big logo

267

Деца

ЧЕКАЈУ НА ТВОЈУ ПОМОЋ!

О нама

Бојан Коцић

Списак уплата - Бојан Коцић
КОРИСНИКУ ПОТРЕБНО
ПРИКУПЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ 52.900,00 RSD
КОРИСНИК ИСКОРИСТИО 0.00 RSD
Стање на рачуну 122.900,00 RSD
Расподела са корисничког рачуна 70.000,00 RSD
Донатор Износ
SMS VIP 07/2019 1.200,00 RSD
SMS VIP 06/2019 600,00 RSD
SMS TELENOR 06/2019 400,00 RSD
DAMIR M. SVETOG JOVANA 1 5.000,00 RSD
SMS VIP 05/2019 3.000,00 RSD
SMS TELENOR 05/2019 4.200,00 RSD
MARINA ADAMOVIĆ 4.000,00 RSD
MARINA ADAMOVIĆ 10.000,00 RSD
POJOPOJO SOFTWARE 2.000,00 RSD
Marina Adamović 4.000,00 RSD
Marina Adamović 5.000,00 RSD
Marina Adamović 6.000,00 RSD
Marina Adamović 4.000,00 RSD
MIRJANA STOJANOVIĆ 500,00 RSD
GORDANA STOŠIĆ 3.000,00 RSD