big logo

299

Deca

164

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Miloš Vesić

Spisak uplata - Miloš Vesić
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 539.764,32 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 6.345,00 RSD
Stanje na računu 533.419,32 RSD
Povraćaj sredstava 595,00 RSD
Donator Iznos
SMS MTS 11/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 12/2019 200,00 RSD
SMS MTS 10/2020 600,00 RSD
SMS TELENOR 11/2019 200,00 RSD
SMS 455 CHF za 08/19 3.432,00 RSD
SMS MTS 09/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 09/2019 400,00 RSD
SMS MTS 8/2019 86.000,00 RSD
SMS VIP 09/2019 200,00 RSD
SMS MTS 07/2019 400,00 RSD
SMS TELENOR 08/2019 67.200,00 RSD
SMS VIP 08/2019 58.400,00 RSD
Anon. (PayPal) 182,15 RSD
Anon. (PayPal) 1.075,38 RSD
Marko Miljuš (PayPal) 182,15 RSD
Sven Medved (PayPal) 71,22 RSD
Anon. (PayPal) 511,42 RSD
SMS MTS 05/2019 600,00 RSD
SMS MTS 06/2019 200,00 RSD
BOJAN BARBIRIĆ 1.000,00 RSD
SMS MTS 04/2019 2.400,00 RSD
SMS VIP 07/2019 200,00 RSD
SMS VIP 06/2019 200,00 RSD
SMS VIP 05/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 05/2019 400,00 RSD
SMS VIP 04/2019 2.200,00 RSD
SMS TELENOR 04/2019 2.400,00 RSD
SMS TELENOR 03/2019 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 3.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
PORODICA STANOJEVIC 1.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
OLIVERA GAJIĆ 5.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.400,00 RSD
ALEKSANDAR DIMIC 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
MILENA GAJIĆ 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 3.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 7.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 5.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
Đurđa Glišović 1.000,00 RSD
Slavica Planjanin 6.450,00 RSD
SMS 455 CHF 1.034,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.500,00 RSD
Dušica Majstorović 1.100,00 RSD
JKP VODOVOD KRALJEVO 5.000,00 RSD
Nada Gočobija 127.556,00 RSD
JKP TOPLANA 5.000,00 RSD
Saša Matović 32.220,00 RSD
Živojin Sekulić 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 17.300,00 RSD
SMS 3030 SRB 27.700,00 RSD
Marija Tomović 2.000,00 RSD
Rasko Radojević 1.250,00 RSD
Vladimir Mirović 1.000,00 RSD
Slobodan Ćurčić 5.000,00 RSD
Darko Brašanac 12.500,00 RSD
Mirko Ducić 1.000,00 RSD
Marko Mladenović 500,00 RSD
DALIBOR ARSENIĆ PREDUZETNIK TRGOVI 6.000,00 RSD
Aleksandra Rogić 12.000,00 RSD