big logo

511

Deca

256

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Fondacija ne organizuje prikupljanje donacija putem humanitarnih kutija niti na bilo koji drugi način u gotovom novcu!

Sve uplate

07.06.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 07.06.2014. 119.669,00 RSD
Jasmina Džinić 1000.00 RSD
Vojinović PR 3000.00 RSD
Prva televizija doo, Beograd 115669.00 RSD