big logo

304

Деца

ЧЕКАЈУ НА ТВОЈУ ПОМОЋ!

О нама

Љиљана Кираљ

Списак уплата - Љиљана Кираљ
КОРИСНИКУ ПОТРЕБНО
ПРИКУПЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ 43.951,00 RSD
КОРИСНИК ИСКОРИСТИО
Стање на рачуну 43.951,00 RSD
Повраћај средстава 595,00 RSD
Донатор Износ
SMS TELENOR 03/2020 200,00 RSD
SMS MTS 02/2020 600,00 RSD
SMS MTS 01/2020 200,00 RSD
SMS MTS 12/2019 600,00 RSD
SMS TELENOR 01/2020 600,00 RSD
SMS MTS 11/2019 400,00 RSD
SMS TELENOR 12/2019 400,00 RSD
SMS MTS 10/2020 200,00 RSD
SMS VIP 12/2019 400,00 RSD
SMS TELENOR 11/2019 200,00 RSD
SMS VIP 11/2019 200,00 RSD
SMS MTS 09/2019 800,00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 09/2019 600,00 RSD
SMS MTS 8/2019 1.400,00 RSD
ljuba slomovic (Интернет уплата) 5.000,00 RSD
LJILJANA VLJAIC 11.418,00 RSD
SMS MTS 07/2019 1.600,00 RSD
SMS VIP 08/2019 200,00 RSD
SMS MTS 06/2019 5.200,00 RSD
SMS MTS 05/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 07/2019 1.000,00 RSD
SMS VIP 07/2019 200,00 RSD
SMS VIP 06/2019 2.200,00 RSD
SMS TELENOR 06/2019 4.200,00 RSD
SMS VIP 05/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 05/2019 200,00 RSD
ZORAN JANKOVIĆ 500,00 RSD
ANONIMAN UPLATILAC 3.000,00 RSD
Žarko Kukric (Интернет уплата) 2.000,00 RSD