big logo

284

Deca

159

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Dimitrije Tomanić

Spisak uplata - Dimitrije Tomanić
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 141.392,00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 117.061,00 RSD
Stanje na računu 24.331,00 RSD
Donator Iznos
SMS TELENOR 09/2019 2.000,00 RSD
SMS MTS 8/2019 1.600,00 RSD
SMS VIP 09/2019 600,00 RSD
SMS TELENOR 08/2019 2.000,00 RSD
SMS MTS 07/2019 5.000,00 RSD
SMS VIP 08/2019 400,00 RSD
SMS MTS 06/2019 1.000,00 RSD
SMS MTS 05/2019 4.600,00 RSD
SMS TELENOR 07/2019 5.400,00 RSD
MILICA NISIC 2.000,00 RSD
SMS MTS 04/2019 3.200,00 RSD
SMS VIP 07/2019 3.000,00 RSD
SMS VIP 06/2019 800,00 RSD
SMS TELENOR 06/2019 2.400,00 RSD
SMS VIP 05/2019 2.800,00 RSD
SMS MTS 03/2019 8.800,00 RSD
SMS TELENOR 05/2019 5.000,00 RSD
SMS CHF 03/2019 1.654,00 RSD
SMS VIP 04/2019 2.000,00 RSD
SMS TELENOR 04/2019 7.600,00 RSD
SMS TELENOR 03/2019 10.600,00 RSD
SMS VIP 03/2019 5.400,00 RSD
NIKOLIC MILICA 5.000,00 RSD
Anonimni korisnik (Internet uplata) 5.000,00 RSD
Аљексеј Ковинскиј (Internet uplata) 1.000,00 RSD
TATJANA FILIPOVIĆ 2.700,00 RSD
ŠAX DOO 50.000,00 RSD