Gvozden Milosavljević
Gvozden Milosavljević

Za Gvozdena!

Opis

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN Aleksandar Šapić

prikuplja novčana sredstva za Gvozdena Milosavljevića ( 1981)

Gvozdenu Milosavljeviću iz Kruševca je 2017. godine utvrđeno da boluje od Hodgkin Limfoma tip NS, gr 2. Primio je  hemioterapije, a u nastavku lečenja u avgustu 2018. učinjena je autologa transplantacija MCH. Kontrolni PET scan koji je urađen dva meseca posle transplantacije matičnim ćelijama pokazao je da je bolest u metaboličkoj remisiji i to stanje se održalo do septembra  2019. kada se pojavljuje kasni relaps osnovne bolesti. U sklopu lečenja relapsa osnovne bolesti jula 2020. započeta je primena terapija. Nakon IV ciklusa zaključeno je da je postignut zadovoljavajući terapijski odgovor, a kontrolnim MR nakon VIII ciklusa, u decembru 2020. verifikovana je progresija bolesti.  Lečenje je nastavljeno 2021. god. po odgovarajućem protokolu, a potom i srodna alogena transplantacija matičnih ćelija (rođeni brat podudaran u Abo i HLA sistemu 10/10). Dva meseca posle TMĆH, PET scan je opet pokazao da su aktivne i  uvećane žlezde, pa je  nakon sprovedene procene remisionog stanja odlučeno da se sprovede palijativni protokol. Nakon dve terapije uočena je progresija nalaza na PET scan-u.

Obzirom na životnu dob, primenjene modalitete lečenja, dosadašnji tok lečenja i svetske preporuke lečenja rezistentne forme Hodgkinovog limfoma, indikovano je da lečenje nastavi primenom leka Opdivo koji se daje 3mg/kg na svake 2 nedelje. Gvozdenu je potrebno po terapiji 180mg (na svake dve nedelje), a ukupno mu je potrebno 24-48 terapija.

Sredstva su mu potrebna za nastavak lečenja, specijalističke i kontrolne preglede, lekove, suplemente i za putne troškove.

Za Gvozdenov život! Budimo humani!

Pomozimo Gvozdenu!

Poslednje uplate

Tamara Radic - teksas jakna
26.01.2023
Neproknjižena internet uplata
Za korisnika1422
800,00 RSD
ANON.
25.01.2023
PayPal uplata
Za korisnika1422
5.350,00 RSD
JELENA MILOSAVLJEVIĆ
25.01.2023
Za korisnika1422
200,00 RSD
BOJAN GAŠIĆ
25.01.2023
Za korisnika1422
4.000,00 RSD
JELENA TOŠIĆ
25.01.2023
Za korisnika1422
600,00 RSD
ANON.
25.01.2023
PayPal uplata
Za korisnika1422
5.350,00 RSD
MIPHEM D.O.O.
24.01.2023
Za korisnika1422
10.000,00 RSD
DARKO TODOROVIĆ
24.01.2023
Za korisnika1422
300,00 RSD
TAMARA MESAROŠ
24.01.2023
Za korisnika1422
1.000,00 RSD
VLADIMIR KLIPA
23.01.2023
Za korisnika1422
600,00 RSD
Александра
23.01.2023
Internet uplata
Za korisnika1422
246,25 RSD

Podeli

Ubacivanjem Embed Code-a
na vašem Websajtu:

COPY CODE

COPIED