big logo

318

Deca

172

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Dragoslav Jovanović

Spisak uplata - Dragoslav Jovanović
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 143.178,55 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 232.556,00 RSD
Stanje na računu 46.489,77 RSD
Raspodela sa opšteg računa 140.397,45 RSD
Povraćaj sredstava 595,00 RSD
Donator Iznos
NATALIJA LAZOVIC 1.000,00 RSD
SMS MTS 3/2020 200,00 RSD
SMS MTS 02/2020 800,00 RSD
MARKO 5.000,00 RSD
IGOR MILIKIĆ 500,00 RSD
SMS TELENOR 02/2020 400,00 RSD
SMS MTS 01/2020 2.400,00 RSD
SMS VIP 2/2020 400,00 RSD
SMS TELENOR 01/2020 2.400,00 RSD
SMS MTS 12/2019 200,00 RSD
SMS VIP 01/2020 1.200,00 RSD
SMS MTS 10/2020 200,00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200,00 RSD
SMS VIP 11/2019 200,00 RSD
SMS MTS 8/2019 3.600,00 RSD
SMS VIP 09/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 08/2019 1.800,00 RSD
SMS VIP 08/2019 1.400,00 RSD
SMS MTS 06/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 05/2019 200,00 RSD
SMS VIP 05/2019 400,00 RSD
Nenad Radjenovic (Internet uplata) 5.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 8.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 3.000,00 RSD
MARKO 5.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 100,00 RSD
SMS 3030 SRB 100,00 RSD
SMS 3030 SRB 100,00 RSD
SMS 3030 SRB 300,00 RSD
SMS 3030 SRB 100,00 RSD
SMS 3030 SRB 100,00 RSD
SMS 3030 SRB 300,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
Maja Milovanovic (Internet uplata) 3.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.100,00 RSD
SMS 3030 SRB 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 851,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - oktobar 2015 400,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - novembar 2015 600,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - septembar 2015 1.000,00 RSD
Uplata švajcarskih operatera do 30.09.2015. 873,55 RSD
Humanitarna fondacija Novi Beograd 1.015,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - avgust 2015 9.405,00 RSD
Aleksandar Aleksanda 30.000,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - jul 2015 6.555,00 RSD
Danka Ivanović 400,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - jun 2015 3.325,00 RSD
Aleksandar Aleksanda 30.000,00 RSD
Tijana Stepić 500,00 RSD