big logo

269

Деца

ЧЕКАЈУ НА ТВОЈУ ПОМОЋ!

О нама

Анђела Врачевић

Списак уплата - Анђела Врачевић
КОРИСНИКУ ПОТРЕБНО
ПРИКУПЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ 185.581,12 RSD
КОРИСНИК ИСКОРИСТИО 169.878,80 RSD
Стање на рачуну 15.702,32 RSD
Донатор Износ
Vuksa (Интернет уплата) 1.200,00 RSD
SMS 455 CHF 1.617,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
MATEJ BERIŠA 3.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 5.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
DEJAN MILENKOVIC 250,00 RSD
ZORAN MATIJEVIC 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.400,00 RSD
MS KRISTINA SATARA 1.407,32 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
ADVOKAT BOJAN GRUBANOVIĆ 10.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
ADVOKAT BOJAN GRUBANOVIĆ 10.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.400,00 RSD
ADVOKAT BOJAN GRUBANOVIĆ 10.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 31.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 53.400,00 RSD
ADVOKAT BOJAN GRUBANOVIĆ 10.000,00 RSD
ZORANA VASILJEVIĆ 1.000,00 RSD
Relja Gavrilović 500,00 RSD
Stefan Lazić 100,00 RSD
Ljubomir Bulajić 5.000,00 RSD
RADMILA POLOVINA (Интернет уплата) 22.000,00 RSD
Marko Pavlović 500,00 RSD
Milena Paunovic (Интернет уплата) 4.000,00 RSD