big logo

347

Deca

178

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Filip Radojičić

Spisak uplata - Filip Radojičić
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 2.909.836,75 RSD
500,00 EUR
KORISNIK ISKORISTIO 1.141.261,30 RSD
962,55 EUR
Stanje na računu 1.682.307,51 RSD
265,00 EUR
Povraćaj sredstava 595,00 RSD
Donator Iznos
SMS VIP 10/2020 1.000,00 RSD
SMS MTS 9/2020 1.800,00 RSD
SMS TELENOR 09/2020 200,00 RSD
SMS VIP 9/2020 400,00 RSD
DEJAN I 50.000,00 RSD
SMS MTS 8/2020 2.200,00 RSD
SMS TELENOR 08/2020 800,00 RSD
SMS MTS 07/2020 400,00 RSD
SMS VIP 8/2020 600,00 RSD
DENTAL PLAZA 50.000,00 RSD
SMS TELENOR 07/2020 800,00 RSD
SMS VIP 7/2020 600,00 RSD
Gordana Savć (Internet uplata) 1.000,00 RSD
SMS MTS 05/2020 1.000,00 RSD
SMS TELENOR 06/2020 1.200,00 RSD
SMS VIP 6/2020 200,00 RSD
KONSTRUKTOR KONSALTING 250.000,00 RSD
SMS TELENOR 05/2020 400,00 RSD
SMS MTS 04/2020 600,00 RSD
SMS VIP 5/2020 200,00 RSD
MILAN MILJUŠEVIĆ 300,00 RSD
Anon. (PayPal) 1.545,00 RSD
SMS TELENOR 04/2020 600,00 RSD
SMS MTS 3/2020 1.600,00 RSD
SMS VIP 4/2020 200,00 RSD
SMS TELENOR 03/2020 1.200,00 RSD
SMS MTS 02/2020 6.200,00 RSD
SMS VIP 3/2020 1.000,00 RSD
SMS TELENOR 02/2020 3.600,00 RSD
SMS MTS 01/2020 173.200,00 RSD
SMS TELENOR 01/2020 118.800,00 RSD
SMS MTS 12/2019 4.800,00 RSD
SMS VIP 2/2020 3.200,00 RSD
RAJKO KOVIĆ 60.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 500,00 RSD
Miran Sekač (PayPal) 52.010,81 RSD
LJUBINKA GLOGOVAC 500,00 EUR
SMS VIP 01/2020 96.800,00 RSD
MILJA LATINOVIC 1.000,00 RSD
FILIPOVIC BOZIDAR 4.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 10.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 4.000,00 RSD
SVETLANA MEDAN 10.000,00 RSD
SMS TELENOR 12/2019 1.400,00 RSD
SMS MTS 11/2019 400,00 RSD
SINDIKALNA ORGANIZACIJA FON BEOGRAD 50.000,00 RSD
SLAÐANA BARJAKTAROVIĆ RAKOČEVIĆ 15.000,00 RSD
Anon. (PayPal) 5.221,23 RSD
Nikola Aleksić (Internet uplata) 3.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 3.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 30.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 15.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 10.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 20.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 10.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 3.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 15.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 10.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 10.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 3.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 10.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 1.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 10.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 3.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 10.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 8.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 2.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 10.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 3.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 10.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 10.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 2.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 10.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 2.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 1.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 2.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 3.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 1.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 2.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 4.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 1.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 6.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 12.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 6.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 6.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 20.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 4.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 10.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 1.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 20.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 3.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 2.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 10.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 3.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 3.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 10.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 12.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 1.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 20.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 10.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 12.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 3.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 20.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 15.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 10.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 3.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 2.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 20.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 8.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 10.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 10.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 20.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 2.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 2.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 3.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 3.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 10.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 3.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 3.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 15.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 12.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 10.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 10.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 3.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 6.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 3.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 20.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 12.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 7.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 1.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 1.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 10.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 1.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 10.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 1.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 1.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 1.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 20.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 3.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 1.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 1.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 20.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 1.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 10.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 1.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 1.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 1.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 7.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 10.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 10.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 1.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 10.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 12.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 25.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 1.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 10.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 3.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 3.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 50.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 10.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 2.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 6.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 12.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 6.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 10.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 1.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 3.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 3.000,00 RSD
MARKO ĆIROVIĆ 5.000,00 RSD
NIKOLA RAFAILOVIĆ 1.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 3.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 1.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 2.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 12.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 3.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 15.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 1.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 4.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 1.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 2.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 5.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 3.000,00 RSD
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNI 1.000,00 RSD
ACA ALEKSIĆ 12.000,00 RSD
ZELJKO SPASENIC 3.000,00 RSD
PREDRAG STOJISAVLJEVIC 300,00 RSD
MARINA JOVANOVIĆ-MILENKOVIĆ 12.000,00 RSD
BILJANA PANIĆ 10.000,00 RSD
LOGIT DOO 120.000,00 RSD
MILAN DOBROTA 36.000,00 RSD
Stojan Mijatović (Internet uplata) 2.000,00 RSD
GASPETROL DOO PANČEVO 30.000,00 RSD
INFOSTUD 3 SUBOTICA 25.000,00 RSD
JELA BRANKO BJELANOVIABRAAE 1.600,00 RSD
SMS MTS 10/2020 2.400,00 RSD
SMS TELENOR 11/2019 1.400,00 RSD
SMS VIP 12/2019 1.400,00 RSD
MILJA LATINOVIC 1.500,00 RSD
TEHNA PLUS YU DOO NOVA PAZOVA 13.000,00 RSD
ANONIMNI DONATOR 30.000,00 RSD
Anon. (PayPal) 2.022,07 RSD
ANDRIJA ANTONIJEVIC 1.000,00 RSD
JOVANOVIC VLADIMIR 2.000,00 RSD
VIOLETA JOVANOVIĆ 250,00 RSD
MILANKA PETROVIC 200,00 RSD
DUŠAN MLADENOVIĆ 500,00 RSD
FRIGOMONT 021 1.000,00 RSD
Vladimir Vukobrat (Internet uplata) 12.000,00 RSD
MARKO CVETKOVIC 10.000,00 RSD
BOJAN STANISAVLJEVIĆ 6.000,00 RSD
IGOR ERIĆ 1.000,00 RSD
RADOVAN FILIP BAJILO 1.000,00 RSD
Ivica Djupovac (PayPal) 5.388,14 RSD
SMS VIP 11/2019 800,00 RSD
SMS MTS 09/2019 400,00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 1.600,00 RSD
DRAGAN PUZOVIĆ 3.000,00 RSD
SZATR MARKOVIC 5.000,00 RSD
SMS VIP 10/2019 1.200,00 RSD
SMS MTS 8/2019 600,00 RSD
JOZSEF KOKREHEL 5.000,00 RSD
MAJA MUHADINOVIĆ BEN 400,00 RSD
NIKOLINA SKOLUPAN 450,00 RSD
JUHAS LIDIA 1.000,00 RSD
ZORANA DRAGIN 2.000,00 RSD
ALEKSANDAR STOISAVLJE 500,00 RSD
OFFSET PRINT DOO 6.000,00 RSD
KRISTINA SEKE 500,00 RSD
ZU APOTEKA BENU 500,00 RSD
DEJAN SAVIĆ 50.000,00 RSD
PAVLE MILAJI XC6 PR JAVNI IZVRŠIT 5.000,00 RSD
RADOVAN TOSIC PR IZVRSITELJ 5.000,00 RSD
GORAN ŠKERO PR JAVNI IZVRŠITELJ 12.000,00 RSD
SMS VIP 09/2019 400,00 RSD
VIS COMPANY DOO 9.000,00 RSD
C.A.R.P. DOO 7.000,00 RSD
SANJA SPASIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ 10.000,00 RSD
DRAGAN NIKOLIĆ PR IZVRŠITELJ ZREN 3.000,00 RSD
BONUS SISTEM DOO 5.000,00 RSD
SMS MTS 07/2019 600,00 RSD
JAVNI IZVRŠITELJ DANKA STANOJEVIĆ 10.000,00 RSD
SMS MTS 06/2019 2.000,00 RSD
SMS TELENOR 07/2019 200,00 RSD
NIKOLA RAFAILOVIC 1.000,00 RSD
SMS MTS 04/2019 600,00 RSD
SMS VIP 06/2019 1.200,00 RSD
SMS TELENOR 06/2019 1.000,00 RSD
SMS VIP 05/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 05/2019 600,00 RSD
SMS MTS 03/2019 2.600,00 RSD
SMS TELENOR 04/2019 200,00 RSD
SMS VIP 03/2019 1.800,00 RSD
SMS TELENOR 03/2019 3.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 3.200,00 RSD
NIKOLA KORAC 12.000,00 RSD
KO NA DOO 20.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.800,00 RSD
Rasic Stevo (Internet uplata) 1.000,00 RSD
NIKOLA RAFAILOVIC 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
Marko Cvjeticanin (Internet uplata) 3.100,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 5.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 6.400,00 RSD
MILAN MANDIĆ 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 15.400,00 RSD
AVRAMOVIĆ MARINA 5.000,00 RSD
MILUNKA MILINKOVIC 3.000,00 RSD
VESNA VESNIC 3.000,00 RSD
SMS 455 CHF 1.591,00 RSD
SMS 3030 SRB 23.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 3.000,00 RSD
GRINDEX DOO 20.000,00 RSD
JOVANKA ĆOSIĆ 2.000,00 RSD
Andrea Ceran (Internet uplata) 10.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.400,00 RSD
MATOVIC VLADIMIR JABU 1.500,00 RSD
DEJAN RAŠUO 200,00 RSD
SAŠA MARINKOVIĆ 2.500,00 RSD
NINOSLAVA LOMIĆ 200,00 RSD
SVETLANA LAZIC RAKITO 1.500,00 RSD
Ivan (Internet uplata) 1.000,00 RSD
ALEKSANDAR CRNOBRNJA 1.000,00 RSD
ŽIVAN VIRIJEVIĆ 3.000,00 RSD
MAJA PUJIN V VLAHOIVC 2.000,00 RSD
Familija Manojlovic (Internet uplata) 3.000,00 RSD