big logo

299

Deca

164

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Uplate za odrasle

Spisak uplata - Nikola Vučinić
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 0.00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 0.00 RSD
Stanje na računu
Raspodela sa opšteg računa 10.000,00 RSD
Raspodela sa korisničkog računa
Povraćaj sredstava 595,00 RSD
Donator Iznos
SMS MTS 10/2019 200,00 RSD
SMS MTS 11/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 11/2019 200,00 RSD
SMS 455 CHF za 09/19 1.735,00 RSD
SMS MTS 09/2019 400,00 RSD
SMS MTS 8/2019 800,00 RSD
SMS MTS 07/2019 400,00 RSD
SMS TELENOR 08/2019 200,00 RSD
ALEKSANDRA BASTA 3.000,00 RSD
SMS VIP 08/2019 200,00 RSD
SMS 455 CHF za 05/19 33.507,00 RSD
SMS MTS 06/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 07/2019 400,00 RSD
SMS VIP 07/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 06/2019 200,00 RSD
SMS VIP 06/2019 200,00 RSD
MILENA TRIFUNOVIĆ 500,00 RSD
SMS TELENOR 04/2019 200,00 RSD
MILENA TRIFUNOVIĆ 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 5.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 3.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 3.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
MILAN NIKOLIC PROFESO 5.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.000,00 RSD
Dragan C. 5.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 8.000,00 RSD
JELENA PAVLIČIĆ 5.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 11.600,00 RSD
VESNA VESNIC 3.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 153.200,00 RSD
LANA VUKIĆEVIĆ 1.000,00 RSD
DUŠAN BALOVIĆ 5.000,00 RSD
ALEKSANDRA BERIC 1.500,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.800,00 RSD
ÐORÐE MIRIĆ 1.000,00 RSD
PREDRAG MARKOVIĆ 20.000,00 RSD
LANA VUKIĆEVIĆ 1.000,00 RSD
SLOBODAN JOVANOVIĆ 1.500,00 RSD
Martin Stanojević 5.000,00 RSD
LANA VUKIĆEVIĆ 3.000,00 RSD
VLADIMIR RADOSAVLJEVIĆ 7.500,00 RSD
Damjan 1.000,00 RSD
Aleksandar Atanasovski 2.000,00 RSD
Dusan 6.000,00 RSD
Goran Čelebić 500,00 RSD
Aleksandar Ralic 6.215,00 RSD
Nemanja Zarkovic 10.000,00 RSD
DUŠAN PETROVIĆ 5.000,00 RSD
MARIJA VIĆENTIJEVIĆ 500,00 RSD
TATAJANA MARICICI 500,00 RSD
EX DREY KOLEGE 28.000,00 RSD
DEJAN MITROVIC 3.000,00 RSD
VLADIMIR RADOSAVLJEVIĆ 5.000,00 RSD
MARKO ŽIVOJNOVIĆ 1.000,00 RSD
MILOVAN ZARKOVIĆ 12.000,00 RSD
HELLENA TRAVEL TURISTICKA AGENCIJA 10.000,00 RSD
VIDA POPOVIĆ 3.000,00 RSD
NIKOLA PETROVIC SUMADIJSKE DIVIZIJE 3.000,00 RSD
MILJAN HIRŠL 6.000,00 RSD
MARIJA HOLJEVAC 10.000,00 RSD
SNEŽANA NEDELJKOVIC 3.000,00 RSD
MILJANA MARKOVIĆ 2.000,00 RSD
SRÐAN MITROVIĆ 5.000,00 RSD
LAZAR BOGDANOVIĆ 5.000,00 RSD
MARKO HADJIC 1.000,00 RSD
SLAÐANA RALOVIĆ 1.000,00 RSD
MILJAN MILOJEVIC 2.000,00 RSD
DEJAN OSTOJIC MIHAILA RADOSAVLJEVIC 500,00 RSD
JAVNI IZVRŠITELJ DANKA STANOJEVI X 10.000,00 RSD
ALEKSANDAR NIKOLIC PR JAVNI IZVRŠI 20.000,00 RSD
IVAN MANDIĆ 2.000,00 RSD
PETAR MITROVIC 6.000,00 RSD
NENAD GVOZDENOVIC PR IZVRŠITELJ LE 30.000,00 RSD
ALEKSANDAR ILIC 8 10.000,00 RSD
TOMA BULATOVIĆ 2.000,00 RSD
DANIJELA MATIJEVIC 3.000,00 RSD
MARKO VUKI XC6EVI XC6 PR IZVRŠI 15.000,00 RSD
VLADIMIR KRAJISNIK 3.000,00 RSD
IGOR VIDOJE PANTOVIC 12.000,00 RSD
SAŠA JONIĆ 1.000,00 RSD
MIRKO RATKOVIC PR JAVNI IZVRŠITELJ 10.000,00 RSD
STEVO VIDOVI XC6 PR JAVNI IZVRŠIT 20.000,00 RSD
BOJANA LAZAREVIC 350,00 RSD
Spisak uplata - Aleksandar Nikolić
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 0.00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 0.00 RSD
Stanje na računu
Raspodela sa opšteg računa
Raspodela sa korisničkog računa
Povraćaj sredstava 595,00 RSD
3.637,07 EUR
Donator Iznos
SMS MTS 10/2019 800,00 RSD
SMS MTS 11/2019 200,00 RSD
SMS MTS 09/2019 400,00 RSD
SMS VIP 10/2019 200,00 RSD
SMS MTS 8/2019 200,00 RSD
JOVICA VAGIĆ 1.000,00 RSD
SMS VIP 09/2019 400,00 RSD
SMS MTS 07/2019 200,00 RSD
SMS VIP 08/2019 400,00 RSD
SMS MTS 06/2019 400,00 RSD
SMS MTS 05/2019 200,00 RSD
SMS MTS 04/2019 2.200,00 RSD
SMS VIP 07/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 06/2019 200,00 RSD
SMS VIP 05/2019 1.000,00 RSD
SMS MTS 03/2019 1.600,00 RSD
SMS TELENOR 05/2019 1.800,00 RSD
SMS VIP 04/2019 600,00 RSD
SMS TELENOR 04/2019 2.800,00 RSD
SMS TELENOR 03/2019 2.000,00 RSD
SMS VIP 03/2019 2.200,00 RSD
MARIJANA VUCKOVIC 2.000,00 RSD
ANÐELA VUČKOVIĆ 3.500,00 RSD
SMS 3030 SRB 6.000,00 RSD
ANA PEŠIĆ 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 22.600,00 RSD
ALEKSANDAR BOGDANOVIĆ 6.160,00 RSD
SMS 455 CHF 1.617,00 RSD
SMS 3030 SRB 54.600,00 RSD
DANILO MITIC 100,00 RSD
NATAŠA VUKOVIĆ 3.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 535.600,00 RSD
MILAN DOKIC 1.800,00 RSD
DANIJELA NEDELJKOVIC 7.024,25 EUR
IVA ANTIC 7.868,91 EUR
IVA ANTIC 3.946,75 EUR
IVA ANTIC 8.768,89 EUR
GORAN STEVANOVIC 5,00 EUR
ERASMUS STUDENTSKA MREŽA NIŠ 10.000,00 RSD
MARIJA PROJOVIĆ 8.000,00 RSD
DUŠAN JANKOVIĆ 1.500,00 RSD
SMS 3030 SRB 17.600,00 RSD
BRANISLAVA POTIĆ 44.077,00 RSD
Mihailo Tomovic 1.000,00 RSD
JELENA ANTIĆ 6.500,00 RSD
Marina Adamović 4.000,00 RSD
Marina Adamović 10.000,00 RSD
EKONOMSKI FAKUKLTET NIS 1.000,00 RSD
JELENA ANTIĆ 8.100,00 RSD
BERTA PIVNICA DOO 12.000,00 RSD
Marina Adamović 4.000,00 RSD
Marina Adamović 6.000,00 RSD
BOSANČIĆ VLADAN 7.260,00 RSD
Marina Adamović 7.000,00 RSD
Marina Adamović 7.000,00 RSD
Marina Adamović 3.000,00 RSD
Marina Adamović 6.000,00 RSD
Marina Adamović 4.000,00 RSD
VIP SISTEM DOO 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 52.200,00 RSD
ANTONIJEVIC IVANA 2.000,00 RSD
NIKOLA NIČIĆ 100,00 RSD
NIKOLA NIČIĆ 100,00 RSD
MINJA ĆULIBRK 5.000,00 RSD
VIP SISTEM DOO BEOGRAD 500,00 RSD
IVICA VASIC 150,00 SEK
JELENA MITI 500,00 RSD
NEZAVISNI SINDIKAT FILOZOFSKOG FAKU 15.000,00 RSD
JELENA ANTIĆ 5.880,00 RSD
MOMČILOVIĆ ÐORÐE 12.000,00 RSD
SRETEN MILOJEVIC 10,00 EUR
MOMIR SARAC 1.000,00 RSD
LUKA TOMIC 2.000,00 RSD
DUŠAN IVANOV 933,00 RSD
Marina Adamović 10.300,00 RSD
KRISTINA PEJCIC 100,00 EUR
PETRA ŽIVANOVIĆ 1.000,00 RSD
BRANISLAV IGNJATOVIĆ 12.000,00 RSD
MIHAJLO VIDENOVIĆ PR UGOSTITELJSKA 5.000,00 RSD
DUŠAN STOJANOVIĆ 44.800,00 RSD
ALEKSANDAR MILIĆEVIĆ 250,00 RSD
MILAN PAUNKOVIC 2.097,44 RSD
STEFAN RANÐELOVIĆ 1.000,00 RSD
BOJANA MLADENOVIĆ 200,00 RSD
DEJANA IGNJATOVIĆ 10.000,00 RSD
IVANA BOJIĆ 500,00 RSD
Marina Adamović 18.000,00 RSD
NADICA PETROVIC 100,00 EUR
ANA ŠURDILOVIĆ NIKOLOVSKI 640,00 RSD
NIKOLA NIČIĆ 100,00 RSD
IVA ANTIC 751.673,60 RSD
SMS 3030 SRB 530.600,00 RSD
Marina Adamović 8.740,00 RSD
SMS 455 CHF 11.306,00 RSD
MLADEN LOVIĆ 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 462.000,00 RSD
KOCIC DUSAN 1.350,00 RSD
STEFAN NIKOLIĆ 235.000,00 RSD
DUŠAN STAJIĆ 118.000,00 RSD
ANÐELA MILENKOVIĆ 98.800,00 RSD
ALEKSANDAR ŽIVKOVIĆ 13.080,00 RSD
FONDACIJA ZA ZDRAVSTVO 458.900,00 RSD
DUNJA JOVANOVIĆ 3.000,00 RSD
STEVAN LAZAREVIC 15.000,00 RSD
VIRIJEVIV LENA 15.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.336.600,00 RSD
MARKO STOJANOVIĆ 172.804,00 RSD
DUŠAN STAJIĆ 120.000,00 RSD
ALEKSANDRA BASTA 2.000,00 RSD
TAMARA STANKOVIĆ 23.000,00 RSD
UDRUZENJE KRALJEVINA SRBIJA 9.000,00 RSD
DUŠAN STAJIĆ 120.000,00 RSD
Vesna Lowes 1.000,00 RSD
Sanja Janačković 3.000,00 RSD
SAVEZ INŽENJERSKO TEHNIČARSKIH 1.000,00 RSD
STEPANOVIC VIOLETA 500,00 RSD
MARKO NIKOLIĆ 20.000,00 RSD
PETAR CVETKOVIĆ 2.500,00 RSD
VOJKAN PETROVIC 9.000,00 RSD
STEVAN MLADENOVIĆ 6.620,00 RSD
ALEKSANDRA RANÐELOVIĆ 500,00 RSD
SANTOVAC DARKO 500,00 RSD
ZORAN MLADENOVIĆ 1.000,00 RSD
Marina Adamović 9.500,00 RSD
SANJA NEDELJKOVIC JANOŠEVIC 1.000,00 RSD
MIJAT GACINOVIC 200,00 EUR
ANDRIJA ZIVKOVIC 30.000,00 EUR
JOVAN SPASIĆ 3.000,00 RSD
ALARM GUARD 016 D.O.O. LESKOVAC 6.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
MARINA ÐOROVIĆ 300,00 RSD
FUDBALSKI KLUB RADNICKI NIS 180.000,00 RSD
ALEKSANDAR VULIĆ 1.000,00 RSD
SNEŽANA 3.000,00 RSD
NIKOLA JOVANOVIC 1.550,00 RSD
YUMIS DOO 20.000,00 RSD
SANDRA CVETKOVIĆ 450,00 RSD
Marina Adamović 12.400,00 RSD
Marina Adamović 5.330,00 RSD
Marina Adamović 9.200,00 RSD
Marina Adamović 9.500,00 RSD
JELENA PETROVIĆ 18.570,00 RSD
MIHAJLO VIDENOVIĆ PR UGOSTITELJSKA 5.000,00 RSD
ZARKO RADENKOVIC 3.000,00 RSD
MARKO IGNJATOVIĆ 7.400,00 RSD
MARKO IGNJATOVIĆ 1.420,00 RSD
ALEKSANDRA DEJANOVIĆ 1.770,00 RSD
FASHION COSMETICS DOO 3.220,00 RSD
JANA MITROVSKA 2.650,00 RSD
STUPAR IGOR 81.310,00 RSD
SONJA MIRKOVIC 8.000,00 RSD
BRANISLAV IGNJATOVIC 13.000,00 RSD
ALEKSANDAR NIKOLIC 580,00 RSD
GRVIC SLOBODAN 1.000,00 RSD
ANDRIJA ANTONIJEVIC 1.000,00 RSD
STEFAN VOJINOVIĆ ISP 20.000,00 RSD
BRKA NIŠ 5.000,00 RSD
NIKOLA ZLATKOVIC 10.000,00 RSD
DUŠAN JOCIĆ 1.000,00 RSD
DORDEVIC MARKO 40.017,00 RSD
ZEN LEPOTA DODIRA NIŠ 5.880,00 RSD
MILAN RISTIĆ 5.000,00 RSD
PETAR CVETKOVIĆ 2.500,00 RSD
JOVANA JOVANOVIC 1.200,00 RSD
ANDREA JOVANOVIC 28.740,00 RSD
JELENA I VLADIMIR KO 2.000,00 RSD
ÐORÐE MARIČIĆ 2.220,00 RSD
IGOR SAVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA 10.000,00 RSD
NIKOLA STEVANOVIĆ 5.320,00 RSD
SPORTSKO UDRUŽENJE TOPLANA-NIŠ 10.000,00 RSD
ANDREA JOVANOVIC 7.401,00 RSD
MARIJA ZIVKOVIĆ 10.000,00 RSD
LEONI WIRING SYSTEMS SOUTHEAST DOO 131.200,00 RSD
PETKOVIC NEMANJA 9.000,00 RSD
ALEKSANDRA RANÐELOVIĆ 500,00 RSD
Marina Adamović 15.000,00 RSD
GT PROM PALILULA 1 2.340,00 RSD
BRANISLAVA GRGIĆ 2.000,00 RSD
PAPY COMERC DOO NIŠ PREDUZECE 3.000,00 RSD
NIKOLA MIRKOVIĆ 7.040,00 RSD
BRANISLAV IGNJATOVIC 41.000,00 RSD
RADOVAN BIGOVIĆ 4.000,00 RSD
JOVANA TASIĆ 11.800,00 RSD
JOVAN ATASIĆ 8.350,00 RSD
JOVANA TASIĆ 6.000,00 RSD
JOVANA TASIĆ 4.030,00 RSD
JOVANA TASIĆ 3.250,00 RSD
JOVANA TASIĆ 3.310,00 RSD
NIKOLA MILOJEVIĆ 1.000,00 RSD
JELENA MAMULA 1.000,00 RSD
MILK HOUSE DOO NIŠ 15.000,00 RSD
MIRJANA ŽIVOJINOVIĆ 17.800,00 RSD
IRINA CVETKOVIĆ 16.560,00 RSD
MIRJANA ŽIVOJINOVIĆ 23.090,00 RSD
IRINA CVETKOVIĆ 31.425,00 RSD
Marina Adamović 16.000,00 RSD
PETAR TRAJKOVIC 2.000,00 RSD
DANILO (NENAD) TASIĆ 11.700,00 RSD
EKONOMSKI FAKUKLTET NIS - SOP.PR 20.000,00 RSD
NEZAVISNI SINDIKAT FILOZOFSKOG FAKU 15.000,00 RSD
DARKO BULATOVIC 20.000,00 RSD
ALEKSANDAR ILIĆ DRUŠTVO STEVAN SR 58.000,00 RSD
Marina Adamović 10.000,00 RSD
MILOS ARSIC 2.280,00 RSD
DANILO (NENAD) TASIĆ 6.000,00 RSD
Milja Panic 2.000,00 RSD
DRAGANA GRACANAC 1.000,00 RSD
SAŠA MARINKOVIĆ 2.000,00 RSD
UNI-STIL DOO NIS 10.000,00 RSD
Marina Adamović 10.000,00 RSD
KLEMEN BIZJAK 92.000,00 RSD
UŽKK STUDENT NIŠ 8.000,00 RSD
MILOS MILIVOJEVIC 145.000,00 RSD
Kristina Antic 5.000,00 RSD
DRAGAN RATKOVIĆ 5.500,00 RSD
NG 5.000,00 RSD
BRANISLAV IGNJATOVIĆ PR RADNJA ZA 18.000,00 RSD
BRANISLAV IGNJATOVIĆ PR RADNJA ZA 3.000,00 RSD
Ivanka Pavlovic 2.000,00 RSD
NINO NIKOLIC 1.000,00 RSD
BILJANA LAZIC 1.500,00 RSD
MLADEN HELETA 2.060,00 RSD
TONČEV GROUP DOO 36.000,00 RSD
IVAN TO 2.000,00 RSD
FAK.SPORTA I FIZ.VASP.U NISU-SOP. 10.000,00 RSD
BLUE CRANE DOO NIŠ 10.000,00 RSD
BRANISLAV IGNJATOVIĆ PR RADNJA ZA 135.000,00 RSD
STEVAN VOJINOVIC 500,00 RSD
SNEZANA BOSANCIC 3.000,00 RSD
NEDELJKO SKENDER 300,00 RSD
Bojana Đukić 5.000,00 RSD
Branka Janjic 3.000,00 RSD
Zlatko Tarbuk 5.000,00 RSD
Darko 4×4 1.000,00 RSD
Petar Maričić 110,00 RSD
SAŠA STANKOVIĆ 3.000,00 RSD
GORDANA STOJKOVIC 3.000,00 RSD
NIJE SVEJEDNO BEND 20.000,00 RSD
KAZANDŽIJSKA RADNJA BARBUT 1936 1.000,00 RSD
BRANISLAV IGNJATOVIĆ 5.000,00 RSD
ZORAN VIDENOVIĆ 3.000,00 RSD
Marina Adamović 10.000,00 RSD
Marina Adamović 10.000,00 RSD
SARA MILOSAVLJEVIC 1.500,00 RSD
MARKOVIĆ MARKO 5.000,00 RSD
PETRA PEŠIĆ 1.000,00 RSD
ANASTASIJA PERIC 2.000,00 RSD
JELICA STOŠIĆ 87.120,00 RSD
ALEKSANDAR KOCIC 2.000,00 RSD
SARA STOJANOVIĆ 13.000,00 RSD
IVAN NIKOLIC 2.000,00 RSD
Milica Tosic 5.000,00 RSD
MARKO 5.000,00 RSD
FILIP JANKOVIC 1.000,00 RSD
PROCEŠ 018 DOO NIŠ MEDIJANA 126.500,00 RSD
Dusan Stoiljkovoc 6.000,00 RSD
Gorana Lupurović 2.100,00 RSD
Danijel Tomic 500,00 RSD
Tatjana N Stanković 1.000,00 RSD
Aleksandar Nakic 10.000,00 RSD
MiM 42.000,00 RSD
Miloš Stojanović 500,00 RSD
/ 12.000,00 RSD
Marjan Dojcinovic 10.000,00 RSD
Milena 1.000,00 RSD
Nenad Milosavljevic 5.000,00 RSD
Milan Paunkovic 1.500,00 RSD
ÐOKIC MASA 5.000,00 RSD
MAJA GRIGOROV 10.760,00 RSD
MARKO MITIC 1.800,00 RSD
BOJAN JORGIĆ 6.000,00 RSD
MILENA GAJIĆ 500,00 RSD
VESNA ANDELKOVIC 1.150,00 RSD
Marina Adamović 10.000,00 RSD
Marina Adamović 33.000,00 RSD
NIKOLA LAZETIĆ 10.000,00 RSD
NEMANJA STOJANOVIC 500,00 RSD
MIODRAG ZIVKOV 2.000,00 RSD
CSTEFAN VASILIJEVIC 4.000,00 RSD
STEVAN LAZAREVIĆ 43.520,00 RSD
DARKO MILENOVIC 5.800,00 RSD
VLADIMIR MALINIC 5.000,00 RSD
BOSANČIĆ VLADAN 27.405,00 RSD
Marina Adamović 190.000,00 RSD
Marina Adamović 20.000,00 RSD
Marina Adamović 18.000,00 RSD
Marina Adamović 40.900,00 RSD
Marina Adamović 10.000,00 RSD
Marina Adamović 10.000,00 RSD
Marina Adamović 10.000,00 RSD
ÐURO VUJIĆ 1.000,00 RSD
PETAR JOVANOVIC 20.000,00 RSD
HRISTINA JOVANOVIC 206.600,00 RSD
UROS TASKVOVIC ( ZA 38.000,00 RSD
LJUBOMIR HAÐŽI PEŠIĆ 5.000,00 RSD
IVAN ALEKSIĆ 16.310,00 RSD
L-PLAST-BAGS DOO 12.000,00 RSD
EKONOMSKI FAKUKLTET NIS - SOP.PR 2.000,00 RSD
LJILJANA O. BONIC 12.000,00 RSD
MILOJE TOMAŠEVIĆ 15.000,00 RSD
BADIN SOFT DOO 50.000,00 RSD
JELENA IVKOVIĆ JESENJINOVA 004 300,00 RSD
SARA STOJANOVIĆ 8.050,00 RSD
PETROVIC NIKOLA 1.000,00 RSD
KOCIC DUSAN 17.330,00 RSD
VLADAN MITIĆ 15.770,00 RSD
NIKOLIC MILAN 2.000,00 RSD
BOBAN ZDRAVKOVIĆ 2.000,00 RSD
NINO NIKOLIC 500,00 RSD
UROŠ ILIĆ 1.000,00 RSD
PETAR CVETKOVIĆ 2.500,00 RSD
JASNA PAPIC 100,00 RSD
JAVNI BELEZNIK DRAGAN NIKOLI01 10.000,00 RSD
DEFANCE DOO NIŠ 20.000,00 RSD
IVAN RAJIC 15.500,00 RSD
IGOR ERIĆ 1.000,00 RSD
MILOŠ PETROVIC 50.000,00 RSD
BOJAN TANASIĆ 10.000,00 RSD
SANJA MILOJEVIĆ 300,00 RSD
JELENA MILOSAVLJEVIĆ 50.000,00 RSD
ALEKSANDAR BLAGOTIC 1.000,00 RSD
PRIME SOFTWARE D.O.O. NIŠ 63.801,00 RSD
ZIVKOVIC VESNA 5.000,00 RSD
ZORAN PEŠIĆ 80.000,00 RSD
NIKOLA RAČIĆ 2.000,00 RSD
NIKOLIC RADIVOJE 61.750,00 RSD
DUNJA JOCIĆ 12.000,00 RSD
DRAGANA RADENKOVIĆ JOCIĆ 10.000,00 RSD
ALEKSANDRA MANOJLOVIĆ 100,00 RSD
MINA IVOVIĆ 1.000,00 RSD
DUŠAN JOCIĆ 2.770,00 RSD
ZVONKO VASIC 5.000,00 RSD
MILOS TOSIC 5.000,00 RSD
ANDRIJA ERIĆ 20.000,00 RSD
NATALIJA VASOVIĆ 10.000,00 RSD
VLADIMIR TRICKOVIC OBRENOVICEVA 2.000,00 RSD
STEFAN TODOROVIC 4.500,00 RSD
SARA STOJANOVIĆ 4.000,00 RSD
ŽELJKA LJUBOJEVIĆ 200,00 RSD
VESNA ANDELKOVIC 2.000,00 RSD
VASIĆ NADICA 5.000,00 RSD
BRANKA GRGUREVIĆ 60.390,00 RSD
DJORDJE VESELINOVIĆ 12.000,00 RSD
VLADIMIR FILIPOVIĆ 7.500,00 RSD
ALEKSANDAR ANDRIĆ 3.000,00 RSD
MIODRAG TOMIC 5.850,00 RSD
TOMISLAV LAZIĆ 2.000,00 RSD
JELENA CENIC 800,00 RSD
NINO NIKOLIC 1.000,00 RSD
MILOS LEKIC 1.000,00 RSD
AXEL DOO 30.000,00 RSD
MV FORTUNE DOO 20.000,00 RSD
JOVANA GAJIĆ 10.000,00 RSD
DUŠAN STAMENKOVIĆ 2.500,00 RSD
NENAD PETROVIĆ 1.000,00 RSD
GORAN MLADENOVIĆ 1.111,00 RSD
FILIP JELENKOVIĆ 2.000,00 RSD
MILOŠ ARSIĆ 400,00 RSD
BILJANA LAZIĆ 1.000,00 RSD
MIODRAG ZIVKOV 1.000,00 RSD
SLAÐAN JOVANOVIĆ UROŠA 1.000,00 RSD
ILIĆ DIMITRIJE 1.000,00 RSD
MILICA KOSTIĆ 1.000,00 RSD
STEVAN DOJCINOVIC PR SLOBODNI NOVIN 1.000,00 RSD
LENA VIRIJEVIC 1.000,00 RSD
NIKOLA NIKOLIĆ 300,00 RSD
VAGA PROM DOO 5.000,00 RSD
ALEKSANDAR RISTIĆ 6.000,00 RSD
NOVICA MARJANOVIĆ 5.000,00 RSD
VLADIMIR ÐORÐEVIĆ 1.000,00 RSD
NIJANSA DOO 300.000,00 RSD
IGOR MILENKOVIĆ 15.000,00 RSD
MITIC NIKOLA 2.000,00 RSD
YUMIS DOO 50.000,00 RSD
AGENCIJA ZA PRUŽANJE KNJIGOVODSTVE 10.000,00 RSD
BRANISLAV IGNJATOVIĆ 2.000,00 RSD
BRANISLAV IGNJATOVIĆ 12.000,00 RSD
SARA BOŽIĆ 5.000,00 RSD
JASMINA PANIĆ 13.000,00 RSD
SABINA KRSMANOVIĆ 2.000,00 RSD
NIKOLA RAČIĆ 10.000,00 RSD
BOJAN STANISAVLJEVIĆ 6.000,00 RSD
NENAD ŽIVIĆ 1.000,00 RSD
FILIP JANKOVIC 500,00 RSD
DUŠAN MILJKOVIĆ 2.000,00 RSD
ANITA FILIPOVIĆ 100,00 RSD
DUŠAN STEVANOVIĆ 1.000,00 RSD
IGOR STAMENOVIĆ 1.100,00 RSD
ÐORÐE PETRIČIĆ 2.000,00 RSD
Spisak uplata - Nikola Vukojičić
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 0.00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 0.00 RSD
Stanje na računu
Raspodela sa opšteg računa
Raspodela sa korisničkog računa
Povraćaj sredstava
Donator Iznos
SMS VIP 11/2019 400,00 RSD
SMS TELENOR 03/2019 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
ALEKSA ELEZ 1.000,00 RSD
SMS 455 CHF 1.618,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 5.600,00 RSD
Ivana Simic 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
DANICA CVITKOVAC 1.000,00 RSD
Spisak uplata - Nevena Jovanović
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 0.00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 0.00 RSD
Stanje na računu
Raspodela sa opšteg računa
Raspodela sa korisničkog računa
Povraćaj sredstava 595,00 RSD
Donator Iznos
OGNJEN DOKMANOVIC 1.000,00 RSD
ŽELJKO 1.000,00 RSD
ILJA POPOVIĆ 1.500,00 RSD
SMS MTS 09/2019 200,00 RSD
ŽELJKO GACIC 12.700,00 RSD
SMS VIP 10/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 09/2019 200,00 RSD
SMS MTS 8/2019 200,00 RSD
SMS MTS 07/2019 200,00 RSD
Adi Zuparevic 179,81 RSD
SMS MTS 06/2019 200,00 RSD
SMS MTS 04/2019 200,00 RSD
SMS VIP 07/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 06/2019 400,00 RSD
SMS MTS 03/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 05/2019 400,00 RSD
SMS TELENOR 04/2019 400,00 RSD
SMS TELENOR 03/2019 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.200,00 RSD
LETO GORDANA 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
TAMARA DIKANOVIC PRNJAVOR 15306 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
Rasic Stevo 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 12.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 24.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 58.400,00 RSD
VESNA VESNIC 5.000,00 RSD
SZR COSIC 50.000,00 RSD
KANDIC DRAGINJA 2.400,00 RSD
MILAN KEKUŠ PR USLUŽNA DELATNOST 5.000,00 RSD
PETROVIC GORAN 10.000,00 RSD
DRAGAN MILINKOVIC 6.000,00 RSD
IN-FORMO DOO 5.000,00 RSD
RADE KRILOVIC 500,00 RSD
KOJIC STANKO 5.000,00 RSD
VLADAN RAKIĆ 8.000,00 RSD
LJUBOMIR SRDANOVIĆ KRALJA 2.000,00 RSD
DRAGAN RAKIĆ DRINSKA 150 PRNJAVOR 8.000,00 RSD
BOJANA NET DOO PREDUZECE ZA PROIZVO 10.000,00 RSD
MIRJANA ŠTRBAC 1.000,00 RSD
FRIGEL SZR 10.000,00 RSD
ŽENEVA EVRO S DOO LESNICA 20.000,00 RSD
AGROPROM-V 6.000,00 RSD
MILIĆ ČARKIĆ 6.000,00 RSD
MIODRAG ČARKIĆ 6.000,00 RSD
NENAD ILIĆ PR ILIĆ I SIN SBR PRNJ 6.000,00 RSD
VIOLETA JEREMIC 5.000,00 RSD
ZORAN VUJEVIĆ KARAÐORÐEVA BB 2.000,00 RSD
MILAN POPOVIC 12.000,00 RSD
MEDEKS APOTEKA 6.000,00 RSD
DRAGAN ARNAUTOVIĆ DR. ARČIBALDA 12.000,00 RSD
JOVAN VUKOVIC 6.000,00 RSD
Marko Maksimovic 10.000,00 RSD
JELENA MILIĆ KARAÐORÐEVA BB 12.000,00 RSD
NENAD CARKIC PR 10.000,00 RSD
VLADAN JEVTIĆ 60.000,00 RSD
SANDRA MIJATOVIC 12.000,00 RSD
BORIS ÐEDOVIC 400,00 RSD
MILENKOVIC TOMISLAV 5.000,00 RSD
Spisak uplata - Dobrosav Vlašković
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 0.00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 0.00 RSD
Stanje na računu
Raspodela sa opšteg računa
Raspodela sa korisničkog računa
Povraćaj sredstava
Donator Iznos
SMS MTS 11/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 11/2019 200,00 RSD
SMS MTS 09/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 08/2019 200,00 RSD
SMS MTS 06/2019 200,00 RSD
SMS MTS 03/2019 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 76.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
KATARINA OKOVI 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.600,00 RSD
M.H.P.SEAL ENGINEERING DOO BEOGRAD 5.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 3.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 6.400,00 RSD
VLADIMIR ÐEDOVIĆ 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.200,00 RSD
ILIJA KOVAČEVIĆ 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
Spisak uplata - Rade Petrović
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 0.00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 0.00 RSD
Stanje na računu
Raspodela sa opšteg računa
Raspodela sa korisničkog računa
Povraćaj sredstava 595,00 RSD
Donator Iznos
SMS MTS 11/2019 400,00 RSD
ANJA MILENKOVIĆ 500,00 RSD
SMS MTS 10/2020 1.200,00 RSD
IVANA DJORIC 30,00 EUR
SMS MTS 09/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1.200,00 RSD
SLADANA VIRIJEVIC 200,00 EUR
SMS VIP 10/2019 400,00 RSD
SMS MTS 8/2019 1.200,00 RSD
SMS TELENOR 09/2019 400,00 RSD
ANJA MILENKOVIĆ 500,00 RSD
SMS MTS 07/2019 400,00 RSD
SMS MTS 06/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 07/2019 200,00 RSD
SMS MTS 05/2019 1.400,00 RSD
SMS MTS 04/2019 1.200,00 RSD
SMS VIP 07/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 06/2019 400,00 RSD
SMS VIP 05/2019 600,00 RSD
SMS MTS 03/2019 4.600,00 RSD
SMS TELENOR 05/2019 1.600,00 RSD
SMS VIP 04/2019 800,00 RSD
SMS TELENOR 04/2019 800,00 RSD
SMS VIP 03/2019 3.000,00 RSD
SMS TELENOR 03/2019 3.800,00 RSD
SLOBODAN PETROVIC 7.000,00 RSD
SLOBODAN PETROVIC 7.000,00 RSD
SMS 455 CHF 1.631,00 RSD
SMS 3030 SRB 12.200,00 RSD
ANJA MILENKOVIĆ 500,00 RSD
SLOBODAN PETROVIC 7.000,00 RSD
Darko Markovic 12.000,00 RSD
Nenad Djordjevic 10.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 36.400,00 RSD
MARINKOVIĆ ANDREJ 20.000,00 RSD
SLOBODAN PETROVIC 7.000,00 RSD
RAJIC MAJA 3.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 8.000,00 RSD
RADOMIR T STEVANOVIC 5.000,00 RSD
TANJA BOLOVIĆ 1.000,00 RSD
ALEKSANDAR PAVLOVIC 12.000,00 RSD
NATAŠA PETROVIĆ 2.500,00 RSD
SANJA MILOVANOVIĆ-KV 67.300,00 RSD
SLOBODAN PETROVIC 7.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 21.000,00 RSD
MIRJANA PAVLOVIĆ 6.000,00 RSD
RISTO RELJIĆ 200,00 RSD
ALEKSANDAR VASIĆ 1.000,00 RSD
SLOBODAN PETROVIC 7.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 39.200,00 RSD
ANJA MILENKOVIĆ 500,00 RSD
ALEKSANDAR PAVLOVIC 8.000,00 RSD
BOGOSAVLJEVIC 700,00 RSD
Marko Vučković 5.000,00 RSD
SLOBODAN PETROVIC 7.000,00 RSD
ANJA MILENKOVIĆ 500,00 RSD
PAVLOVIC MIRJANA 6.000,00 RSD
MARINKOVIĆ ANDREJ 10.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 10.800,00 RSD
VESNA MILANOVIC 10.000,00 RSD
SAŠA BOLOVIĆ 1.000,00 RSD
ÐORÐE DUKIC 18.000,00 RSD
SLOBODAN PETROVIC 7.000,00 RSD
SMS 455 CHF 24.146,00 RSD
SMS 3030 SRB 74.200,00 RSD
SLAVKO DIMITRIJEVIĆ 25.000,00 RSD
PAVLOVIC ALEKSANDAR 10.000,00 RSD
ANJA MILENKOVIĆ 500,00 RSD
DRAGANA SPASIĆ 150,00 RSD
SLOBODAN PETROVIC 7.000,00 RSD
IVAN MOMČILOVIĆ 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 338.000,00 RSD
VUKASINOVIC ANKICA 5.000,00 RSD
ANJA MILENKOVIĆ 500,00 RSD
GORAN JOVANOVIC 12.000,00 RSD
SLOBODAN PETROVIC 7.000,00 RSD
POLJOKOMERC 25.000,00 RSD
BOJAN STANISAVLJEVIĆ 6.000,00 RSD
IRENA SMILJKOVIĆ 1.000,00 RSD
UDRUŽENJE GRAÐANA HRBRO SRCE 66.760,00 RSD
NENAD RADOVANOVIĆ 1.000,00 RSD
MILAN GNJATOVIĆ 1.000,00 RSD
SLAVOLJUB VESKOVIC 2.000,00 RSD
ŽIVOJIN SEKULIC 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 308.800,00 RSD
80,04 EUR
GORAN JOVANOVIC 20,00 EUR
KATARINA JOVANOVIC 80,04 EUR
VIOLETA JEREMIC 12.000,00 RSD
NIKOLIĆ KRISTINA 3.500,00 RSD
Stefan Vukicevic 1.500,00 RSD
SLOBODAN PETROVIC 7.000,00 RSD
MILANKA JOVANOVIC 6.000,00 RSD
KATARINA JOVANOVIC 80,04 EUR
PTP MARJAN DOO BELUŠIĆ 25.000,00 RSD
NEŠA MILOJEVIĆ 10.000,00 RSD
VESNA MILANOVIC 12.000,00 RSD
ŽIVOTA VUKOJIČIĆ PR ŽIG AGENCIJ 24.000,00 RSD
MILUTINOVIC DANIJEL 300,00 EUR
Stevanovic Stevan 40,00 EUR
IRENA PITAREVIĆ 500,00 RSD
NIKOLIC MARJANA 10.000,00 RSD
ANDREJ TOMIC 5.000,00 RSD
PROAGRAR PLUS DOO JAGODINA 50.000,00 RSD
BORIS ŠUMARAC 1.200,00 RSD
ANJA MILENKOVIĆ 500,00 RSD
HIBRID-KOMERC DOO JAGODINA 50.000,00 RSD
MARINA PREBEG 5.000,00 RSD
SLAVICA ŽIVANIĆ 2.000,00 RSD
BILJANA BOGOSAVLJEVI 12.000,00 RSD
SLOBODAN PETROVIC 2.000,00 RSD
BRATISLAV VRANJANAC 1.000,00 RSD
BABIC TEODORA 15.000,00 RSD
TRZIN ILIJA 500,00 RSD
PAVLOVIC MIRJANA 12.000,00 RSD
PAVLOVIC ALEKSANDAR 12.000,00 RSD
BILJANA RADOVANOVIC 2.000,00 RSD
NEMANJA MILOSAVLJEVIĆ MIHAJLA 12.000,00 RSD
SAŠA TODOSIJEVIĆ PR TEHNO LEVAČ 10.000,00 RSD
IVAN MILOŠEVIĆ 15.000,00 RSD
RANKO KOVAČEVIĆ 1.500,00 RSD
MARIJA MILOSAVLJEVIC 2.500,00 RSD
Nenad Djordjevic 10.000,00 RSD
AVRAMOVIĆ MARINA 2.000,00 RSD
JOVANA PANTOVIC 6.500,00 RSD
IGOR STEVOVIĆ 10.000,00 RSD
RADMILA MILOVANOVIC 2.000,00 RSD
Vasilijević Dejan 1.000,00 RSD
TANJA BOLOVIĆ 1.000,00 RSD
DUŠAN MARKOVIĆ BUNT 34.660,00 RSD
MILOS PENA 1.000,00 RSD
BOJAN BEGOVIĆ 500,00 RSD
VUK TODOROVIĆ 20.000,00 RSD
SLOBODAN PETROVIC 5.000,00 RSD
MILOS POPOVIC 10.000,00 RSD
VESNA IVOSEVIC 10.000,00 RSD
DAVID PAVICEVIC 1.000,00 RSD
DEJAN JEVTIC SHUMI 500,00 RSD
VANJA BOLOVIĆ 500,00 RSD
MILOSEVIC MIODRAG 20.000,00 RSD
NENAD PEJOVIĆ PR PEJOTEH 1.000,00 RSD
MILORAD BELOJEVIĆ 1.000,00 RSD
IRENA SMILJKOVIĆ 1.000,00 RSD
JOVAN JOVANOVIC 500,00 RSD
MILOSEVIC DANIJELA 20.000,00 RSD
NEMANJA KARAPAVLOVIC 5.000,00 RSD
ANJA MILENKOVIĆ 500,00 RSD
GORDANA SATKO 1.000,00 RSD
ALEKSANDAR DAJIĆ OKTOBARSKIH 2.000,00 RSD
MILAN KNEŽEVIĆ 2.000,00 RSD
VUCETIC MIRJANA 1.000,00 RSD
NATASA PETKOVIC 600,00 RSD
DRINA DOBROSAVLJEVIĆ 500,00 RSD
MILUTIN DIMITRIJEVIĆ 5.000,00 RSD
SLOBODAN ŠOŠIC 500,00 RSD
OLIVERA RADULJEVIC LUDWIG 5.800,00 RSD
GORAN JOVANOVIC 1.000,00 RSD
MARIJETA MITROVIC 1.000,00 RSD
MIROLJUB TODOROVIĆ PR KOD DEGOLA T 10.000,00 RSD
TOMISLAV NIKOLIĆ 5.000,00 RSD
MILAN GNJATOVIĆ 1.000,00 RSD
JOVANOVIC DRASKO 2.000,00 RSD
RATKOVIC MARKO 1.000,00 RSD
IVAN MILANOVIC 6.000,00 RSD
STKR DADO I MAJA CUPRIJA 5 1.500,00 RSD
SLOBODAN NIKOLIĆ 1.000,00 RSD
Spisak uplata - Nemanja Jovanović
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 0.00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 0.00 RSD
Stanje na računu
Raspodela sa opšteg računa
Raspodela sa korisničkog računa
Povraćaj sredstava 595,00 RSD
Donator Iznos
MIROSLAV JEVTIA 300,00 RSD
PETAR MILIA 1.000,00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200,00 RSD
SMS VIP 10/2019 200,00 RSD
SMS MTS 06/2019 200,00 RSD
SMS MTS 05/2019 200,00 RSD
SMS VIP 04/2019 200,00 RSD
BRANIMIR TODOROVIC 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
STEFAN (DRAGAN) VUKČEVIĆ 2.044,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 31.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 7.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
NATASA JOVANOVIC 1.468,00 RSD
DEJAN POLJAKOVIĆ 500,00 RSD
VLADIMIR MEDIC 2.000,00 RSD
JELENA ZEC 1.000,00 RSD
LIJANA JOVETIC 2.000,00 RSD
TND TEAMSOLUTIONS DOO 23.700,00 RSD
L AND M KOSTIC TOURS DOO 10.000,00 RSD
RADE V. SESLIJA 12.000,00 RSD
LAVLI TRAVEL DOO BEOGRAD 62.000,00 RSD
ROBERT VISI 2.500,00 RSD
SMS 3030 SRB 5.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 48.000,00 RSD
Gaspari Otello Nerina 2.360,00 RSD
Pasquale Giuseppina 1.180,00 RSD
Gaspari Adone 1.180,00 RSD
Janjic Slavica 1.180,00 RSD
Gaspari Roberta 2.360,00 RSD
Gaspari Federica 1.180,00 RSD
NATASA RAFFLES CIT 7.280,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
TAMARA MINIC 12.500,00 RSD
VLADIMIR MIHAJLOVIC 1.000,00 RSD
NATASA JOVANOVIC 2.000,00 RSD
Vojislav Stojanovic 6.000,00 RSD
Sladjana Rajic 2.400,00 RSD
ALEKSANDRA VRAPCEVIC 10.000,00 RSD
NINOSLAV JOVANOVIC 1.500,00 RSD
Ivanovic Vesna 6.000,00 RSD
Marijana Rancic 6.000,00 RSD
SANJA JANKOV 300,00 RSD
KOMLENIC DUBRAVKA 1.055,00 RSD
IVANA DAMJANOSKI 500,00 RSD
BOJAN CARP MARKETING 10.000,00 RSD
Spisak uplata - Bojan Dimitrijević
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 0.00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 0.00 RSD
Stanje na računu
Raspodela sa opšteg računa
Raspodela sa korisničkog računa
Povraćaj sredstava
Donator Iznos
SMS MTS 10/2020 200,00 RSD
SMS MTS 07/2019 600,00 RSD
SMS MTS 06/2019 200,00 RSD
SMS MTS 05/2019 200,00 RSD
Аљексеј Ковинскиј 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
NIKOLA RAJKOVIC 5.330,00 RSD
SMS 3030 SRB 3.600,00 RSD
NENAD KOSTADINOVIĆ 1.000,00 RSD
Spisak uplata - Nemanja Radaković
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 0.00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 0.00 RSD
Stanje na računu
Raspodela sa opšteg računa
Raspodela sa korisničkog računa
Povraćaj sredstava 595,00 RSD
Donator Iznos
SMS TELENOR 12/2019 400,00 RSD
SMS MTS 11/2019 3.600,00 RSD
SMS MTS 10/2020 600,00 RSD
SMS VIP 12/2019 400,00 RSD
SMS TELENOR 11/2019 7.000,00 RSD
SMS VIP 11/2019 5.200,00 RSD
SMS MTS 8/2019 200,00 RSD
SMS VIP 08/2019 200,00 RSD
SMS MTS 06/2019 200,00 RSD
SMS MTS 05/2019 2.600,00 RSD
SMS MTS 04/2019 2.000,00 RSD
SMS TELENOR 06/2019 200,00 RSD
SMS VIP 06/2019 200,00 RSD
SMS VIP 05/2019 2.200,00 RSD
SMS TELENOR 05/2019 3.000,00 RSD
SMS MTS 03/2019 600,00 RSD
SMS CHF 03/2019 11.577,00 RSD
SMS TELENOR 04/2019 1.600,00 RSD
SMS VIP 04/2019 1.000,00 RSD
SMS VIP 03/2019 200,00 RSD
SMS 455 CHF 1.629,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 5.000,00 RSD
Ana Popovic 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
JELENA DIMITRIJEVIĆ 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 16.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 22.200,00 RSD
Adam Radomirovic 610,00 RSD
SMS 3030 SRB 72.800,00 RSD
ZORAN JANKOVIĆ 500,00 RSD
nikola 500,00 RSD
IRENA SUPUT 50,00 EUR
HRVOJE JOSIĆ 1.000,00 RSD
SITOPRINT SR 10.000,00 RSD
MILICA RADOČAJ 1.000,00 RSD
OLGICA GURANOV 2.000,00 RSD
Spisak uplata - Marija Gička
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 0.00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 0.00 RSD
Stanje na računu
Raspodela sa opšteg računa
Raspodela sa korisničkog računa
Povraćaj sredstava 595,00 RSD
Donator Iznos
SMS MTS 10/2020 400,00 RSD
SMS MTS 8/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 08/2019 200,00 RSD
SMS MTS 06/2019 400,00 RSD
ALEKSANDRA BASTA 3.000,00 RSD
SMS MTS 04/2019 400,00 RSD
SMS TELENOR 04/2019 400,00 RSD
ANA SENDERAK 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
MIROSLAV PRIBILOVIĆ 2.000,00 RSD
NIKOLA NIČIĆ 100,00 RSD
SMS 3030 SRB 6.200,00 RSD
ANA SENDERAK 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 15.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
MIRJANA IVANOVIC 200,00 RSD
MIROSLAV PRIBILOVIĆ 5.000,00 RSD
NN 5.000,00 RSD
Spisak uplata - Kosta Đorđić
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 0.00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 0.00 RSD
Stanje na računu
Raspodela sa opšteg računa
Raspodela sa korisničkog računa
Povraćaj sredstava
Donator Iznos
SMS TELENOR 12/2019 200,00 RSD
SMS MTS 11/2019 400,00 RSD
SMS VIP 12/2019 400,00 RSD
STASEVIC VLADIMIR 1.000,00 RSD
SMS VIP 09/2019 200,00 RSD
SMS MTS 07/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 07/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 05/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 04/2019 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
DCP VA 5.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 10.200,00 RSD
BALL PAKOVANJA EVROPA DOO 20.000,00 RSD
ELMAC DOO VALJEVO 5.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 5.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 27.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 9.200,00 RSD
SUZANA SIMOVIĆ BRAĆE 700,00 RSD
DOO TEXTIL UŽICE 20.000,00 RSD
GORDANA AVRAMOVIĆ 500,00 RSD
SUZANA SIMOVIĆ BRAĆE 1.500,00 RSD
MILOJKA MILOSEVIC 400,00 RSD
MILOJKA MILOSEVIC 1.200,00 RSD
ŽIVAN MIJAILOVIĆ PR SAKUPLJANJE OTP 2.000,00 RSD
SUZANA SIMOVIĆ 2.000,00 RSD
ALEKSANDRA RADEVIC 100,00 RSD
Spisak uplata - Biljana Bosančić
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 0.00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 0.00 RSD
Stanje na računu
Raspodela sa opšteg računa
Raspodela sa korisničkog računa
Povraćaj sredstava 595,00 RSD
Donator Iznos
SMS VIP 01/2020 200,00 RSD
SMS MTS 11/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 12/2019 200,00 RSD
Anonimno 1.000,00 RSD
SMS VIP 10/2019 200,00 RSD
SMS MTS 8/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 06/2019 200,00 RSD
SMS VIP 06/2019 200,00 RSD
SMS 455 CHF za 04/19 1.676,00 RSD
SMS MTS 03/2019 1.400,00 RSD
SMS VIP 04/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 03/2019 1.400,00 RSD
SMS VIP 03/2019 800,00 RSD
Sadat Holic 500,00 RSD
Adam Radomirovic 3.100,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
GORAN VUJASINOVIĆ 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.400,00 RSD
Milena Tomic 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 8.000,00 RSD
SLOBODAN RADOVANOVIC 300,00 RSD
VOĆAR AD SVILAJNAC 10.000,00 RSD
SMS 455 CHF 1.621,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 30.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
Lazar Antic 600,00 RSD
ILIJA KOVAČEVIĆ 350,00 RSD
Andjelka Jovanic (neproknjižena PayPal uplata) 50,00 EUR
Spisak uplata - Vladimir Ogrizović
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 0.00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 0.00 RSD
Stanje na računu
Raspodela sa opšteg računa
Raspodela sa korisničkog računa
Povraćaj sredstava 595,00 RSD
Donator Iznos
SMS VIP 01/2020 200,00 RSD
SMS TELENOR 12/2019 400,00 RSD
SMS MTS 11/2019 1.400,00 RSD
SMS TELENOR 11/2019 1.400,00 RSD
SMS VIP 12/2019 600,00 RSD
SMS MTS 10/2020 14.800,00 RSD
SMS VIP 11/2019 400,00 RSD
SMS MTS 09/2019 400,00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 22.600,00 RSD
MIODRAG CVETKOVIĆ 5.000,00 RSD
SMS VIP 10/2019 23.600,00 RSD
SMS MTS 8/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 09/2019 200,00 RSD
Andjela Bulatović 1.500,00 RSD
LJILJANA MILADINOVI 1.000,00 RSD
ADVOKAT VANJA ŽIVKOVIĆ 10.000,00 RSD
VERA JANKOV 1.000,00 RSD
IVAN KRASAVČEVIĆ 1.000,00 RSD
GALAKTIK 5S 2.500,00 RSD
DOO ROLER 030 BOR 2.000,00 RSD
Goran Ursulović 400,00 RSD
UJČE 1.000,00 RSD
SANJA PETROVIĆ 500,00 RSD
GORDANA SRAJDER JOKSI 2.500,00 RSD
LUCIJA TEPAVČEVIĆ 1.000,00 RSD
ANA SALAKA 500,00 RSD
BOJAN RASTKO TIMOTIJEVIC 200,00 RSD
ALEKSANDAR GUSEVAC 550,00 RSD
NEMANJA GRAMIĆ DOBRIVOJA 1.000,00 RSD
Anonimno 1.500,00 RSD
SMS VIP 09/2019 200,00 RSD
SMS MTS 07/2019 600,00 RSD
SMS VIP 08/2019 200,00 RSD
SANJA ÐORIĆ 2.000,00 RSD
SMS MTS 06/2019 200,00 RSD
SMS MTS 05/2019 600,00 RSD
SMS TELENOR 06/2019 200,00 RSD
SMS VIP 05/2019 400,00 RSD
SMS TELENOR 05/2019 200,00 RSD
SMS VIP 04/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 04/2019 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
IVONA BOSKOVIC 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 7.600,00 RSD
SMS 455 CHF 1.640,00 RSD
SMS 3030 SRB 8.400,00 RSD
SMS 455 CHF 9.728,00 RSD
SMS 3030 SRB 50.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 415.600,00 RSD
JAVNI BELEŽNIK VIŠICA SRETENOVIC 9.000,00 RSD
JELENA ANDREJIĆ 1.000,00 RSD
SASA PRVULOVIC 8.000,00 RSD
MARIJA TODOROVIC 6.000,00 RSD
JAVNI IZVRŠITELJI CVETKOVIC-ILIC O. 20.000,00 RSD
CŠ ZMAJ 46.500,00 RSD
NIKOLIC IVAN 9.930,00 RSD
SVETLANA LUKIC 100,00 RSD
SONJA GLIGIĆ 5.000,00 RSD
SINDIKALNA ORGANIZACIJA SAMAČKI SM 4.600,00 RSD
ANONIMNI DONATOR 15.000,00 RSD
JAVNO PREDUZECE ZA STAMBENE USLUGE 100.000,00 RSD
BADIN SOFT DOO 25.000,00 RSD
ZORAN BARAĆ 300,00 RSD
ANA KRSTIĆ 500,00 RSD
MARJAN RISTIĆ 500,00 RSD
TANJA VELESKA GORGIEVSKI 2.000,00 RSD
ALEKSANDRA PRODANOVIĆ 1.000,00 RSD
NENAD ORDEVIC 1.000,00 RSD
DEJAN MILOJKOVIC PR AUTOPREVOZNIK 1.000,00 RSD
PREDSKOLSKA USTANOVA BAMBI 127.557,41 RSD
PREDSKOLSKA USTANOVA BAMBI 962,98 RSD
PREDSKOLSKA USTANOVA BAMBI 647,06 RSD
ALEKSANDRA STOJKOVIĆ 500,00 RSD
ANTUN ČAMPA 1.000,00 RSD
GORDANA I ZORAN JOKS 3.000,00 RSD
ANA MILOJEVIC 500,00 RSD
LJUBIŠA MILIJIĆ PR ODRŽAVANJE I POP 2.000,00 RSD
STOJANOVIC SLAVICA 2.000,00 RSD
ALEKSANDRA 500,00 RSD
SLAVICA LISICA DOBRNJAC 500,00 RSD
MIROSLAV ACIMOVIC 10,00 EUR
IVANA RADISA IVKOVIC 2.000,00 RSD
GALAKTIK 5S 4.000,00 RSD
SRECKO ZDRAVKOVIC 7.060,00 RSD
SRECKO ZDRAVKOIC 540,00 RSD
MILICA PEJČIĆ 200,00 RSD
MARIJANA ZORIĆ 200,00 RSD
GORDANA MILANOVIC 500,00 RSD
BISERKA MARKOVIĆ 300,00 RSD
JELENA ŠIRKO 2.000,00 RSD
. 500,00 RSD
ANDREA JUKIĆ 1.000,00 RSD
ANA ŽIVANOVIĆ 1.000,00 RSD
VLADAN MARJANOVIC 200,00 RSD
MF 1.000,00 RSD
ANÐELKA ZEČEVIĆ 200,00 RSD
VERA SARIĆ 500,00 RSD
KOSTADIN DERONJIĆ 1.000,00 RSD
PREDRAG RADAK 500,00 RSD
BRANKO ČOLIĆ 300,00 RSD
TANJA GLIŠIN 3.000,00 RSD
SLOBODAN PETROVIĆ 500,00 RSD
SUNČICA PRIBIŠEVIĆ 200,00 RSD
SVETOMIR OTAŠEVIĆ 500,00 RSD
ALEKSANDAR PETROVIĆ 500,00 RSD
TATJANA BUJAKOVIĆ 500,00 RSD
DRAGANA KOMAZEC 500,00 RSD
ALEKSANDRA GRAOVAC 150,00 RSD
DEJAN MALJKOVIĆ 1.000,00 RSD
MIODRAG POLOVINA 4.000,00 RSD
ANA MARIJA ĆURČIN 1.000,00 RSD
PORODICA VIŠNJIĆ 1.000,00 RSD
OLIVERA MITIĆ HADŽIĆ 500,00 RSD
JOVAN JOKIĆ 500,00 RSD
ILIC BRATISLAV 500,00 RSD
AUTOPREVOZNIK ZORAN MLADENOVIC 5.000,00 RSD
MARIJA VUCIC 500,00 RSD
Jasmina Dacic 1.000,00 RSD
Sinisa 12.000,00 RSD
Branka Pavlović 1.500,00 RSD
Nikola Mladenovic 3.500,00 RSD
Jelena Masic 1.000,00 RSD
MILOŠ TAMBURIĆ PR UGOSTITELJSKA RAD 2.000,00 RSD
DRAGANA SPAJIĆ RADIVOJEVIĆ 200,00 RSD
BANCA INTESA AD 2.000,00 RSD
NADA PAVLOIC 5.000,00 RSD
ZORAN GRUJIĆ 5.000,00 RSD
RADOŠ NIKOLIĆ 3.000,00 RSD
Milos Trajkovic 8.000,00 RSD
Marko Ristanović 1.000,00 RSD
Marko Krajnovic 3.000,00 RSD
TOTAL AUTO -AUTO CENTAR D.O.O.BOR 10.000,00 RSD
DRAGAN MILIVOJEVIĆ 2.500,00 RSD
ALEKSIĆ ANA 10.000,00 RSD
MICKOVIC MARIJA 2.000,00 RSD
DOO LIFT ELEKTRO 10.000,00 RSD
NATALY DROGERIJA 30.000,00 RSD
DUSAN ZIKIC 500,00 RSD
SASA CVETKOVIC 500,00 RSD
MIŠA KOSTADINOVIĆ 1.000,00 RSD
IVAN KRASAVČEVIĆ 1.000,00 RSD
MISLIMOSKI NIHAD 2.000,00 RSD
POMETON TIR BOR 30.000,00 RSD
NAKIC ZORA 1.000,00 RSD
ZORICA PASER 3.000,00 RSD
INES ČEMERIKIĆ 10.000,00 RSD
POMOC ZA VLADU 1.000,00 RSD
ASTER TRAVEL & TRADE DOO 5.000,00 RSD
JASOVIĆ MILAN 8.000,00 RSD
MARKO NEDELJKOVIĆ 500,00 RSD
MARIJANA PAVLOV-KAGADEJEV 1.000,00 RSD
CIRIC PLUS JELENA MILANOVIC PR 6.000,00 RSD
TOTAL AUTO BOR 1.340,00 RSD
BOJAN PORTIC 300,00 RSD
DOO ROLER 030 BOR 1.000,00 RSD
SUZANA MISLIMOSKI 500,00 RSD
ADVOKAT GRECIC V.MARIJA 6.000,00 RSD
SAŠA TRIČKOVIĆ PR UGOSTITELJSKA 5.000,00 RSD
NIKOLIC RADOMIR 1.000,00 RSD
NEMANJA MIČIĆ 1.000,00 RSD
NEDELJKA MILOJKOVIĆ 1.000,00 RSD
MILICA BOŽOVIĆ 1.000,00 RSD
MILJANA GIGIĆ 5.000,00 RSD
BENIŠA JELENKOVIĆ 5.000,00 RSD
ELENA MANASIEV TIMIĆ 1.000,00 RSD
VLADIMIR ŠAINOVIĆ 1.000,00 RSD
MARIJANA GAJIĆ 300,00 RSD
KORANA DIMITRIJEVIĆ 3.000,00 RSD
SLAÐANA PRVULOVIC 1.000,00 RSD
ANTUN ČAMPA DIMITRIJA TUCOVIĆA 1.000,00 RSD
JELENA50 5.000,00 RSD
SUZANA STAMENKOVIC BOR 500,00 RSD
MARIJANA GAJIĆ 200,00 RSD
VLADIMIR FUSTAR 5.000,00 RSD
RADE GRECIC PR UGOSTITELJSKA RADNJA 5.000,00 RSD
IVAN STOJIČIĆ 1.000,00 RSD
MARINA DROBNJAKOVIĆ 2.000,00 RSD
HILL INTERNATIONAL DOO 65.000,00 RSD
STOJMENOVIC JELENA 1.000,00 RSD
SVETLANA RADOJEVIĆ 1.000,00 RSD
MARIJANA PAVLOVIC PASTRONJEVIC 1.000,00 RSD
BOJAN STANISAVLJEVIĆ 6.000,00 RSD
Andrijana (neproknjižena PayPal uplata) 30,00 EUR
Spisak uplata - Predrag Ćuković
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 0.00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 0.00 RSD
Stanje na računu
Raspodela sa opšteg računa
Raspodela sa korisničkog računa
Povraćaj sredstava 595,00 RSD
Donator Iznos
SMS MTS 11/2019 200,00 RSD
SMS MTS 10/2020 600,00 RSD
SMS TELENOR 11/2019 600,00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200,00 RSD
SMS MTS 8/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 09/2019 200,00 RSD
SMS VIP 09/2019 400,00 RSD
SMS MTS 07/2019 200,00 RSD
SMS VIP 08/2019 200,00 RSD
SMS MTS 06/2019 400,00 RSD
SMS MTS 05/2019 400,00 RSD
SMS MTS 04/2019 1.000,00 RSD
SMS VIP 05/2019 400,00 RSD
SMS TELENOR 05/2019 600,00 RSD
SMS MTS 03/2019 600,00 RSD
SMS VIP 04/2019 800,00 RSD
SMS TELENOR 04/2019 600,00 RSD
SMS TELENOR 03/2019 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.400,00 RSD
JELENA DIMITRIJEVIĆ 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.400,00 RSD
SAŠA MARINKOVIĆ 1.500,00 RSD
ALEKSANDRA SIMOVIĆ 5.000,00 RSD
OLMA LUBRICANTS DOO BEOGRAD 6.000,00 RSD
PETAR PETROVIC 1.000,00 RSD
Spisak uplata - Radmila Čolić
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 0.00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 0.00 RSD
Stanje na računu
Raspodela sa opšteg računa
Raspodela sa korisničkog računa
Povraćaj sredstava 595,00 RSD
Donator Iznos
TODOROVIC DALIBOR 500,00 RSD
SMS VIP 01/2020 400,00 RSD
SVETLANA MLADENOVIĆ 500,00 RSD
SIMONIDA KAŽIĆ 20.000,00 RSD
SMS TELENOR 12/2019 2.600,00 RSD
SMS MTS 11/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 11/2019 600,00 RSD
SMS VIP 12/2019 2.000,00 RSD
SMS MTS 10/2020 6.600,00 RSD
Vladimir Pijevcevic 2.000,00 RSD
SIMONIDA KAŽIĆ 20.000,00 RSD
SMS MTS 09/2019 9.800,00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1.200,00 RSD
SIMONIDA KAŽIĆ 20.000,00 RSD
SMS VIP 10/2019 200,00 RSD
SMS MTS 8/2019 6.800,00 RSD
SMS TELENOR 09/2019 13.000,00 RSD
SIMONIDA KAŽIĆ 20.000,00 RSD
SMS 455 CHF za 06/19 1.655,00 RSD
SMS VIP 09/2019 6.400,00 RSD
Slobodan Jakovljevic 1.000,00 RSD
SIMONIDA KAŽIĆ 20.000,00 RSD
SMS TELENOR 08/2019 10.200,00 RSD
SMS MTS 07/2019 6.600,00 RSD
HADŽIMUSVOIC MARKO 2.500,00 RSD
DAMIR COLIC 5.000,00 RSD
MILAN TOMASEVIC 5.000,00 RSD
SMS VIP 08/2019 1.800,00 RSD
SAŠA KRAGULJ 1.200,00 RSD
SIMONIDA KAŽIĆ 20.000,00 RSD
SMS MTS 06/2019 41.600,00 RSD
SMS TELENOR 07/2019 17.800,00 RSD
SIMONIDA KAŽIĆ 20.000,00 RSD
SMS MTS 04/2019 20.200,00 RSD
SMS VIP 07/2019 5.000,00 RSD
SMS TELENOR 06/2019 46.000,00 RSD
SMS VIP 06/2019 18.800,00 RSD
SIMONIDA KAŽIĆ 20.000,00 RSD
SMS MTS 03/2019 19.400,00 RSD
SMS VIP 04/2019 5.800,00 RSD
SMS TELENOR 04/2019 31.200,00 RSD
SMS VIP 03/2019 9.600,00 RSD
SMS TELENOR 03/2019 21.600,00 RSD
Jovica Kuzmanovic 5.000,00 RSD
DRAGAN ODŽAKLIJEVIC 5.000,00 RSD
A.Saletic 12.000,00 RSD
JASMINA JANIC 1.000,00 RSD
SIMONIDA KAŽIĆ 20.000,00 RSD
SIMONIDA KAŽIĆ 20.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
Boris Kostresevic 6.000,00 RSD
Marija Kandic 2.500,00 RSD
SIMONIDA KAŽIĆ 20.000,00 RSD
STANKO PETROVIC 728,00 RSD
MILENA PESIC 12.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.400,00 RSD
SNEŽANA 5.000,00 RSD
MIODRAG D 530,00 USD
MILOŠ MILOVANOVIĆ 10.000,00 RSD
NENAD RADE KOVACEVIC 1.000,00 RSD
MARIJA KNEZEVIC 500,00 RSD
SIMONIDA KAŽIĆ 20.000,00 RSD
ILIJA KOVAČEVIĆ 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SIMONIDA KAŽIĆ 20.000,00 RSD
ILIJA KOVAČEVIĆ 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 10.200,00 RSD
SMS 455 CHF 1.640,00 RSD
SIMONIDA KAŽIĆ 20.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 43.200,00 RSD
ILIJA KOVAČEVIĆ 600,00 RSD
SIMONIDA KAŽIC 20.000,00 RSD
ILIJA KOVAČEVIĆ 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 20.000,00 RSD
SIMONIDA KAŽIĆ 20.000,00 RSD
ILIJA KOVAČEVIĆ 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 55.400,00 RSD
SIMONIDA KAŽIĆ 20.000,00 RSD
ILIJA KOVAČEVIĆ 250,00 RSD
JOVANA SILJANOVSKI 200,00 RSD
ALEKSANDAR PANIĆ 1.000,00 RSD
SVETLANA LUKIC 100,00 RSD
VLADIMIR ÐEDOVIĆ 400,00 RSD
ZORAN BARAĆ 300,00 RSD
ANA KRSTIĆ 500,00 RSD
SIMONIDA KAŽIĆ 20.000,00 RSD
SNEŽANA BOGDANOV 3.000,00 RSD
Jovana 1.000,00 RSD
ALEKSANDRA 500,00 RSD
SLAVICA LISICA DOBRNJAC 500,00 RSD
MARIJANA ZORIĆ 200,00 RSD
BISERKA MARKOVIĆ 300,00 RSD
JELENA ŠIRKO 2.000,00 RSD
. 500,00 RSD
ANDREA JUKIĆ 1.000,00 RSD
MAGDALENA PILIPOVIĆ 5.000,00 RSD
ALEKSANDRA RAVAS 500,00 RSD
FM 1.000,00 RSD
OLIVERA MITIĆ HADŽIĆ 1.000,00 RSD
VERA SARIĆ 500,00 RSD
ANÐELKA ZEČEVIĆ 200,00 RSD
BRANKO ČOLIĆ 300,00 RSD
SLOBODAN PETROVIĆ 500,00 RSD
PREDRAG RADAK 500,00 RSD
TANJA GLIŠIN 1.000,00 RSD
SUNČICA PRIBIŠEVIĆ 200,00 RSD
SVETOMIR OTAŠEVIĆ 500,00 RSD
TATJANA BUJAKOVIĆ 500,00 RSD
DRAGANA KOMAZEC 500,00 RSD
ALEKSANDAR PETROVIĆ 500,00 RSD
PORODICA VIŠNJIĆ 1.000,00 RSD
MIODRAG POLOVINA 4.000,00 RSD
ANA MARIJA ĆURČIN 1.000,00 RSD
DEJAN MALJKOVIĆ 1.000,00 RSD
JOVAN JOKIĆ 500,00 RSD
Dragan Odžaklijević (neproknjižena Internet uplata) 20.000,00 RSD