RSD
BOJANA RAJIC 100.00 RSD
DIMITRIJE KOLAŠINAC 1000.00 RSD
MITIĆ LJUBAN 2000.00 RSD
BRANKO GOSTOVIĆ 40000.00 RSD
JOVANA VUČELJIĆ 2000.00 RSD
SIC ILDIKO 350.00 RSD
ADAM SULEJMANI 8000.00 RSD
RADOVANCEV SANJA 450.00 RSD
IVAN PAVICEVIC 2000.00 RSD
NENAD TODOROVIC 1400.00 RSD
DOBROSAVLJEVIC ZIVANA 1000.00 RSD
ŠEHRIJA POTURAK 50.00 RSD
ŠEHRIJA POTURAK 50.00 RSD
BRANISLAV DOPUÐA 10.00 RSD
BRANISLAV DARDIĆ PR JAVNI IZVRŠIT 10000.00 RSD
BOJAN VUKOMAN 1000.00 RSD
DRAGANA RACA 3000.00 RSD
ZORAN PEŠIĆ 2000.00 RSD
DALIBOR MIRKOVIĆ 5000.00 RSD
MARIJA STOJKOVIĆ 300.00 RSD
SRÐAN EGIĆ 500.00 RSD
IVANA RADOVANOV 4700.00 RSD
DAVOR LUKINIC 7700.00 RSD
MARKO MILOVANOVIĆ 200.00 RSD
NADA SUCUR ZIVANOVIC 5000.00 RSD
BORISLAV PANIĆ 720.00 RSD
SPASOVIC ALEKSANDRA 450.00 RSD
MA RKO MILASKOVIC 500.00 RSD
JELENA STEVIĆ 1000.00 RSD
ALEKSANDAR MARINKOVIC 200.00 RSD
UROŠ SPASOJEVIĆ 1000.00 RSD
JOVANA STOILJKOVIĆ 850000.00 RSD
JOVANA STOILJKOVIC 5000.00 RSD
MILENA MARKOVIĆ 25000.00 RSD
NEVENA PESIC 5000.00 RSD
OGNJEN LETIC 200.00 RSD
OSNOVA ŠKOLA SVET SAVA 50000.00 RSD
ALEKSOVSKI DARKO 5000.00 RSD
NADA SUCUR ZIVANOVIC 5000.00 RSD
MILIC BRANKO 3000.00 RSD
ALEKSANDAR STEFANOVSKI 1000.00 RSD
ZVONKO MILOSEV 10000.00 RSD
MARKO MILOVANOVIĆ 200.00 RSD
ZORAN MILOŠEVIĆ 8000.00 RSD
BRANKO GOSTOVIĆ 40000.00 RSD
DEJAN MITROVIC 1000.00 RSD
OLIVER IGIĆ 2000.00 RSD
BOŠKOVIĆ MARKO 2000.00 RSD
IVANA BRANKO ZIVANOVIC 20000.00 RSD
DELIĆ KRISTINA 185.63 RSD
DELIĆ KRISTINA 180.00 RSD
NIKOLIC TIJANA 1500.00 RSD
PR TIP HIGIJENA 201 2000.00 RSD
VLADIMIR BORZANOVIĆ 1000.00 RSD
IVANA LAZIĆ 5000.00 RSD
LECIC DARKO 13000.00 RSD
JOVANA MILENKOVIC 1000.00 RSD
OS SKADARLIJA 5000.00 RSD
MIRANDA MILETIC 900.00 RSD
ZORAN STOJANOVIĆ 1470.00 RSD
SLAÐAN LJUBIŠA JOVANOVIĆ 1000.00 RSD
VLADIMIR JERKOVIĆ 100.00 RSD
MARA VELISAVLJEVIC 7000.00 RSD
ANDREA MINIC 300.00 EUR
FILIP DIMITRI 30.00 EUR
STANKOVIC ALEKSANDRA 94.67 EUR
Marko Ilić (Internet uplata) 10000.00 RSD
Dragana Dimitrijevic (Internet uplata) 3000.00 RSD
Goran Balsic (Internet uplata) 50.00 RSD
Dejan Bogdanovic (Internet uplata) 5000.00 RSD
Ivana Dalja (Internet uplata) 200.00 RSD
Ana Mihajlov (Internet uplata) 273.00 RSD
Milan Petrovic (Internet uplata) 2000.00 RSD
Branimirka Mihić (Internet uplata) 2000.00 RSD
Dragan Radonic (Internet uplata) 1000.00 RSD
Ivana Dalja (Internet uplata) 200.00 RSD
Ivana Dalja (Internet uplata) 200.00 RSD
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 4,00 EUR
A (neproknjižena PayPal uplata) 1,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 10,00 EUR
Ivana Tadic (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
Tanja Trebec (neproknjižena PayPal uplata) 200,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 10,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 10,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 10,00 EUR
Milos Kaplarevic (neproknjižena PayPal uplata) 50,00 EUR
Rajevic Ljiljana (neproknjižena PayPal uplata) 50,00 EUR
Mladenovic Tanja (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
Mirjana Markovic (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
A (neproknjižena PayPal uplata) 1,00 EUR
A (neproknjižena PayPal uplata) 1,00 EUR
09.12.2019.
Ukupno uplaćeno na dan: 09.12.2019. 50,00 CAD
50,00 EUR
1.811.656,00 RSD
JELENA URIC 1000.00 RSD
ORDE PETROVIC 2000.00 RSD
ALEKSANDRA TOŠEV 5.00 RSD
ALEKSANDRA TOŠEV 5.00 RSD
BRANISLAV PJETAR 7000.00 RSD
NEMANJA BALIC 5000.00 RSD
JADRANKA BOKARIĆ 1.00 RSD
JADRANKA BOKARIĆ 1.00 RSD
VLADIMIR JEREMIC 5000.00 RSD
NENAD MARKOVIC 2000.00 RSD
VLADIMIR MITROVIĆ 2.00 RSD
VLADIMIR MITROVIĆ 2.00 RSD
NATALIJA MAKSIMOVIĆ 20000.00 RSD
UDRUŽENJE PODIUM 7500.00 RSD
ALEKSANDAR DIMIC 1000.00 RSD
KSENIJA KRIŠAN 2000.00 RSD
DR PROTRKA 5000.00 RSD
BILJANA STANKOVIĆ 300.00 RSD
SAŠA JANOŠEVIĆ 1000.00 RSD
MARINA ADAMOVIĆ 53250.00 RSD
VLADIMIR GREKSA PR RAČUNARSKO PROGR 1000.00 RSD
DRAGANA KNEŽEV 500.00 RSD
VIOLETA JOVANOVIĆ 550.00 RSD
KATALIN SLOBODA 500.00 RSD
VLADIMIR KRSTIĆ 500.00 RSD
D.O.O.TRMKA-KABL TELEKOMUNIKACIJE 50000.00 RSD
MILOS GRUJICIC 3780.00 RSD
LAJOŠ KORŠOŠ 300.00 RSD
JOVANOVIC STEVAN 500.00 RSD
VLADISLAV MILANOVIC 3000.00 RSD
STEFAN SALOM 10000.00 RSD
SVETLANA RISTOVIC 6000.00 RSD
ANDRIJA ANTONIJEVIC 1000.00 RSD
MILINKOVIC ZORAN 1000.00 RSD
URBANPRO INŽENJERING DOO BEOG 10000.00 RSD
BORVERK EUROTRADE DOO 100000.00 RSD
NENAD DRAGOVIC 30000.00 RSD
DRAGAN ÐORÐEVIĆ 2000.00 RSD
BOJANA JAZIĆ 500.00 RSD
MARKO MIHAJLOVSKI 1200.00 RSD
GORAN VUKŠA 2000.00 RSD
TANJA RATIĆ PLAVŠIĆ 300.00 RSD
ILIJA DRASKOVIC 200.00 RSD
DARKO KITANOVIC 3000.00 RSD
UR LESKO ZAR TANJA CVETKOVIĆ 23160.00 RSD
VUK STOJKOVIĆ 10000.00 RSD
ASFMPB-UDRUŽENJE 207100.00 RSD
VASILJEVIC UROS 1930.00 RSD
JOVANOVIĆ DRAGAN 27150.00 RSD
VESNA POSKURICIC 1000.00 RSD
LOVCEN DOO 30000.00 RSD
NOVOLES SPTR 5000.00 RSD
IVANA HARŠIĆ 10000.00 RSD
NEBOJŠA TADIĆ 5000.00 RSD
MIROSLAV VELJKOVIĆ 3000.00 RSD
FENIX 2000.00 RSD
ZORAN MILAN KARAPANDŽIC 2000.00 RSD
DRAGICA UROS BUKUMIRIC 2000.00 RSD
ANDRIJA ANTONIJEVIC 1000.00 RSD
SINIŠA CUMPALOVIĆ 300.00 RSD
MP 60.00 RSD
SVETLANA BOSNJAK 2000.00 RSD
CVIKO KRUNIĆ 105970.00 RSD
BILJANA VUKADIN 1000.00 RSD
ANDRIJA ANTONIJEVIC 1000.00 RSD
IGOR ERIĆ 1000.00 RSD
MARIJA LAZAREVIĆ 10000.00 RSD
PEÐA ZIVANOVIC 2500.00 RSD
MARIJANA DAVIDOVIC 1000.00 RSD
SAŠA JANOŠEVIĆ 1000.00 RSD
IVANA OPAČIĆ 300.00 RSD
NEVENA ÐURÐEVIĆ 2000.00 RSD
MIRA DRAGANOVIĆ 3000.00 RSD
DANA ZIVKOV 8500.00 RSD
SAŠA JANOŠEVIĆ 1000.00 RSD
DRAGANA VESELINOVIĆ 1000.00 RSD
DARKO KARAJIC 2000.00 RSD
TEHNO PROMET DOO KRAGUJEVAC 20000.00 RSD
ALEKSANDAR BOSKOVIC 1000.00 RSD
ALEKSANDAR STEFANOVSKI 1000.00 RSD
MARJAN JORGIĆ 1000.00 RSD
DARINKA TVRDIŠIĆ 2000.00 RSD
FILIP LUKIĆ 1000.00 RSD
MARIJA VLAJKOVIĆ 300.00 RSD
MIKIC SVETISLAV 260.00 RSD
DEJAN MILICEVIC 2000.00 RSD
SARA RAKIC 500.00 RSD
SRÐAN STOJILJKOVIĆ 500.00 RSD
MARKO MATOŠEVIĆ 759850.00 RSD
ALEKSANDAR IVANOVIC 500.00 RSD
TIANA ANTELJ 1000.00 RSD
STEVAN ŠORMAZ 1000.00 RSD
VESNA POSKURICIC 1000.00 RSD
EUROPLAST DINIC DOO NIŠZAPLANJSKA 50000.00 RSD
MILOŠ KOLAREVIĆ TANGO SIESTA 10100.00 RSD
VUKADINOVIĆ MLADEN BETOVENOVA 25 N 10000.00 RSD
PETROVIC ALKEKSANDAR ALEKSINAC 5000.00 RSD
BOJANA I OGNJEN 3000.00 RSD
STEFAN SKORIĆ 3000.00 RSD
RADOVAN POPOV 2000.00 RSD
TANJA JOVAŠEVIĆ 2000.00 RSD
ANITA STEVANOVIĆ 1000.00 RSD
IVANA OPAČIĆ 300.00 RSD
LEPOSAVA RADIC 5000.00 RSD
UROŠ OTAŠEVIĆ 2000.00 RSD
BILJANA RISTIC 2000.00 RSD
UGLJEŠA TOMANOVIĆ 2500.00 RSD
MLADEN MARKOVIC 2000.00 RSD
VIOLETA JOVANOVIĆ 250.00 RSD
BILJANA VUKADIN 1000.00 RSD
DRAGANA KNEŽEV 500.00 RSD
NIKOLA ZLATANOVIĆ 7 JULA 54 400.00 RSD
DEJAN ZAKIC PANCEVO 1000.00 RSD
MIROSLAV JOVANOVIC SVOJNOVORESAVSKA 3000.00 RSD
KRNJAJIC EMINA CERSKA 1 PARACINRESA 2500.00 RSD
SLAÐANA RAIČEVIĆ 910.00 RSD
UROŠ ZEKOVIĆ 2000.00 RSD
ART DECOR 6000.00 RSD
ZORAN STOJICIC 1450.00 RSD
DUŠKO DRLJAČA 600.00 RSD
MARKONI SOMBOR 5110.00 RSD
PICERIJA MANOLI 3280.00 RSD
DUŠKO DRLJAČA 600.00 RSD
DUŠKO DRLJAČA 600.00 RSD
JELENA GIGIC 3330.00 RSD
DUŠKO DRLJAČA 600.00 RSD
DUŠKO DRLJAČA 600.00 RSD
DUŠKO DRLJAČA 600.00 RSD
DUŠKO DRLJAČA 600.00 RSD
SLAVKA VUČIĆEVIĆ BLAGOJEVIĆ 200.00 RSD
KEJIC DRAGICA 200.00 RSD
DRAGANA CECARIC 2000.00 RSD
VUKOVIĆ NATALIJA 200.00 RSD
VIP SISTEM DOO BEOGRAD 1000.00 RSD
DANIJELA MILIVOJEV 4250.00 RSD
DAVID PAUNOVIC 50.00 CAD
MASTER OFFICE DOO 3000.00 RSD
MAJA GLIGORIJEVIC 1000.00 RSD
KOMNENOVIĆI I KOSTIĆI 4800.00 RSD
SAVIC MARINA 2500.00 RSD
MILOS STANISAVLJEVIC 50.00 EUR
ivana simic (Internet uplata) 13000.00 RSD
Anđela Knezović (Internet uplata) 400.00 RSD
ivana simic (Internet uplata) 13000.00 RSD
Gordana Popovic (Internet uplata) 5000.00 RSD
Lidija Jerotijevic (Internet uplata) 1000.00 RSD
Vladimir Dordevic (Internet uplata) 5000.00 RSD
Stevan Rajak (Internet uplata) 1000.00 RSD
vladimir dordevic (Internet uplata) 5000.00 RSD
vladimir dordevic (Internet uplata) 7500.00 RSD
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 15,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 4,00 EUR
Jasminka (neproknjižena PayPal uplata) 5,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 100,00 EUR
Boris (neproknjižena PayPal uplata) 10,00 EUR
Diana Peric (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
A (neproknjižena PayPal uplata) 1,00 EUR
A (neproknjižena PayPal uplata) 1,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 40,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
Antonio Milivoevski (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
08.12.2019.
Ukupno uplaćeno na dan: 08.12.2019. 160.150,00 RSD
ATES SOFT 4250.00 RSD
ILIJA KOVAČEVIĆ 600.00 RSD
BRANISLAVA BATALO 2000.00 RSD
STEVICA ŠUBARA 1000.00 RSD
JOVAN JELIĆ 1500.00 RSD
ILIJA KOVAČEVIĆ 600.00 RSD
IGOR VUJČIĆ 200.00 RSD
IVANA DAKIĆ 3000.00 RSD
MAJA KUSMUK-SAVIĆ 1000.00 RSD
DANIJELA ANTONIJEVIĆ 1000.00 RSD
MILICA POPADIĆ 1000.00 RSD
VERICA ERIC 500.00 RSD
ALEKSANDAR SERATLIC 120000.00 RSD
ALEKSANDAR LABUS 1000.00 RSD
NEMANJA GAVRILOVIĆ 2000.00 RSD
BOJANA JOVIČIĆ 2000.00 RSD
OSKAR PETKOVIĆ 1000.00 RSD
Goran Marinovic (Internet uplata) 1000.00 RSD
Anoniman korisnik (Internet uplata) 5000.00 RSD
Anoniman korisnik (Internet uplata) 5000.00 RSD
Rade (Internet uplata) 2000.00 RSD
Jugoslav Muskinja (Internet uplata) 200.00 RSD
Stevo Rasic (Internet uplata) 3000.00 RSD
Ivana Dalja (Internet uplata) 200.00 RSD
Tijana Crevar (Internet uplata) 1000.00 RSD
Goran Kovac (Internet uplata) 100.00 RSD
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
A (neproknjižena PayPal uplata) 1,00 EUR
Adriana (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 30,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
Uros K. (neproknjižena PayPal uplata) 10,00 EUR
Zoran M (neproknjižena PayPal uplata) 100,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 50,00 EUR
A (neproknjižena PayPal uplata) 1,00 EUR
A (neproknjižena PayPal uplata) 1,00 EUR
07.12.2019.
Ukupno uplaćeno na dan: 07.12.2019. 30.850,00 RSD
MARIJA STOJČEVSKA 500.00 RSD
NIKOLA UGLJEŠIĆ 500.00 RSD
KRSTO PETKOVIĆ 1000.00 RSD
NIKOLA (DEJAN) BOGDANIĆ 500.00 RSD
IVAN PETKOVIĆ 1000.00 RSD
VLADIMIR DANKOVIĆ 500.00 RSD
Anoniman korisnik (Internet uplata) 5000.00 RSD
Anoniman korisnik (Internet uplata) 5000.00 RSD
Anonimni (Internet uplata) 550.00 RSD
Mihailo Tomovic (Internet uplata) 1000.00 RSD
Mirjana Rodningen (Internet uplata) 12000.00 RSD
Jovana Grujic (Internet uplata) 300.00 RSD
Aleksandra Vučelić (Internet uplata) 1000.00 RSD
Miodrag (Internet uplata) 2000.00 RSD
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 50,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 10,00 EUR
A (neproknjižena PayPal uplata) 1,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 50,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 10,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 10,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 10,00 EUR