big logo

269

Деца

ЧЕКАЈУ НА ТВОЈУ ПОМОЋ!

О нама

Љиљана Кираљ

Списак уплата - Љиљана Кираљ
КОРИСНИКУ ПОТРЕБНО
ПРИКУПЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ 12.448,00 RSD
КОРИСНИК ИСКОРИСТИО 0.00 RSD
Стање на рачуну 12.448,00 RSD
Донатор Износ
SMS VIP 07/2019 200,00 RSD
SMS VIP 06/2019 2.200,00 RSD
SMS TELENOR 06/2019 4.200,00 RSD
SMS VIP 05/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 05/2019 200,00 RSD
ZORAN JANKOVIĆ 500,00 RSD
ANONIMAN UPLATILAC 3.000,00 RSD
Žarko Kukric (Интернет уплата) 2.000,00 RSD