big logo

511

Deca

256

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Fondacija ne organizuje prikupljanje donacija putem humanitarnih kutija niti na bilo koji drugi način u gotovom novcu!

Miona Milovanović

Spisak uplata - Miona Milovanović
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 1.841.333,62 RSD
50,00 EUR
50,00 CHF
KORISNIK ISKORISTIO 290.926,54 RSD
169.550,00 RUB
Stanje na računu 1.321.692,44 RSD
50,00 EUR
Donator Iznos
ŽIVOSLAV TOMIĆ 10,00 RSD
ŽIVOSLAV TOMIĆ 10,00 RSD
MILAN MILIVOJEVIĆ 1,00 RSD
NEVENA PAVLOVIĆ 1,00 RSD
NEVENA PAVLOVIĆ 1,00 RSD
MILAN MILIVOJEVIĆ 1,00 RSD
JOVAN GOLUBOVIĆ 36.000,00 RSD
ÐORÐE TODOROVIĆ 2.435,02 RSD
DRAGAN VIDANOVIĆ 10,00 RSD
LUKA GLUŠČEVIĆ 10,00 RSD
LUKA GLUŠČEVIĆ 10,00 RSD
DRAGAN VIDANOVIĆ 10,00 RSD
DRAGAN TODORVIĆ 10,00 RSD
DRAGAN TODORVIĆ 10,00 RSD
MILICA JOVIĆ 1,00 RSD
MILICA JOVIĆ 1,00 RSD
JANA LAZAREVIĆ 10,00 RSD
JANA LAZAREVIĆ 10,00 RSD
GORDANA STIJOVIĆ 1,00 RSD
MINJA RADOJEVIĆ 1,00 RSD
GORDANA STIJOVIĆ 1,00 RSD
MINJA RADOJEVIĆ 1,00 RSD
MARKO NEDELJKOVIĆ 10,00 RSD
MARKO NEDELJKOVIĆ 10,00 RSD
JOVAN GOLUBOVIĆ 1.000,00 RSD
ŽIVOJIN SEKULIĆ 500,00 RSD
JOVAN GOLUBOVIĆ 1.000,00 RSD
MARKO ŽIVIĆ 10,00 RSD
MARKO ŽIVIĆ 10,00 RSD
DEJAN BOGOSAVLJEVIĆ 10,00 RSD
DEJAN BOGOSAVLJEVIĆ 10,00 RSD
LUKA LEPOVIĆ 5,00 RSD
LUKA LEPOVIĆ 5,00 RSD
VLADIMIR PETROVIĆ 50,00 RSD
VLADIMIR PETROVIĆ 50,00 RSD
STEFAN PETROVIĆ 10,00 RSD
MILORAD PAUNOVIĆ 10,00 RSD
IGOR VUKOMANOVIC 10,00 RSD
MILORAD PAUNOVIĆ 10,00 RSD
STEFAN PETROVIĆ 10,00 RSD
SLAVIŠA TODOROVIĆ 5,00 RSD
BOJANA VASILJEVIĆ 5,00 RSD
BOJANA VASILJEVIĆ 2,00 RSD
SLAVIŠA TODOROVIĆ 2,00 RSD
NIKOLA RANKOVIĆ 10,00 RSD
NIKOLA RANKOVIĆ 10,00 RSD
DRAGANA STOJANOVIĆ 1,00 RSD
DRAGANA STOJANOVIĆ 1,00 RSD
JOVANA ŽIVKOVIĆ 10,00 RSD
JOVANA ŽIVKOVIĆ 10,00 RSD
SNEŽANA MILENKOVIĆ 10,00 RSD
JOVAN VUČKOVIĆ 10,00 RSD
MARIJANA MILOVANOVIĆ 10,00 RSD
MARIJANA MILOVANOVIĆ 10,00 RSD
JOVAN VUČKOVIĆ 10,00 RSD
SNEŽANA MILENKOVIĆ 10,00 RSD
PETAR AŠANIN 5,00 RSD
PETAR AŠANIN 5,00 RSD
IGOR STEVANOVIĆ 5,00 RSD
IGOR STEVANOVIĆ 5,00 RSD
ANA DAMJANOVIC 5,00 RSD
IGOR SPASIĆ 2,00 RSD
IGOR SPASIĆ 2,00 RSD
SMS TELENOR 11/2021 4.400,00 RSD
MILJANA MAKSIMOVIĆ 100,00 RSD
MILJANA MAKSIMOVIĆ 100,00 RSD
RADOSAV KENJIĆ 10,00 RSD
NEDA KUŠIĆ 10,00 RSD
RADOSAV KENJIĆ 10,00 RSD
NEDA KUŠIĆ 10,00 RSD
SNEŽANA JOVANOVIĆ 5,00 RSD
SNEŽANA JOVANOVIĆ 5,00 RSD
ÐORÐE RADULOVIĆ 10,00 RSD
ÐORÐE RADULOVIĆ 10,00 RSD
NEVENA JOVANOVIĆ 10,00 RSD
NEVENA JOVANOVIĆ 10,00 RSD
NEVENA JOVANOVIĆ 10,00 RSD
TYLER KABEZ 5,00 RSD
TYLER KABEZ 5,00 RSD
ALEKSANDRA MILOSAVLJEVI 87.540,00 RSD
SLAVICA PETROVIĆ 10,00 RSD
SLAVICA PETROVIĆ 10,00 RSD
SVETISLAV PANIĆ 10,00 RSD
SVETISLAV PANIĆ 10,00 RSD
DUŠAN BOJIĆ 3,00 RSD
DUŠAN BOJIĆ 2,00 RSD
PERICA PETROVIĆ 2,00 RSD
PERICA PETROVIĆ 2,00 RSD
STEFAN SIVČEVIĆ 5,00 RSD
STEFAN SIVČEVIĆ 5,00 RSD
NENAD BOŽOVIĆ 5,00 RSD
NENAD BOŽOVIĆ 5,00 RSD
SMS MTS 10/2021 7.000,00 RSD
SMS TELENOR 10/2021 5.600,00 RSD
SMS A1 11/2021 3.600,00 RSD
JELENA JOVANOVIĆ 10,00 RSD
JELENA JOVANOVIĆ 10,00 RSD
GORAN RAJKOVIĆ 82,00 RSD
ANDREJA MILANOVIĆ 20,00 RSD
ANDREJA MILANOVIĆ 20,00 RSD
SPASOJE MILENKOVIĆ 10,00 RSD
ZVEZDAN VOŠTIĆ 10,00 RSD
SPASOJE MILENKOVIĆ 10,00 RSD
ALEKSA PETROVIĆ 10,00 RSD
ALEKSA PETROVIĆ 10,00 RSD
ZVEZDAN VOŠTIĆ 10,00 RSD
DUBRAVKA MILOŠEVIĆ 5,00 RSD
DUBRAVKA MILOŠEVIĆ 5,00 RSD
ALEKSANDAR JOVIĆ 10,00 RSD
ALEKSANDAR JOVIĆ 10,00 RSD
SVETLANA LALIĆ 100,00 RSD
ALEKSANDRA PANIĆ 10,00 RSD
MILICA PETROVIĆ 10,00 RSD
ALEKSANDRA PANIĆ 10,00 RSD
MILICA PETROVIĆ 10,00 RSD
MILICA MARINKOVIĆ 3,00 RSD
MILICA MARINKOVIĆ 2,00 RSD
JOVAN GOLUBOVIĆ 1.000,00 RSD
MILJANA ŽIVANOVIĆ 200,00 RSD
ALEKSANDAR BELOICA 50,00 RSD
ALEKSANDAR BELOICA 10,00 RSD
MILJANA MARINKOVIC 5,00 RSD
MARIJA BOGDAN 50,00 RSD
MARIJA BOGDAN 50,00 RSD
SNEŽANA MILANOVIĆ 10,00 RSD
SNEŽANA MILANOVIĆ 10,00 RSD
NIKOLA BOŽOVIĆ 5,00 RSD
NIKOLA BOŽOVIĆ 5,00 RSD
KRSTINA NOVAKOVIĆ 3,00 RSD
KRSTINA NOVAKOVIĆ 2,00 RSD
JOVAN GOLUBOVIĆ 1.000,00 RSD
JELENA KUČ 5,00 RSD
JELENA KUČ 5,00 RSD
LIDIJA RANKOVIĆ 10,00 RSD
LIDIJA RANKOVIĆ 10,00 RSD
VIOLETA VUJČIĆ 5,00 RSD
VIOLETA VUJČIĆ 5,00 RSD
VALENTINA MILOVANOVIĆ 10,00 RSD
VALENTINA MILOVANOVIĆ 10,00 RSD
STEFAN VUKIĆ 2,00 RSD
JELENA SAVIĆ 1,00 RSD
JELENA SAVIĆ 1,00 RSD
STEFAN VUKIĆ 1,00 RSD
MINA TOMIĆ 10,00 RSD
MINA TOMIĆ 10,00 RSD
VELJKO MILUTINOVIĆ 3,00 RSD
VELJKO MILUTINOVIĆ 2,00 RSD
MILOS MILORADOVIC 5,00 RSD
NEVENA MAJDAK 1,00 RSD
DANIJEL JOVANOVIĆ 10,00 RSD
DANIJEL JOVANOVIĆ 10,00 RSD
OLIVERA STOJANOVIĆ 10,00 RSD
VIKTOR KIŠ 10,00 RSD
VIKTOR KIŠ 10,00 RSD
OLIVERA STOJANOVIĆ 10,00 RSD
DRAGAN MAÐARAC 10,00 RSD
DRAGAN MAÐARAC 10,00 RSD
VESNA ÐURÐEVIC 1,00 RSD
MARINA MIRICIC 550,00 RSD
DAŠA CVETIĆ 10,00 RSD
ZORAN MILOJEVIĆ 10,00 RSD
PETAR PETROVIĆ 10,00 RSD
DAŠA CVETIĆ 10,00 RSD
ZORAN MILOJEVIĆ 10,00 RSD
PETAR PETROVIĆ 10,00 RSD
LAZAR LEŠNJAK 3,00 RSD
LAZAR LEŠNJAK 2,00 RSD
JOVAN GOLUBOVIĆ 1.000,00 RSD
KATARINA MILOJEVIĆ 5,00 RSD
KATARINA MILOJEVIĆ 5,00 RSD
MILOŠ MARKOVIĆ 10,00 RSD
MILOŠ MARKOVIĆ 10,00 RSD
NIKOLA RADOSAVLJEVIĆ 5,00 RSD
NIKOLA RADOSAVLJEVIĆ 5,00 RSD
NATAŠA NOVIČIĆ 10,00 RSD
NATAŠA NOVIČIĆ 10,00 RSD
IVAN ERBEZ 4,00 RSD
BOJANA LAZAREVIĆ 5,00 RSD
BOJANA LAZAREVIĆ 5,00 RSD
DRAGANA ILIĆ 5,00 RSD
DRAGANA ILIĆ 5,00 RSD
JAVORKA STAMENKOVIC 1.000,00 RSD
MARKO ŽIVOJINOVIĆ 10,00 RSD
MARKO ŽIVOJINOVIĆ 10,00 RSD
MIODRAG OKOVIĆ 10,00 RSD
MIRJANA ALEKSIĆ 10,00 RSD
MIRJANA ALEKSIĆ 10,00 RSD
MIODRAG OKOVIĆ 10,00 RSD
NEVENA SPALEVIĆ 3,00 RSD
NEVENA SPALEVIĆ 2,00 RSD
IVAN DROBNJAK 3,00 RSD
IVAN DROBNJAK 2,00 RSD
DANIJELA TODOROVIĆ 3,00 RSD
DANIJELA TODOROVIĆ 2,00 RSD
SMS MTS 09/2021 8.200,00 RSD
VESNA ILIĆ 10,00 RSD
MLADEN TABAKOVIĆ 10,00 RSD
MLADEN TABAKOVIĆ 10,00 RSD
VESNA ILIĆ 10,00 RSD
BOGOSAV MEDOVIĆ 10,00 RSD
BOGOSAV MEDOVIĆ 10,00 RSD
SMS A1 10/2021 1.400,00 RSD
ANÐELA RADOSAVLJEVIĆ 5,00 RSD
ANÐELA RADOSAVLJEVIĆ 5,00 RSD
RADE MILOŠEVIĆ 5,00 RSD
RADE MILOŠEVIĆ 5,00 RSD
JAVORKA STAMENKOVIĆ 1.000,00 RSD
JOVAN GOLUBOVIĆ 1.000,00 RSD
NIKOLA FILIPOVIĆ 10,00 RSD
KATARINA BOGIĆEVIĆ 10,00 RSD
KATARINA BOGIĆEVIĆ 10,00 RSD
MILOMIR ADAMOVIĆ 10,00 RSD
MILOMIR ADAMOVIĆ 10,00 RSD
NIKOLA FILIPOVIĆ 10,00 RSD
JELENA 21.345,00 RSD
DEJAN DJORDJEVIĆ 10,00 RSD
SNEŽANA JOVANOVIĆ 10,00 RSD
DEJAN DJORDJEVIĆ 10,00 RSD
KATARINA ŠABIĆ 10,00 RSD
KATARINA ŠABIĆ 10,00 RSD
SNEŽANA JOVANOVIĆ 10,00 RSD
SREĆKO DJOKOVIĆ 1,00 RSD
SREĆKO DJOKOVIĆ 1,00 RSD
DIVNA VUČIĆEVIĆ 10,00 RSD
DIVNA VUČIĆEVIĆ 10,00 RSD
SLOBODAN KORAĆ 10,00 RSD
JELENA CVETIĆ 10,00 RSD
JELENA CVETIĆ 10,00 RSD
SLOBODAN KORAĆ 10,00 RSD
BRANISLAV VRCELJ 3,00 RSD
BRANISLAV VRCELJ 2,00 RSD
JANKO JAKOVLJEVIĆ 3.000,00 RSD
VESNA ÐOKOVIĆ 1,00 RSD
VESNA ÐOKOVIĆ 1,00 RSD
SMS CHF za 07/21 1.824,00 RSD
DUŠAN LEKIĆ 10,00 RSD
ACO RADOVIĆ 10,00 RSD
DUŠAN LEKIĆ 10,00 RSD
ACO RADOVIĆ 10,00 RSD
GABRIJELA NAČIĆ 4,00 RSD
GABRIJELA NAČIĆ 1,00 RSD
BOJANA MARINKOVIĆ 1,00 RSD
BOJANA MARINKOVIĆ 1,00 RSD
MARIJA BOROTA 200,00 RSD
KRISTINA SIMIĆ 10,00 RSD
KRISTINA JANIĆIJEVIĆ 10,00 RSD
MARIJA SRETENOVIĆ 10,00 RSD
MARIJA SRETENOVIĆ 10,00 RSD
KRISTINA JANIĆIJEVIĆ 10,00 RSD
SLAÐAN DIMITRIJEVIĆ 10,00 RSD
SLAÐAN DIMITRIJEVIĆ 10,00 RSD
KRISTINA SIMIĆ 10,00 RSD
SUZANA JOVIĆ 3,00 RSD
ANDRIJA BARAĆ 3,00 RSD
ANDRIJA BARAĆ 2,00 RSD
SUZANA JOVIĆ 2,00 RSD
VLADAN JAKOVLJEVIĆ 1,00 RSD
VLADAN JAKOVLJEVIĆ 1,00 RSD
DJORDJE JOVANOVIĆ 5,00 RSD
DJORDJE JOVANOVIĆ 5,00 RSD
RADISLAV JEREMIĆ 10,00 RSD
DIJANA PAVLOVIĆ 10,00 RSD
DIJANA PAVLOVIĆ 10,00 RSD
DANICA KURČUBIĆ 10,00 RSD
LJILJANA MAKEVIĆ 10,00 RSD
RADISLAV JEREMIĆ 10,00 RSD
MAGDALENA JANIĆIJEVIĆ 10,00 RSD
DANICA KURČUBIĆ 10,00 RSD
MAGDALENA JANIĆIJEVIĆ 10,00 RSD
LJILJANA MAKEVIĆ 10,00 RSD
JOVAN MILUTINOVIĆ 2,00 RSD
JOVAN MILUTINOVIĆ 1,00 RSD
STEFAN LEČIĆ 10,00 RSD
ŽIVKA ÐURIČIĆ 10,00 RSD
NEVENA SPASOJEVIC 10,00 RSD
STEFAN LEČIĆ 10,00 RSD
ŽIVKA ÐURIČIĆ 10,00 RSD
MARTA MIJATOVIĆ 1,00 RSD
MARTA MIJATOVIĆ 1,00 RSD
SMS TELENOR 09/2021 12.000,00 RSD
STEFAN MILENKOVIĆ 10,00 RSD
STEFAN MILENKOVIĆ 10,00 RSD
KRISTINA RADOJKOVIĆ 5,00 RSD
KRISTINA RADOJKOVIĆ 5,00 RSD
ANA KULMAN 400,00 RSD
JELENA VASILJEVIĆ 100,00 RSD
JELENA VASILJEVIĆ 100,00 RSD
DJORDJE JANKOVIĆ 10,00 RSD
ŽELJKO BEKIĆ 10,00 RSD
ŽELJKO BEKIĆ 10,00 RSD
DJORDJE JANKOVIĆ 10,00 RSD
DENIS RAKIĆ 5,00 RSD
KATARINA ŠABIĆ 5,00 RSD
DENIS RAKIĆ 5,00 RSD
KATARINA ŠABIĆ 5,00 RSD
TIJANA ANDŽIĆ 3,00 RSD
TIJANA ANDŽIĆ 2,00 RSD
JAVORKA STAMENKOVIĆ 150,00 RSD
VLADE STEVANOVIĆ 10,00 RSD
VLADE STEVANOVIĆ 10,00 RSD
SARA MIHAJLOVIĆ 5,00 RSD
SARA MIHAJLOVIĆ 5,00 RSD
MIROSLAVA PARAMENTIĆ 1.800,00 RSD
GORAN CRNOGLAVAC 5,00 RSD
GORAN CRNOGLAVAC 5,00 RSD
OLIVERA MILOVANOVIĆ 5,00 RSD
OLIVERA MILOVANOVIĆ 5,00 RSD
SMS MTS 08/2021 66.400,00 RSD
SAŠA ANTUNOVIĆ 10,00 RSD
SAŠA ANTUNOVIĆ 10,00 RSD
ANA RADOVANOVIC 8,00 RSD
STOJILJKOVIC MARICA 900,00 RSD
ANITA CVETKOVIĆ 800,00 RSD
VESNA TODOROVIĆ 10,00 RSD
VESNA TODOROVIĆ 10,00 RSD
NIKOLA STANKOVIĆ 10,00 RSD
NIKOLA STANKOVIĆ 10,00 RSD
JULIJA STOJANOVIĆ 5,00 RSD
JULIJA STOJANOVIĆ 5,00 RSD
NENAD STOJKOVIĆ 3,00 RSD
NENAD STOJKOVIĆ 2,00 RSD
SANJA ZDRAVKOVIĆ 1,00 RSD
SANJA ZDRAVKOVIĆ 1,00 RSD
STOJAN TODOROVIĆ 10,00 RSD
STOJAN TODOROVIĆ 10,00 RSD
Dejan Rovcanin (Internet uplata) 1.000,00 RSD
IVANA STAMATOVIĆ 10,00 RSD
IVANA STAMATOVIĆ 10,00 RSD
VUKOMIR RAJIČEVIĆ 10,00 RSD
VUKOMIR RAJIČEVIĆ 10,00 RSD
JASMINA KIDIŠEVIĆ 10,00 RSD
TANJA POPADIĆ 10,00 RSD
TANJA POPADIĆ 10,00 RSD
BOJANA PETKOVIĆ 10,00 RSD
BOJANA PETKOVIĆ 10,00 RSD
JOVAN ZEČEVIĆ 10,00 RSD
JOVAN ZEČEVIĆ 10,00 RSD
NEMANJA DJORDJEVIĆ 10,00 RSD
ANDREJA MITROVIĆ 10,00 RSD
ANDREJA MITROVIĆ 10,00 RSD
NIKOLA PAVLOVIĆ 10,00 RSD
NIKOLA PAVLOVIĆ 10,00 RSD
ALEKSANDAR SIMIĆ 10,00 RSD
ALEKSANDAR SIMIĆ 10,00 RSD
SMS A1 09/2021 4.600,00 RSD
STEVAN MITROVIĆ 10,00 RSD
STEVAN MITROVIĆ 10,00 RSD
MARIJA VASILJEVIĆ 10,00 RSD
MARIJA VASILJEVIĆ 10,00 RSD
DANILO KAPETANOVIĆ 3,00 RSD
UROŠ MARKOVIĆ 3,00 RSD
DANILO KAPETANOVIĆ 2,00 RSD
UROŠ MARKOVIĆ 2,00 RSD
TAMARA MILETIĆ 10,00 RSD
TAMARA MILETIĆ 10,00 RSD
ANDJELA RADOVANOVIĆ 10,00 RSD
ANDJELA RADOVANOVIĆ 10,00 RSD
SUZANA MILUTINOVIĆ 1,00 RSD
SUZANA MILUTINOVIĆ 1,00 RSD
SAŠA ĆIRKOVIĆ 10,00 RSD
SAŠA ĆIRKOVIĆ 10,00 RSD
FILIP STEVANOVIĆ 3,00 RSD
FILIP STEVANOVIĆ 2,00 RSD
MILICA ADAMOVIĆ 10,00 RSD
MILICA ADAMOVIĆ 10,00 RSD
SVETLANA SRETENOVIĆ 10,00 RSD
SVETLANA SRETENOVIĆ 10,00 RSD
TATJANA JABLANČIĆ 10,00 RSD
TATJANA JABLANČIĆ 10,00 RSD
Nov set 925 (Internet uplata) 1.330,00 RSD
DARKO PANTOVIĆ 10,00 RSD
DARKO PANTOVIĆ 10,00 RSD
LAKIĆ LAKIĆEVIĆ 10,00 RSD
LAKIĆ LAKIĆEVIĆ 10,00 RSD
MARKO ĆOSIĆ 10,00 RSD
MARKO ĆOSIĆ 10,00 RSD
SMS CHF za 06/21 1.779,00 RSD
NEVENA GROZDIĆ 10,00 RSD
NEVENA GROZDIĆ 10,00 RSD
MILAN MILOJEVIĆ 10,00 RSD
MILAN MILOJEVIĆ 10,00 RSD
JAVORKA STAMENKOVIĆ 300,00 RSD
ALKSANDAR SIMIĆ 10,00 RSD
ALKSANDAR SIMIĆ 10,00 RSD
ALEKSANDRA SPASOJEVIC 1,00 RSD
ADIENT SEATING 63.000,00 RSD
TEODORA NAJDANOVIĆ 10,00 RSD
TEODORA NAJDANOVIĆ 10,00 RSD
ANDJELIJA STANIŠIĆ 10,00 RSD
ANDJELIJA STANIŠIĆ 10,00 RSD
DEJAN STOJANOVIĆ 2.000,00 RSD
MILICA JANKOVIĆ 1,00 RSD
MILICA JANKOVIĆ 1,00 RSD
ANA KOZOMARIĆ 1,00 RSD
ANA KOZOMARIĆ 1,00 RSD
SMS TELENOR 07/2021 61.000,00 RSD
SMS TELENOR 08/2021 49.800,00 RSD
JOVANA STOJANOVĆ 10,00 RSD
JOVANA STOJANOVĆ 10,00 RSD
PETAR SLAVKOVIĆ 5,00 RSD
PETAR SLAVKOVIĆ 5,00 RSD
SUZANA NIKOLIĆ 5,00 RSD
SUZANA NIKOLIĆ 4,00 RSD
ALEKSANDRA MILENKOVIĆ 3,00 RSD
ALEKSANDRA MILENKOVIĆ 2,00 RSD
NENAD PETRONIJEVIĆ 4.000,00 RSD
TENFORE DOO 600,00 RSD
POPOVIĆ SLOBODANKA 500,00 RSD
DANKA MILUTINOVIĆ 400,00 RSD
NIKOLA SPASIĆ 10,00 RSD
NIKOLA SPASIĆ 10,00 RSD
MARKO JEVTIĆ 10,00 RSD
MARKO JEVTIĆ 10,00 RSD
DUŠAN ÐOKIĆ 10,00 RSD
DUŠAN ÐOKIĆ 10,00 RSD
MILOŠ ŽIVANOVIĆ 2,00 RSD
MILOŠ ŽIVANOVIĆ 2,00 RSD
APOTEKA NANA 4.500,00 RSD
JOVAN GOLUBOVIĆ 1.000,00 RSD
DANIJELA SPASOJEVIĆ 3,00 RSD
DANIJELA SPASOJEVIĆ 2,00 RSD
MIHAJLO STAFANOVIĆ 2,00 RSD
MIHAJLO STAFANOVIĆ 3,00 RSD
VESNA STEVANOVIĆ 10,00 RSD
VESNA STEVANOVIĆ 10,00 RSD
IVAN NIKOLIĆ 10,00 RSD
IVAN NIKOLIĆ 10,00 RSD
STANIMIR ALEKSIĆ 10,00 RSD
GORDANA PANIĆ 10,00 RSD
GORDANA PANIĆ 10,00 RSD
NIKOLA RISTIĆ 10,00 RSD
NIKOLA RISTIĆ 10,00 RSD
JAVORKA STAMENKOVIĆ 1.100,00 RSD
STANIMIR ALEKSIĆ 10,00 RSD
TIJANA VELIČKOVIĆ 10,00 RSD
TIJANA VELIČKOVIĆ 10,00 RSD
MIRJANA DOGANDŽIĆ 10,00 RSD
MIRJANA DOGANDŽIĆ 10,00 RSD
JASMIN STRIKOVIC 10,00 RSD
JASMIN STRIKOVIC 10,00 RSD
SMS MTS 07/2021 95.800,00 RSD
SMS A1 08/2021 40.000,00 RSD
BOBAN SIMIĆ 10,00 RSD
BOBAN SIMIĆ 10,00 RSD
TAMARA BUGARIĆ 10,00 RSD
TAMARA BUGARIĆ 10,00 RSD
ALEKSANDRA JANKOVIĆ 10,00 RSD
ALEKSANDRA JANKOVIĆ 10,00 RSD
JOVAN GOLUBOVIĆ 1.000,00 RSD
DRAGANA MILOŠEVIĆ 250,00 RSD
MARIJA NIKOLIĆ 50,00 RSD
MARIJA NIKOLIĆ 50,00 RSD
JOVANA STEFANOVIĆ 3,00 RSD
JOVANA STEFANOVIĆ 2,00 RSD
SASA STOJANOVIC 100,00 RSD
NIKOLA CVETKOVIĆ 10,00 RSD
NIKOLA CVETKOVIĆ 10,00 RSD
JOVANA RISTIĆ 5,00 RSD
JOVANA RISTIĆ 5,00 RSD
MARIJA DJUKIC 350,00 RSD
SLOBODAN CVETKOVIĆ 10,00 RSD
SLOBODAN CVETKOVIĆ 10,00 RSD
SPASOJE JEZDIĆ 10,00 RSD
SPASOJE JEZDIĆ 10,00 RSD
BILJANA STOJANOVIĆ 400,00 RSD
MARIJA GRBIĆ 10,00 RSD
ANKA NEDIĆ 650,00 RSD
VESNA JOVANOVIĆ-MILOŠEVIĆ 10,00 RSD
VESNA JOVANOVIĆ-MILOŠEVIĆ 10,00 RSD
MILENA MLADENOVIC 1.200,00 RSD
MILENA DRAGOJEV 300,00 RSD
VELJKO ŠAMANOVIĆ 25,00 RSD
VELJKO ŠAMANOVIĆ 25,00 RSD
SLAÐANA ILIĆ 10,00 RSD
SLAÐANA ILIĆ 10,00 RSD
PETAR DIMITRIJEVIĆ 10,00 RSD
PETAR DIMITRIJEVIĆ 10,00 RSD
JOVANKA PEŠIĆ 10,00 RSD
JOVANKA PEŠIĆ 10,00 RSD
SMS CHF za 05/21 1.772,00 RSD
FILIP MITEV 10,00 RSD
FILIP MITEV 10,00 RSD
MILOŠ DJORIĆ 1,00 RSD
ALEKSANDRA SIMIC (PayPal) 21.772,00 RSD
SYMBOL PROPERTIES 10.000,00 RSD
TAMARA ÐUROVIC 600,00 RSD
ÐORÐE MAKSIMOVIĆ 2,00 RSD
ÐORÐE MAKSIMOVIĆ 2,00 RSD
Bojan Štajdl (Internet uplata) 10.000,00 RSD
ANDRIJANA MARTAC 600,00 RSD
DARIJA IVETIĆ 200,00 RSD
SMS MTS 06/2021 135.200,00 RSD
SMS TELENOR 06/2021 97.200,00 RSD
BOJANA VASIĆ 1.000,00 RSD
ANETA RADOVIĆ 600,00 RSD
SMS GLOBALTEL 07/2021 200,00 RSD
TIJANA TODOROVIĆ 5,00 RSD
TIJANA TODOROVIĆ 5,00 RSD
MOMČILO JOKSIMOVIĆ 5,00 RSD
MOMČILO JOKSIMOVIĆ 5,00 RSD
BOŽICA VUKSANOVIĆ 2.000,00 RSD
DRAGANA SEKULIĆ 500,00 RSD
JOVAN GOLUBOVIĆ 1.000,00 RSD
MARINA JELENIĆ 500,00 RSD
MILENA MLADENOVIC 1.500,00 RSD
BOJANA RADAKOVIĆ 5,00 RSD
BOJANA RADAKOVIĆ 5,00 RSD
PETAR NEDELJKOVIĆ 5,00 RSD
IVAN MARINKOVIĆ 10,00 RSD
IVAN MARINKOVIĆ 10,00 RSD
ANDREJA BRKLJAČ 1.000,00 RSD
DOBRICA SAGIĆ 40,00 RSD
DOBRICA SAGIĆ 40,00 RSD
BILJANA VUČKOVIĆ 25,00 RSD
BILJANA VUČKOVIĆ 25,00 RSD
ANA BABIĆ 5,00 RSD
ANA BABIĆ 5,00 RSD
LAZAR LUKOVIĆ 5,00 RSD
LAZAR LUKOVIĆ 5,00 RSD
SMS A1 07/2021 44.600,00 RSD
NENAD DANILOVIĆ 10,00 RSD
JELENA PAVLOVIĆ 10,00 RSD
JELENA PAVLOVIĆ 10,00 RSD
NIKOLA GRBIĆ 5,00 RSD
NIKOLA GRBIĆ 5,00 RSD
JELKA MILOŠEVIĆ 10,00 RSD
JELKA MILOŠEVIĆ 10,00 RSD
NEMANJA MARKOVIĆ 10,00 RSD
NEMANJA MARKOVIĆ 10,00 RSD
MARIJA DIDIĆ 5,00 RSD
MARIJA DIDIĆ 5,00 RSD
VLADIMIR MILUTINOVIĆ 1.500,00 RSD
SUZANA VUJOVIĆ 10,00 RSD
SUZANA VUJOVIĆ 10,00 RSD
LUKA NEDELJKOVIĆ 10,00 RSD
LUKA NEDELJKOVIĆ 10,00 RSD
TAMARA TANASIJEVIĆ 2,00 RSD
TAMARA TANASIJEVIĆ 2,00 RSD
JOVAN GOLUBOVIĆ 1.000,00 RSD
MARIJA STEPANOVIĆ 10,00 RSD
MARIJA STEPANOVIĆ 10,00 RSD
BELIC NIKOLA 3.980,00 RSD
DEJAN HRISTOVSKI 10,00 RSD
DEJAN HRISTOVSKI 10,00 RSD
ALEKSANDAR VASILJEVIĆ 5,00 RSD
ALEKSANDAR VASILJEVIĆ 5,00 RSD
ÐORÐE NEDELJKOVIĆ 5,00 RSD
ÐORÐE NEDELJKOVIĆ 5,00 RSD
LJUTICA KRSTIĆ 1,00 RSD
BILJANA BABIĆ 10,00 RSD
BILJANA BABIĆ 10,00 RSD
MARIJA BIŠEVAC 10,00 RSD
MARIJA BIŠEVAC 10,00 RSD
JOVANA JANKOVIĆ 5,00 RSD
LAKIĆ LAKIĆEVIĆ 5,00 RSD
LAKIĆ LAKIĆEVIĆ 5,00 RSD
NIKOLA LAZOVIĆ 5,00 RSD
NIKOLA LAZOVIĆ 5,00 RSD
SLOBODANKA JOVANOVIĆ 5,00 RSD
SLOBODANKA JOVANOVIĆ 5,00 RSD
SLOBODANKA JOVANOVIĆ 5,00 RSD
MARIJA MAKSIMOVIĆ 5,00 RSD
MARIJA MAKSIMOVIĆ 5,00 RSD
JOVANA JANKOVIĆ 5,00 RSD
TATJANA APIĆ 3.500,00 RSD
MIODRAG DODIĆ 10,00 RSD
MIODRAG DODIĆ 10,00 RSD
NEDELJKO JANKOVIĆ 10,00 RSD
NEDELJKO JANKOVIĆ 10,00 RSD
ŽARKO MILOJEVIĆ 5,00 RSD
ŽARKO MILOJEVIĆ 5,00 RSD
MILAN ŠARENAC 1.000,00 RSD
DRAGANA PETROVIĆ 10,00 RSD
DRAGANA PETROVIĆ 10,00 RSD
VOJISLAV OBRADOVIĆ 10,00 RSD
VOJISLAV OBRADOVIĆ 10,00 RSD
NEVENA TOMIĆ 10,00 RSD
NEVENA TOMIĆ 10,00 RSD
SILVANA KOVAČEVIĆ-RAJIČIĆ 500,00 RSD
MILAN MARKOVIĆ 200,00 RSD
MILAN MARKOVIĆ 200,00 RSD
RADICA ROSIĆ 10,00 RSD
ANDRIJANA SLAVKOVIĆ 10,00 RSD
ANDRIJANA SLAVKOVIĆ 10,00 RSD
SUZANA PETKOV 10,00 RSD
SUZANA PETKOV 10,00 RSD
RADICA ROSIĆ 10,00 RSD
BRANKA SLAVKOVIĆ 5,00 RSD
BRANKA SLAVKOVIĆ 5,00 RSD
ALEKSANDAR VASILJEVIĆ 3,00 RSD
ALEKSANDAR VASILJEVIĆ 2,00 RSD
VINI PUMIRKA 10.000,00 RSD
IVAN NEŠIĆ 10,00 RSD
IVAN NEŠIĆ 10,00 RSD
MOMIR MILANOVIĆ 25,00 RSD
MOMIR MILANOVIĆ 25,00 RSD
GORDANA JOVANOVIĆ 1,00 RSD
GORDANA JOVANOVIĆ 1,00 RSD
ANDREA VELIMIROVIĆ 1,00 RSD
ANDREA VELIMIROVIĆ 1,00 RSD
DANIJELA STAMENKOVIĆ 10,00 RSD
DANIJELA STAMENKOVIĆ 10,00 RSD
ZASTAVA ORUŽJE 167.000,00 RSD
IVANA PANDUROVIĆ 10,00 RSD
IVANA PANDUROVIĆ 10,00 RSD
JOVANA DJOŠIĆ 5,00 RSD
JOVANA DJOŠIĆ 5,00 RSD
SNEŽANA ZDRAVKOVIĆ 1,00 RSD
SNEŽANA ZDRAVKOVIĆ 1,00 RSD
MILJANA DODIC 500,00 RSD
ILIJA ARSENIJEVIĆ 10,00 RSD
ILIJA ARSENIJEVIĆ 10,00 RSD
KATARINA ŠEBEK 10,00 RSD
KATARINA ŠEBEK 10,00 RSD
SMS MTS 05/2021 42.600,00 RSD
ANASTASIJA GLISOVIC 5.000,00 RSD
ANDRIJA DJORDJEVIC 1.500,00 RSD
JOVAN GOLUBOVIĆ 1.000,00 RSD
JOVAN GOLUBOVIĆ 1.000,00 RSD
VERICA GAVRILOVIĆ 1,00 RSD
VERICA GAVRILOVIĆ 1,00 RSD
SLAÐANA NIKOLIĆ 10,00 RSD
SLAÐANA NIKOLIĆ 10,00 RSD
ANDRIJANA CORBIC 1.500,00 RSD
NEVENA MILOVANOVIĆ 10,00 RSD
NEVENA MILOVANOVIĆ 10,00 RSD
SMS A1 06/2021 59.800,00 RSD
MILORAD MILOVANOVIĆ 500,00 RSD
MILORAD MILOVANOVIĆ 500,00 RSD
PREDRAG STANOJEVIĆ 40,00 RSD
PREDRAG STANOJEVIĆ 39,00 RSD
TAMARA OBRADOVIĆ 10,00 RSD
TAMARA OBRADOVIĆ 10,00 RSD
DJORDJE JEREMIĆ 10,00 RSD
DJORDJE JEREMIĆ 10,00 RSD
SLAVICA PETKOVIĆ 5,00 RSD
SLAVICA PETKOVIĆ 5,00 RSD
OLGICA IBRAIMOVIĆ 1,00 RSD
OLGICA IBRAIMOVIĆ 1,00 RSD
SVETLANA SRETENOVIĆ 10,00 RSD
SVETLANA SRETENOVIĆ 10,00 RSD
RADOJE BRADIĆ 10,00 RSD
RADOJE BRADIĆ 10,00 RSD
NEVENA PEŠIĆ 5,00 RSD
NEVENA PEŠIĆ 5,00 RSD
SLAVICA KARADJZIN 700,00 RSD
SLADJANA SUBOTIĆ 100,00 RSD
SLADJANA SUBOTIĆ 100,00 RSD
NEMANJA MILOSAVLJEVIĆ 5,00 RSD
NEMANJA MILOSAVLJEVIĆ 5,00 RSD
RADOMIR JOVANOVIĆ 1,00 RSD
RADOMIR JOVANOVIĆ 1,00 RSD
SMS TELENOR 05/2021 24.000,00 RSD
DEJAN VASILJEVIĆ 50,00 RSD
DEJAN VASILJEVIĆ 50,00 RSD
LJUBICA JOVANOVIĆ 10,00 RSD
MILAN SOKOLOVIĆ 10,00 RSD
MILAN SOKOLOVIĆ 10,00 RSD
JANA CVEJIĆ 10,00 RSD
JANA CVEJIĆ 10,00 RSD
LJUBICA JOVANOVIĆ 10,00 RSD
GORDANA STIKOVAC 500,00 RSD
JOVICA MILKOVIĆ 400,00 RSD
MIROSLAV PEČENKOVIĆ 10,00 RSD
MIROSLAV PEČENKOVIĆ 10,00 RSD
SONJA KOVAČEVIĆ 2.000,00 RSD
SANDRA MILOSAVLJEVIĆ 2.000,00 RSD
BILJANA JANAČKOVIĆ 1.000,00 RSD
SLAVICA STANKOVIĆ 10,00 RSD
SLAVICA STANKOVIĆ 10,00 RSD
Marko Cvjeticanin (Internet uplata) 2.000,00 RSD
JOVAN GOLUBOVIĆ 2.000,00 RSD
DRAGANA CVETKOVICMIKIC 1.200,00 RSD
MILANA JOVIC 900,00 RSD
DRAGANA MIDOROVIĆ 50,00 RSD
DRAGANA MIDOROVIĆ 50,00 RSD
JOVANA ĆATIĆ 25,00 RSD
JOVANA ĆATIĆ 25,00 RSD
RAJKO ŠMIGIĆ 1,00 RSD
RAJKO ŠMIGIĆ 1,00 RSD
ŽAKLINA GARIĆ 1,00 RSD
ŽAKLINA GARIĆ 1,00 RSD
MARIJA KOSTIC 800,00 RSD
JAVORKA STAMENKOVIC 400,00 RSD
IVANA DJORDJEVIĆ 10,00 RSD
IVANA DJORDJEVIĆ 10,00 RSD
DAMJANOVIC DJURIC 5.000,00 RSD
DAMJANOVIC MIROSLAVA 1.000,00 RSD
MARIJA MIHAJLOVIC 850,00 RSD
JAVORKA STAMENKOVIC 700,00 RSD
GRACIK BILJANA 600,00 RSD
TIJANA GNJATOVIĆ 400,00 RSD
MLADEN BALTIĆ 20,00 RSD
MLADEN BALTIĆ 20,00 RSD
MILENA LAZAREVIĆ 10,00 RSD
MILENA LAZAREVIĆ 10,00 RSD
MARIJA GAJIĆ 300,00 RSD
PRESING DOO 8.000,00 RSD
JELENA ĆETKOVIĆ 1.100,00 RSD
MARINA ANÐELKOVIĆ 1.000,00 RSD
JOVANA DELJANIN 400,00 RSD
STEFANA PAVLOVIC 200,00 RSD
JAVORKA STAMENKOVIC 600,00 RSD
OLIVERA DRAKULIC 300,00 RSD
VIOLETA SPASIĆ 2,00 RSD
VIOLETA SPASIĆ 3,00 RSD
DAMJANOVIĆ ÐURIĆ 10.000,00 RSD
SANDRA POPOVIĆ 250,00 RSD
MILAN DAVINIĆ 10,00 RSD
MILAN DAVINIĆ 10,00 RSD
MILENA RADOVANOVIĆ 10,00 RSD
MILENA RADOVANOVIĆ 10,00 RSD
GRACIK BILJANA 400,00 RSD
TIJANA RISTIĆ 1.000,00 RSD
MILICA NIKOLIĆ 500,00 RSD
MILICA VELJKOVIC 2.500,00 RSD
SMS GLOBALTEL 05/2021 200,00 RSD
JELENA ŽEŽELJ 300,00 RSD
DEJAN MILOSEVIC 50,00 CHF
ANA NEŠKOVIĆ 2.600,00 RSD
SLADJANA STOJKOVIC 900,00 RSD
DUŠAN BRADIĆ 10,00 RSD
DUŠAN BRADIĆ 10,00 RSD
IVANA DROBNJAK 3.200,00 RSD
ALEKSIC DRAGAN 50,00 EUR
Markovic Marko (Internet uplata) 12.000,00 RSD
Anon. (PayPal) 1.051,00 RSD
BOJAN NIKOLIĆ 100,00 RSD
BOJAN NIKOLIĆ 100,00 RSD
ALEKSA AKSENTIJEVIĆ 5,00 RSD
ALEKSA AKSENTIJEVIĆ 5,00 RSD
LENČE JOVIĆ 5.000,00 RSD
RAKIC JOVANA 5.120,00 RSD
Anon. (PayPal) 1.596,00 RSD
Anon. (PayPal) 1.062,00 RSD
GORDANA GAVRILOVIC 200,00 RSD
DUSAN ZIVKOVIC 44.350,00 RSD
MIHAL KAMANJ 900,00 RSD
PREDRAG DIMITRIJEVIĆ 50,00 RSD
PREDRAG DIMITRIJEVIĆ 50,00 RSD
MARIJA ZIVIC 10.000,00 RSD
MAŠA LUKIĆ 200,00 RSD
ALEKSANDRA PAVLOVIC 250,00 RSD
ANA PAJOVIĆ 1.000,00 RSD
ANA PAJOVIĆ 1.000,00 RSD
MARIJA LABUDOVIĆ 10,00 RSD
MARIJA LABUDOVIĆ 10,00 RSD
SKEVI ERACLEOUS DEMETEIADOU (Internet uplata) 6.000,00 RSD
SONJA PETROVIĆ 550,00 RSD
NEVENA STOJANOVIĆ 2,00 RSD
NEVENA STOJANOVIĆ 3,00 RSD
MITHAD HUDUTI 250,00 RSD
MITHAD HUDUTI 250,00 RSD
DIJANA JOVIĆ 200,00 RSD
KRISTINA DOJČINOVIĆ 600,00 RSD
JELENA MILOŠEVIĆ 500,00 RSD
ALEKSANDRA ALEKSIĆ 300,00 RSD
MARKO DELIJA 1.700,00 RSD
ALEKSANDRA MAODUS 900,00 RSD
JOVAN GOLUBOVIĆ 2.000,00 RSD
BOJAN PEJIC 300,00 RSD
DUŠICA SLADOJEVIĆ 750,00 RSD
TAMARA NIKOLIC 1.200,00 RSD
MARIJANA TRIVUNČEVIĆ 1.000,00 RSD
MARIJA NEDELKOV 500,00 RSD
BOŽICA VUKSANOVIĆ 2.000,00 RSD
VLADIMIR PETROVIĆ 400,00 RSD
LJUBICA ARANDJELOVIĆ 200,00 RSD
IRINA PAUNIĆ 1.500,00 RSD
DRAGANA MILANOVIĆ 300,00 RSD
SANDRA MIODRAG 600,00 RSD
Marina Pavlović (Internet uplata) 1.000,00 RSD
Dejan Kujundžić (Internet uplata) 10.000,00 RSD
JELENA ŽEŽELJ 500,00 RSD
SNEŽANA MILIĆ 500,00 RSD
DRAGIŠA JOKIĆ 10,00 RSD
DRAGIŠA JOKIĆ 10,00 RSD
DRAGANA NIKOLIC 1.100,00 RSD
JELENA DIMITRIJEVIĆ 10.000,00 RSD
SMS A1 05/2021 18.600,00 RSD
KATARINA BABIĆ 5,00 RSD
KATARINA BABIĆ 5,00 RSD
DRAGANA JANČIĆ 500,00 RSD
MILORAD NIČIĆ 2.000,00 RSD
ANDRIJA DJURDJEVIĆ 20,00 RSD
ANDRIJA DJURDJEVIĆ 20,00 RSD
MOMČILO LABOVIĆ 100,00 RSD
MOMČILO LABOVIĆ 100,00 RSD
UKUS PEČENJARA 5.000,00 RSD
SZR POLAR 10.000,00 RSD
ADVOKAT LJUBICA 18.000,00 RSD
Marina (PayPal) 10.865,00 RSD
TANJA GOLIJANIN 5.000,00 RSD
JOVAN GOLUBOVIĆ 1.000,00 RSD
GORDANA MILOJEVIĆ 3.000,00 RSD
NO 1 5.000,00 RSD
MARKO OBRADOVIĆ 10,00 RSD
MARKO OBRADOVIĆ 10,00 RSD
AUTO EKIPA 10.000,00 RSD
BOJANA MILOSAVLJEVIC 1.500,00 RSD
DEJAN JEVTIĆ 5,00 RSD
DEJAN JEVTIĆ 5,00 RSD
KV BRAEKS 10.000,00 RSD
FLUID COMERC 10.000,00 RSD
DANIJELA ÐOKIĆ 1.450,00 RSD
DMK PLUS 10.000,00 RSD
MATIJAŠEVIĆ PLUS 2.500,00 RSD
VERA TARASOVA 5,00 RSD
VERA TARASOVA 5,00 RSD
ABRAMO IVAN 10.000,00 RSD
METAL-KUČ KRAGUJEVAC 5.000,00 RSD
OBI DOO 50.000,00 RSD
MAJA BAŠIĆ 600,00 RSD
JAVORKA STAMENKOVIC 900,00 RSD
MILICA DRAJIC 500,00 RSD
TAMARA PAVLOVIĆ 1,00 RSD
TAMARA PAVLOVIĆ 1,00 RSD
NIKOLA NEBORIŠEVIĆ 1.000,00 RSD
MARIJA QASEEM 400,00 RSD
ALEKSANDAR BOJOVIĆ 1.000,00 RSD
DECJE NOVINE 20.000,00 RSD
MARIJA PETKOVIC 1.000,00 RSD
DUSAN ZLATIC 1.646,28 RSD
BISLJIM KERHANAJ 250,00 RSD
BISLJIM KERHANAJ 250,00 RSD
GTL PACKAGING 10.000,00 RSD
STR PASULJKO 5.000,00 RSD
RADNJA ZA 5.000,00 RSD
DANICA ANTUNOVIĆ 1.000,00 RSD
ILIĆ ANÐELA 500,00 RSD
ALEKSANDAR 1.000,00 RSD
PROFIT PLUS 5.000,00 RSD
JOVAN GOLUBOVIĆ 1.000,00 RSD
ANDRIJANA SPANOVIC 2.100,00 RSD
Natasa Predojevic (Internet uplata) 5.000,00 RSD
MARIJA SREĆKOVIĆ 1.000,00 RSD
ILIJA MATIC 600,00 RSD
JOVAN RIKANOVIĆ 1.000,00 RSD
ALEKSANDAR BLAGOJEVIĆ 1.000,00 RSD
MARIJA KRAJINOVIC 800,00 RSD
MARKO NIKOLIĆ 10,00 RSD
MARKO NIKOLIĆ 10,00 RSD
NATAŠA KARAPANDŽIĆ 20,00 RSD
NATAŠA KARAPANDŽIĆ 20,00 RSD
MILAN SAVIĆ 50,00 RSD
MILAN SAVIĆ 100,00 RSD
MILENA MLADENOVIC 1.100,00 RSD
GEOPETROL MB 10.000,00 RSD
MAJA ŠUNDIĆ 400,00 RSD
BRANISLAV JEVTIĆ 10.000,00 RSD
Anon. (PayPal) 1.039,00 RSD
GAVRILO ÐURÐEVIĆ 31.188,00 RSD
TANJA TUCAKOVIĆ 10,00 RSD
TANJA TUCAKOVIĆ 10,00 RSD
MARIJA PETKOVIĆ 1.700,00 RSD
Milan Radosavljević (Internet uplata) 1.200,00 RSD
Aleksandar Lambros (PayPal) 8.182,00 RSD
VLADAN RAKIĆ 10,00 RSD
VLADAN RAKIĆ 10,00 RSD
SOFIJA ILIĆ 2,00 RSD
ALEKSANDRA NEDIC 550,00 RSD
SOFIJA ILIĆ 3,00 RSD
MARIJA SAVIĆ 1.000,00 RSD
ŽELJKA ČUKIĆ 1,00 RSD
ŽELJKA ČUKIĆ 1,00 RSD
IGOR RADMANOVIĆ 5.000,00 RSD
Marija Aleksic (Internet uplata) 1.000,00 RSD
ANDRIJANA VUČIĆEVIĆ 1.000,00 RSD
SVETOMIR MARKOVIĆ 2,00 RSD
SVETOMIR MARKOVIĆ 3,00 RSD
TIANA SUBIC 1.700,00 RSD
DALIBORKA JOVIĆ 1.300,00 RSD
ALEKSANDRA IGRUTINOVIĆ 5,00 RSD
ALEKSANDRA IGRUTINOVIĆ 5,00 RSD
DRAGANA DANILOVIĆ 10,00 RSD
DRAGANA DANILOVIĆ 10,00 RSD
ALEKSANDRA TOPALOVIĆ 2,00 RSD
ALEKSANDRA TOPALOVIĆ 2,00 RSD
ŽELJKO GUŠIĆ 10,00 RSD
ŽELJKO GUŠIĆ 10,00 RSD
JELENA STEVANOVIC 200,00 RSD
NATASA ÐURICIC 6.000,00 RSD
DEJAN ROVCANIN 3.000,00 RSD
MARIJA GRBIĆ 10,00 RSD
MARIJA GRBIĆ 10,00 RSD
VOJKAN JOVIĆ 10,00 RSD
VOJKAN JOVIĆ 10,00 RSD
DRAGANA ZIVIC 500,00 RSD
SVETLANA TANASIJEVIĆ 700,00 RSD
Anon. (PayPal) 1.051,00 RSD
MILAN ŠARENAC 5.000,00 RSD
MLADEN MILOŠEVIĆ 300,00 RSD
Anon. (PayPal) 500,00 RSD
Anon. (PayPal) 1.051,00 RSD
DUŠICA RADOSAVLJEVIĆ 2.000,00 RSD
MARKO MILOVANOVIĆ 300,00 RSD
MIROSLAV TIŠMA 500,00 RSD
Dragana Mendel (Internet uplata) 5.000,00 RSD
DANIJELA STEVANOVIĆ 5,00 RSD
DANIJELA STEVANOVIĆ 5,00 RSD
BILJANA ĆULIBRK 2.500,00 RSD
BOJAN LISICA 500,00 RSD
KATARINA SELENIĆ 250,00 RSD
GORAN RISTIĆ 1,00 RSD
GORAN RISTIĆ 1,00 RSD
Stefan (Internet uplata) 250,00 RSD
DAJANA PAJKANOVĆ 5,00 RSD
DAJANA PAJKANOVĆ 5,00 RSD
DESANKA JEZDIĆ 1,00 RSD
DESANKA JEZDIĆ 1,00 RSD
IVAN IVANOVIĆ 50,00 RSD
IVAN IVANOVIĆ 50,00 RSD
KATARINA PETKOVIĆ 100,00 RSD
KATARINA PETKOVIĆ 100,00 RSD
ILIC ZORAN 3.650,00 RSD
ŽIVKO MILOJKOVIĆ 5,00 RSD
ŽIVKO MILOJKOVIĆ 5,00 RSD
NIKOLA PAJIĆ 1.000,00 RSD
SAŠA MAJINSKI 1.000,00 RSD
Anon. (PayPal) 180,00 RSD
MARIJA MIŠIĆ 5,00 RSD
MARIJA MIŠIĆ 5,00 RSD
DRAGANA RADOJKOVIĆ 10,00 RSD
DRAGANA RADOJKOVIĆ 10,00 RSD
TOMISLAV SIMIĆ 10,00 RSD
TOMISLAV SIMIĆ 10,00 RSD
NEMANJA SIMIĆ 5,00 RSD
NEMANJA SIMIĆ 5,00 RSD
IVAN NIKOLIĆ 10,00 RSD
IVAN NIKOLIĆ 10,00 RSD
SLAVICA BOTA 500,00 RSD
NATAŠA KNEŽEVIĆ 10,00 RSD
NATAŠA KNEŽEVIĆ 10,00 RSD
MARIJA JOVANOVIĆ 5,00 RSD
MARIJA JOVANOVIĆ 5,00 RSD
MIROSLAV BIRCLIN 5.800,00 RSD
VIJOLETA JANICIJEVIC 800,00 RSD
MARIJA MARKOVIC 200,00 RSD
IVANA VULOVIC 1.900,00 RSD
ZORAN MILANOVIĆ 5,00 RSD
ZORAN MILANOVIĆ 5,00 RSD
STEFAN VESIĆ 50,00 RSD
STEFAN VESIĆ 50,00 RSD
STEVAN MASAL 1.000,00 RSD
OBRAD ROKSANDIĆ 3.000,00 RSD