big logo

226

Deca

133

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Sportsko udruženje LIX

Spisak uplata - Sportsko udruženje LIX
KORISNIKU POTREBNO 1590120.00
PRIKUPLJENE DONACIJE 89128.8
KORISNIK ISKORISTIO 11661.00
Stanje na računu 77467.8
Donator Iznos
SMS 3030 SRB 200.00
SMS 3030 SRB 200.00
SMS 3030 SRB 800.00
SMS 3030 SRB 800.00
SMS 3030 SRB 400.00
SMS 3030 SRB 1600.00
SMS 3030 SRB 200.00
UNA SUČEVIĆ JAVNI IZVRŠITELJ 1000.00
HECUBA,DAWN AND CO.LIMITED 23770.00
SMS 3030 SRB 1000.00
SMS 3030 SRB 2800.00
SMS 3030 SRB 7800.00
SMS 455 CHF 1034.00
SMS 3030 SRB 2400.00
SMS 3030 SRB 4500.00
SMS 3030 SRB 5500.00
SMS 3030 SRB 5400.00
SMS 3030 SRB 1500.00
SMS 3030 SRB 700.00
SMS 3030 SRB 1600.00
SMS 3030 SRB 400.00
Aleksandar Tomić (Internet uplata) 800.00
SMS 3030 SRB 2300.00
Predrag Radovanović 12250.00
Aleksandar Tomić (Internet uplata) 800.00
Aleksandar Tomić (Internet uplata) 1000.00
SMS 3030 SRB 700.00
SMS 3030 SRB 900.00
Dušan Mudrić 1000.00
SMS 3030 SRB 1300.00
dddd (Internet uplata) 122.00
SMS 3030 SRB 900.00
SMS 3030 SRB 600.00
SMS 3030 SRB 800.00
SMS 3030 SRB 800.00
SMS 3030 SRB 700.00
SMS 3030 SRB 700.00
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - novembar 2015 1000.00
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - oktobar 2015 800.00
Anonimni donator 100.00