big logo

512

Deca

255

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Fondacija ne organizuje prikupljanje donacija putem humanitarnih kutija niti na bilo koji drugi način u gotovom novcu!

Sve uplate

19.01.2022.
Ukupno uplaćeno na dan: 19.01.2022. 5.500,00 EUR
80.661.863,84 RSD
SMS MTS 11/2021 1855100.00 RSD
SMS MTS 11/2021 111000.00 RSD
VUK IGNJATOVIĆ 10000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 6200.00 RSD
VLADIMIR SORMAZ 5000.00 RSD
ADVOKAT DUŠAN 5000.00 RSD
MARIJA GRUJIC 2350.00 RSD
JOVAN DJORDJEVIĆ 100.00 RSD
DRAGAN NIC 24.02 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 5600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 38400.00 RSD
TIANA TOŠIĆ 1000.00 RSD
MAJA ÐORÐEVIĆ 600.00 RSD
ANAMARIJA ROMODA 500.00 RSD
MARIJA ANDRIĆ 400.00 RSD
VIDA MIKLUC 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 3000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 8000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 5400.00 RSD
ANA BAKAL 1600.00 RSD
VELJKO JELIKIC 1500.00 RSD
MILOS STEFANOVIC 1111.00 RSD
MARIJA ZIVANOVIC 350.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 3400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 5200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 6000.00 RSD
SVETLANA MARINKOVIC 1200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1400.00 RSD
JOVANA PAVLOVIĆ 650.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 9600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
MARIJA NIKOLIC 700.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 3400.00 RSD
SLADJANA IVANOVIC-ZARIC 650.00 RSD
BRANKA TASIC 550.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 3600.00 RSD
NADA OBRADOVIĆ-PRAŠTALO 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 18400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 147200.00 RSD
KATARINA ŽIVIĆ 500.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 3200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 9600.00 RSD
NADA RADIVOJEVIC 2100.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 164600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 4600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 3800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 15400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 3600.00 RSD
JASMINA STANKOVIĆ 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 20000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 11200.00 RSD
KATARINA KARALIC 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 47400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 211000.00 RSD
NATALIJA LAZOVIĆ 2000.00 RSD
MILICA TISMA 1000.00 RSD
ALEKSANDRA JOVIČIĆ 500.00 RSD
LOJKOVIC ANCUTA 400.00 RSD
MILICA DIMITRIJEVIĆ 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 5400.00 RSD
HUMANITARNA FONDACIJA 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 11000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 13400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 22400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 6400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
DRAGANA PAJIĆ 700.00 RSD
BOJANA P. 600.00 RSD
JADRANKA VIDOVIC 550.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 9600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 6000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 5600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 5000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 5600.00 RSD
MILENA MILUTINOVIC 2500.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 27400.00 RSD
MAJA MIODRAG 250.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 7800.00 RSD
TODOSIJEVIC BRANISLAV 4981.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 3800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 8600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 18400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 3608200.00 RSD
MARIJA PETKOVIĆ 1450.00 RSD
PANTOVIC MARIJA 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 19800.00 RSD
DORDEVIC NATASA 800.00 RSD
MILENA RADIVOJERVIC 700.00 RSD
PREDRAG OSTOJIN 250.00 RSD
LJILJANA PEROVIĆ 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 6600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2600.00 RSD
MILICA BELENZADA 1200.00 RSD
JELENA DŽOPALIC 500.00 RSD
JELENA MILIVOJEVIĆ 350.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1000.00 RSD
MARIJA GLAVINIC 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 12800.00 RSD
SLAVIŠA BRATIĆ 10000.00 RSD
DUSICA MARKOV 2000.00 RSD
VANJA VARNIČIĆ 2000.00 RSD
JELENA KRDŽAVAC 1000.00 RSD
SASA RADULOVIC 500.00 RSD
MARIJA MRVIĆ 500.00 RSD
SANDRA PAPIC 500.00 RSD
SANJA ROGULJA 500.00 RSD
MILICA KRUNIĆ 500.00 RSD
MARINA ALEKSIĆ 500.00 RSD
MARIJA MARIĆ 300.00 RSD
ANDREA OKANOVIĆ 300.00 RSD
JOVAN MARINKOVIĆ 200.00 RSD
SUZANA PAJČIN 150.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
DEJAN MAJSTOROVIĆ 500.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 20400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 3000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 4600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 80400.00 RSD
LIVIJA ABRAHAM 2100.00 RSD
ÐERI HENRIETA 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 19600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 88200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 6000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 37000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 50200.00 RSD
KRISTINA ALEKSIĆ 1200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 17000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2800.00 RSD
JELENA RAJIĆ 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2600.00 RSD
VLADAN REPANOVIC 500.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2200.00 RSD
MARGARETA FARKAŠ 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 66000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 29000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 5800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 5400.00 RSD
IVAN RISTOVIC 2000.00 RSD
LILJANA POTEZICA 1600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1200.00 RSD
LJILJANA BOGDANOV 500.00 RSD
NENAD NESIC 500.00 RSD
MIHAELA MILJKOVIĆ 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 4800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1200.00 RSD
MILICA MILIĆEVIĆ 1000.00 RSD
STRAHINJA BACANOVIC 15000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1400.00 RSD
SAŠA KRAGULJ 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SAŠA VUČUREVIĆ 1.00 RSD
SAŠA VUČUREVIĆ 1.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 13800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 4400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400400.00 RSD
ZUA NIKSIC 250.00 RSD
SMS MTS 11/2021 5200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 65400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 7400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 5600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1200.00 RSD
TAMARA STANISAVLJEVIĆ 1900.00 RSD
JASMINA KOVACEVIC 800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SANJA MILENKOVIĆ 600.00 RSD
MAJA CVETKOVIĆ 250.00 RSD
SMS MTS 11/2021 39200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 12000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1000.00 RSD
MARIJANA TILICA 800.00 RSD
KELJAČKI MARGARETA 800.00 RSD
BOJANA ILIĆ 700.00 RSD
IVANA APOSTOLOVIĆ 2100.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 279800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 13600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 227200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 4400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
EMILIJA BOROJA 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2400.00 RSD
GORDANA SAVIĆ 100.00 RSD
NADEŽDA TRIFUNOVIĆ 50.00 RSD
ILIJA STANIĆ 25.00 RSD
RUŽICA TURUNČIĆ 10.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
GORDANA SAVIĆ 100.00 RSD
ILIJA STANIĆ 25.00 RSD
SMS MTS 11/2021 10400.00 RSD
ANKA ZUBOVIĆ 2000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 5000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 5600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1000.00 RSD
MARIJANA LAKIC 800.00 RSD
STANOJEVIC SLAVICA 500.00 RSD
SMS MTS 11/2021 10600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 10800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 5000.00 RSD
SANDRA PJEVAC 600.00 RSD
SANJA MANDIC 500.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 48000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 40000.00 RSD
MARICA STOJANOVIĆ 2000.00 RSD
NEBOJSA IVANOVIC 1900.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 114600.00 RSD
MILUTIN JOVKOVIĆ 500.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 45600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 18400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 487600.00 RSD
MARTA ZIVANOVIC 1300.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 4000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2000.00 RSD
BRKIC TATJANA 700.00 RSD
BILJANA MATKOVIC 250.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 3200.00 RSD
DRAGAN 3000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 7000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1296000.00 RSD
IVANA GATARIC 5000.00 RSD
SIMONA KASTEROVIC 3500.00 RSD
MILANA VUČETIĆ 2700.00 RSD
MARIJANA OSTOJIC 2500.00 RSD
ANA SICAREVIC 2000.00 RSD
ZLATKO VUKOVIC 1200.00 RSD
KSENIJA VUKIĆ 1000.00 RSD
ALEKSANDRA TRAJKOVIC 1000.00 RSD
BRANKA RUDIC 1000.00 RSD
STANA MARIJANAC 900.00 RSD
MARIJA MILJKOVIC 800.00 RSD
NATALIJA STEVANOVIC 700.00 RSD
SOFIJA GRUBISIC 700.00 RSD
ANAMARIJA ROMODA 600.00 RSD
DALIBORKA MIKIĆ 600.00 RSD
PREDRAG MIJATOVIĆ 500.00 RSD
ANAMARIJA ROMODA 500.00 RSD
VESNA BOROVICANIN 500.00 RSD
RADMILA SIMIĆ 500.00 RSD
GORDANA MRÐENOVIĆ 500.00 RSD
GORDANA MRÐENOVIĆ 450.00 RSD
MARIJA ROKSA 300.00 RSD
DRAGANA MILOŠEVIĆ 300.00 RSD
BILJANA IVOŠEV 300.00 RSD
DALIBORKA MIKIĆ 300.00 RSD
SANJA KIJANOVIC 300.00 RSD
DRAGANA VLAHOVIĆ 300.00 RSD
MILIJANA VOJINOVIĆ 250.00 RSD
NATALIJA LAZOVIĆ 200.00 RSD
SRETENKA PLAKALOVIC 200.00 RSD
MLADEN MILOŠEVIĆ 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 3200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 14200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 3200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 6600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 3000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 4200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1220200.00 RSD
NIKOLA ŽIVKOVIĆ 1000.00 RSD
MLADENOVIC JELENA 1000.00 RSD
ACIMOVIC VESNA 700.00 RSD
MARIJA ŽBOGAR 600.00 RSD
ZORICA BOŠKOVIĆ 400.00 RSD
NIKOLA JANDRIĆ 300.00 RSD
SMS MTS 11/2021 10000.00 RSD
PETROVIĆGORDANA NIŠ 800.00 RSD
IVANA STANIĆ 350.00 RSD
SMS MTS 11/2021 59200.00 RSD
MIŠIĆ MILICA 5000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 3200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 48600.00 RSD
VLADIMIRA GRABOVAC 500.00 RSD
SMS MTS 11/2021 97400.00 RSD
JELENA ĆETKOVIĆ 2600.00 RSD
NADICA REBIC 2500.00 RSD
JELENA ĆETKOVIĆ 2400.00 RSD
MILJKOV KATARINA 1800.00 RSD
JELENA ĆETKOVIĆ 1600.00 RSD
NELICA SREJIC 500.00 RSD
MAJA KONDIĆ 500.00 RSD
MAJA MARIĆ 500.00 RSD
LJILJANA MILOVANOVSKI 500.00 RSD
JASMINA STANKOVIĆ 300.00 RSD
TANJA PROKIĆ 250.00 RSD
ARSENIJE KARAMARKOVIC 135.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 3200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 4000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 10800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 8600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 34200.00 RSD
NEOLEKS D.O.O. 30000.00 RSD
GORDANA MARJANOVIĆ 5000.00 RSD
TANJA BELJIĆ 2600.00 RSD
LILJANA POTEZICA 2300.00 RSD
DUNJA ORASANIN 2000.00 RSD
ANA BAJIC 1200.00 RSD
PETROVIĆGORDANA NIŠ 1000.00 RSD
MILICA 700.00 RSD
ANA CVETKOVIĆ 600.00 RSD
NEDA RADOVANOVIĆ 500.00 RSD
NELICA SREJIC 500.00 RSD
MARTA ZIVANOVIC 500.00 RSD
ZIVICA PAVLOVIC 350.00 RSD
DEJANA CIRIC 300.00 RSD
JASMINA MARKOVIC 300.00 RSD
ZVEZDANA MILOSAVLJEVIC 300.00 RSD
ZORAN FILIPOVIC 300.00 RSD
ALEKSANDAR MILIC 200.00 RSD
ÐURÐINA PETROVIC 150.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 29800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 63400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 3800.00 RSD
BILJANA NIKOLIC 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 18600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 41600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 6800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 93800.00 RSD
MILADINOVIC JELENA 40000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 44000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 18800.00 RSD
RADOVIC VALENTINA 650.00 RSD
SMS MTS 11/2021 442600.00 RSD
ANKA ZUBOVIĆ 2000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 4600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 3400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 13400.00 RSD
JOVAN MARINKOVIĆ 209.13 RSD
SMS MTS 11/2021 6800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 3000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 4800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2200.00 RSD
ZORAN I 2000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 28000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1800.00 RSD
IVANA TOMASEVIC 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 71600.00 RSD
MARINA DŽODIĆ 5000.00 RSD
TATJANA GRUBANOV 2000.00 RSD
ARPAD KALOZI 2000.00 RSD
KORNEL KOMLOSI 1300.00 RSD
NIKOLA VASIN 900.00 RSD
TATJANA GRUBANOV 800.00 RSD
MAJA SAVIĆ 700.00 RSD
MAJA SAVIĆ 600.00 RSD
MARIJA UROŠEVIĆ 500.00 RSD
TATJANA GRUBANOV 500.00 RSD
MARTA ZIVANOVIC 400.00 RSD
LILJANA POTEZICA 350.00 RSD
TATJANA GRUBANOV 300.00 RSD
SMS MTS 11/2021 25000.00 RSD
PETROVIĆGORDANA NIŠ 1500.00 RSD
SANJA RADMANOVIĆ 1000.00 RSD
DRAGANA CVETKOVIC 700.00 RSD
DANIJELA PAVLOVIĆ 300.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 11800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 20000.00 RSD
ALEKSANDRA RADOJKOVIC 700.00 RSD
GRBIN MONIKA 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 18600.00 RSD
DARA PUNOS 800.00 RSD
IRINA LADA 600.00 RSD
BRANKA RADONJIC 450.00 RSD
MIRELA MANESLOVIC 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 45400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 12600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2600.00 RSD
SRETEN JOVANOVIC 2000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 3200.00 RSD
APOTEKA JAGODINA 20600.00 RSD
PILJARA RASIC 8210.00 RSD
TR KARIDŽA 4500.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 6000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2000.00 RSD
DANICA PENIĆ 2000.00 RSD
IVANA STANIĆ 550.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 14200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 167600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 41000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 22600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 12800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 3600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 31000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 5000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 5200.00 RSD
SANIA IVANOVIC 3000.00 RSD
ROBERT LUDVIG 1800.00 RSD
DANIELA BISENIC 1000.00 RSD
ALEKSANDAR AVRAMOVIĆ 1000.00 RSD
MIRJANA GAJIĆ 1000.00 RSD
BOBANA GOGIC 1000.00 RSD
SANJA MILENKOVIĆ 1000.00 RSD
SILVIA MARTINOVIĆ 1000.00 RSD
PETROVIĆGORDANA NIŠ 700.00 RSD
MARIJANA ĆERANIĆ 700.00 RSD
KOCKA VANJA 600.00 RSD
MARGARETA KELJAČKI 600.00 RSD
RADOVIC VALENTINA 550.00 RSD
NEVENA ZIVANOVIC 500.00 RSD
SLAÐANA ARSIĆ 500.00 RSD
JELENA DŽOPALIC 500.00 RSD
LJILJANA MILOVANOVSKI 500.00 RSD
MIROSLAV TIŠMA 500.00 RSD
ANA DIMITRIJEVIC 400.00 RSD
MARIJA PLEŠA 400.00 RSD
SUZANA ZIVOJINOVIC 350.00 RSD
SANDRA ZELJKOVIĆ 300.00 RSD
TANJA PROKIĆ 250.00 RSD
JEVÐENIJEVIC OLIVERA 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 3600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 3000.00 RSD
MILICA VASILJEVIĆ 250.00 RSD
SMS MTS 11/2021 8000.00 RSD
VLADIMIR VIDOJEVIĆ 1000.00 RSD
MILICA POPOVIĆ 500.00 RSD
SMS MTS 11/2021 88200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 41600.00 RSD
BRATISLAV GRBIĆ 5000.00 RSD
SRÐAN ÐUKIĆ 3000.00 RSD
VLADIMIR STOILJKOVIĆ 3000.00 RSD
LUIC MIRA 2000.00 RSD
BRANISLAV ĆUK 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 35200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 18000.00 RSD
MARIJA NIKOLIC 3000.00 RSD
MIRJANA TRIVIĆ 2000.00 RSD
MARIJANA RECEVIC 1000.00 RSD
HUMANITARNA FONDACIJA 800.00 RSD
STEFANOVIC IVANA 700.00 RSD
MARINA UDJILANOVIC 700.00 RSD
ZUA NIKSIC 600.00 RSD
IVANA TODIĆ 500.00 RSD
SARA KOSTIĆ 500.00 RSD
MARIJANA RECEVIC 500.00 RSD
MARIJANA RECEVIC 400.00 RSD
MARIJANA RECEVIC 300.00 RSD
MIROSLAV JEVTIC 300.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 6200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 5200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 8400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 6000.00 RSD
VLADA BRANISLAV 650.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 38800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 7000.00 RSD
LILJANA POTEZICA 1500.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 3400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 5000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 3200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 16400.00 RSD
ZORAN ÐURIC 11600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 4000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 139800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 10600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 8400.00 RSD
MIRJANA ŽIVKOVIĆ 300.00 RSD
DANICA BLAGOJEVIC 300.00 RSD
SANJA KIJANOVIC 300.00 RSD
SMS MTS 11/2021 6600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 4000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 3000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 196600.00 RSD
STEFAN NIKOLIC 35000.00 RSD
DANIJELA CAKIĆ 500.00 RSD
LJILJANA SPASOJEVIC 300.00 RSD
SMS MTS 11/2021 10600.00 RSD
NATASA SIMOVIC 33000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 8600.00 RSD
PETROM+A DOO 12000.00 RSD
FEROPLAST DOO 10000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 3000.00 RSD
MARIA PAP 650.00 RSD
SMS MTS 11/2021 137000.00 RSD
JOVANA TOMAŠEVIĆ 600.00 RSD
SRDJAN SAVIC 300.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 39200.00 RSD
NATASA MARJANOVIC 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 27600.00 RSD
GORAN KOZINA 1300.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
BILJANA PIPOVIĆ 250.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 6000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 4400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 3400.00 RSD
MLADEN MOMIR 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 3200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 53400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 5200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 21000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 12600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 4800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 142000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 400.00 RSD
LIDIJA ZLATKOVIC 300.00 RSD
SMS MTS 11/2021 4200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 4000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 54200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 43000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 52600.00 RSD
LJILJANA SPASOJEVIC 300.00 RSD
SMS MTS 11/2021 35600.00 RSD
JELENA BADŽA 500.00 RSD
SMS MTS 11/2021 11000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2200.00 RSD
ALEKSANDRA ARANDJELOVIC 5300.00 RSD
STEFANA MARKOVIĆ 3000.00 RSD
SLOBODAN MILOSEVIC 1600.00 RSD
BOJANA NEUROCNI 1500.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1400.00 RSD
MILAN ANDREJIĆ 1200.00 RSD
SMILJANA DEDIC 1000.00 RSD
JEVIĆ VESNA 1000.00 RSD
JOVANA PAUNOVIC 1000.00 RSD
BILJANA POPADIC 900.00 RSD
SLAÐANA ANDREJIC 500.00 RSD
SVETLANA KRIVOKUĆA 300.00 RSD
MIRJANA VUKADINOVIC 200.00 RSD
HUMANITARNA FONDACIJA 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 3600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 6400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 5600.00 RSD
DANIJELA JEVTIC 5.00 RSD
LJUBICA MIRKOVIC 5.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 41800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 20000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 5600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 5200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 3000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 31600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 49400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 12000.00 RSD
JOVAN DJORDJEVIĆ 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 27400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 6200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 13600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 14000.00 RSD
SANDRA PJEVAC 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 86200.00 RSD
SLOBODAN MILOSEVIC 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 32200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 49000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 12600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 74000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 164200.00 RSD
MARINA PREDOJEVIĆ 1000.00 RSD
LJILJANA MILOVANOVSKI 500.00 RSD
MARIJANA ĆERANIĆ 400.00 RSD
MILENA MITROVIĆ 2000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 30600.00 RSD
IVANA MATKO 5000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 3400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 153800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 4000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 5400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 3000.00 RSD
KATARINA SUTUROVIĆ 35000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 6200.00 RSD
IRENA RAKIĆ 3000.00 RSD
MILANA ĆELEVANDA 700.00 RSD
SMS MTS 11/2021 4800.00 RSD
LJILJANA PEROVIĆ 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 81600.00 RSD
VLADAN REPANOVIC 500.00 RSD
SMS MTS 11/2021 998600.00 RSD
MARIJANA OSTOJIC 2500.00 RSD
JELENA TOŠIĆ 1200.00 RSD
KRISTINA ALEKSIĆ 1000.00 RSD
MIRJANA VUKADINOVIC 800.00 RSD
JELENA ÐORÐEVIĆ 700.00 RSD
MILICA POLUGA 600.00 RSD
MILENA RADIVOJERVIC 600.00 RSD
MILOŠ ŽIVANOVIĆ 500.00 RSD
MARIJANA LAKIC 400.00 RSD
PETRIC IGOR 350.00 RSD
SMS MTS 11/2021 11000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 24400.00 RSD
MIRJANA SRETENOVIĆ 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 24800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 12800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 5600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 36400.00 RSD
SLADJANA IVANOVIC-ZARIC 1000.00 RSD
MILENA JOSIPOVIĆ 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 53447200.00 RSD
MAŠTOLINO 50000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 53000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 8200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 14200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 7600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 33600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 3400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 161200.00 RSD
ANDREA BOGOSAVLJEVIC-ZA 7000.00 RSD
SANJA MILOŠEVSKI 2281.00 RSD
LILJANA POTEZICA 1750.00 RSD
AJDUK NENA 700.00 RSD
KATARINA KARAMARKOVIĆ 650.00 RSD
IKONIC IVANA 500.00 RSD
SANJA RADOSAVLJEVIĆ 450.00 RSD
KRISTINA PARČETIĆ 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 265800.00 RSD
ŽIVOJIN MILIĆEVIĆ 5000.00 RSD
MIHAJLO JOVANOVIĆ 4000.00 RSD
IVAN JOVANOVIC 1600.00 RSD
IVANA DRAGOMIR 500.00 RSD
SMS MTS 11/2021 61200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 98400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 6600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 40800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 14200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 58000.00 RSD
ALEKSANDRA MOKRAN 300.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 43400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 119200.00 RSD
NATALIJA VRZINA 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 8600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 29400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 44600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 158400.00 RSD
ŽIVOJIN MILIĆEVIĆ 5000.00 RSD
IVANA ALEKSIC 2150.00 RSD
PUHALO RADA 2100.00 RSD
ANA STANKOVIĆ 1300.00 RSD
KELJAČKI MARGARETA 550.00 RSD
MILOVIC MILIJANA 500.00 RSD
JELENA PETRIČEVIĆ 450.00 RSD
KELJAČKI MARGARETA 350.00 RSD
SANJA VURUNIĆ 350.00 RSD
ZIVICA PAVLOVIC 250.00 RSD
ZIVICA PAVLOVIC 250.00 RSD
SMS MTS 11/2021 5800.00 RSD
JUSTINA SABO 3250.00 RSD
JELENA KARAPANDŽIC 2600.00 RSD
IVKOVIĆ STEFANA 2000.00 RSD
LUKIC KATARINA 2000.00 RSD
JELENA RADOJEVIC 1400.00 RSD
NATASA VUKAS 900.00 RSD
JELENA KARAPANDŽIC 800.00 RSD
KATARINA ÐORÐEVIC 700.00 RSD
JELENA RADOJEVIC 700.00 RSD
NATASA VUKAS 500.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 202200.00 RSD
SCEKIC NATASA 100000.00 RSD
PREDRAG NIKOLIC 1000.00 RSD
KRISTINA PARČETIĆ 850.00 RSD
RADICA DJORDJEVIC 600.00 RSD
DANKA VOJVODIĆ 300.00 RSD
JOVAN DJORDJEVIĆ 100.00 RSD
SMS MTS 11/2021 3200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 52800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 18600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 294200.00 RSD
NEDA DŽINIC 800.00 RSD
MARIJANA RECEVIC 500.00 RSD
BILJANA MITRIC 500.00 RSD
MARIJANA RECEVIC 300.00 RSD
MARIJANA RECEVIC 300.00 RSD
MIRJANA ĆOSOVIĆ 300.00 RSD
SMS MTS 11/2021 72400.00 RSD
PAVLE KLANŠČEK 5000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 4000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 34000.00 RSD
MILENKOVIC JOVICA 200.00 RSD
MILENKOVIC GORICA 200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 80600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 69600.00 RSD
HUMANITARNA FONDACIJA 1300.00 RSD
SMS MTS 11/2021 26200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 8800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 423400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 67400.00 RSD
KLAUDIA KIS 1000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 5000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 6200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 17400.00 RSD
MARIJA UROŠEVIĆ 1000.00 RSD
KATARINA VUJIC 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 7800.00 RSD
JOVANA PAUNOVIC 1000.00 RSD
RAFEK MIRAN 400.00 RSD
TIJANA PETROVIĆ 400.00 RSD
PINTER TIMEA 100.00 RSD
SMS MTS 11/2021 13400.00 RSD
NOVIC MARIA 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 6400.00 RSD
MILADINOVIC JELENA 40000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 29800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 23000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 154600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 23000.00 RSD
SLOBODAN MILOSEVIC 2366.00 RSD
DANIJELA BOSANAC 2000.00 RSD
JOVAMNA KUKIĆ 2000.00 RSD
BILJANA POPADIC 700.00 RSD
JOVANA PANTOVIĆ 700.00 RSD
SANDRA KOSTIĆ 300.00 RSD
SMS MTS 11/2021 7800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 11600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 16400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 296600.00 RSD
DANILOVIC VUKASIN 52600.00 RSD
MIL GRADNJA 50000.00 RSD
MARKO ZAGORAC 12000.00 RSD
DRAGAN 3000.00 RSD
MLADENOVIC JELENA 1000.00 RSD
LARA KOVAČIĆ 1000.00 RSD
SILVIJA MIZDRAK 400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 131000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 61000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 145000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 11000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 23200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 24400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 347000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 23400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 35200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 59800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 37800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 9800.00 RSD
BRANIMIR MICKOVSKI 500.00 RSD
SMS MTS 11/2021 15400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 8400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 330000.00 RSD
ZORAN KOVACEVIC 5730.00 RSD
SMS MTS 11/2021 27400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 35600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 108000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 2456800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 1400.00 RSD
SMS MTS 11/2021 80000.00 RSD
MILA MARJANOVIC 500.00 RSD
SMS MTS 11/2021 101200.00 RSD
NAÐA BOKAN 10500.00 RSD
LIDIJA HAJNAL 3000.00 RSD
MILOŠ MALIĆ 1500.00 RSD
SMS MTS 11/2021 263000.00 RSD
MERIDIAN TEČ 250000.00 RSD
SMS MTS 11/2021 100600.00 RSD
MAŠTOLINO 50000.00 RSD
BOGDAN VELJKOVIĆ 2000.00 RSD
VESNA VUČKOVIĆ 500.00 RSD
ALEKSANDRA VUKOVIĆ 300.00 RSD
SMS MTS 11/2021 755800.00 RSD
SMS MTS 11/2021 77200.00 RSD
NIKOLA DRAKUL 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 102000.00 RSD
MILICA VUKADINOVIĆ 1200.00 RSD
SMS MTS 11/2021 82200.00 RSD
MILENA MITROVIĆ 2000.00 RSD
MILANA STAPARSKI 600.00 RSD
SMS MTS 11/2021 200.00 RSD
ARTEM POLIVAHO 10000.00 RSD
TATJANA ISAKOVIĆ 5000.00 RSD
ANDRIJANA RADOSAVLJEVIĆ 3000.00 RSD
ALEKSANDRA NJEGIC 3000.00 RSD
BUBALO SARA 1000.00 RSD
DRAGANA KONJIKOVAC 1000.00 RSD
MILENA ÐORÐEVIĆ 500.00 RSD
MIŠIĆ MILICA 5000.00 RSD
TAMARA ÐORÐEVIC 1700.00 RSD
MARIJA GLIGORIJEVIC 1100.00 RSD
TAMARA ÐORÐEVIC 600.00 RSD
VESNA MILOJKOVIC 450.00 RSD
LJILJANA MILAN 500.00 RSD
JELENA-SINIŠA SAVIĆ 200.00 RSD
JELENA-SINIŠA SAVIĆ 200.00 RSD
DANICA BLAGOJEVIC 300.00 RSD
MILANA STAPARSKI 400.00 RSD
ANDJELA MASA 300.00 RSD
IGNJATOVIC MIRJANA 14500.00 RSD
HELENA STEVANOVIC 12650.00 RSD
JANKOVIC PERICA 5826.00 RSD
MILOSAVLJEVIC VESNA 4000.00 RSD
SUNČICA RADOJEVIĆ 3080.00 RSD
RADOJKA SOGIĆ 1000.00 RSD
MIRNA KRSTIC 1000.00 RSD
ANDREJA VARJAČIĆ 1000.00 RSD
ALEKSANDRA RADOJKOVIC 700.00 RSD
JELENA VIDOJEVIC 500.00 RSD
MARIJA LUKOVIĆ 300.00 RSD
MARKO MILOVANOVIĆ 2000.00 RSD
NIKOLA FILIPOVIĆ 5000.00 RSD
MILENA MITROVIĆ 2000.00 RSD
NIKOLA ŽIVKOVIĆ 1000.00 RSD
RADOJKA SOGIĆ 1000.00 RSD
BORKA KOVACEVIC 200.00 RSD
BORKA KOVACEVIC 150.00 RSD
BORKA KOVACEVIC 150.00 RSD
BLANKA KAŠA 1300.00 RSD
DANIJELA POPOVIĆ 900.00 RSD
VLADIMIR LJUBINKOVIĆ 6000.00 RSD
VLADIMIR LJUBINKOVIĆ 3600.00 RSD
RADA TODOROVIC 2000.00 RSD
BOJANA MILOVIC 1500.00 RSD
MITRIC ALEKSANDRA 1000.00 RSD
MARIJA PAVLOVIĆ 900.00 RSD
TERZIĆ GORDANA 500.00 RSD
RACKOVIC SVETLANA 300.00 RSD
DELTA CVECE 100000.00 RSD
LOGOS ŠPED 10000.00 RSD
MIHAJILOVIĆ TIJANA 6000.00 RSD
MILOS IVANOVIC 2000.00 RSD
KATARINA PETROVIĆ 1200.00 RSD
DANICA ÐUKIĆ 1000.00 RSD
JOVANA PANTOVIĆ 650.00 RSD
STOJANČO BARUTOSKI 500.00 RSD
MILICA POPOVIĆ 500.00 RSD
DARKO BOZINOVIC 500.00 RSD
JOVANA PANTOVIĆ 450.00 RSD
SNEŽANA TEŠOVIĆ 300.00 RSD
DRAGANA ZIMONJIĆ 300.00 RSD
NADEŽDA TRIFUNOVIĆ 50.00 RSD
TATJANA MEDOJEVIĆ 7200.00 RSD
BRANKO LUČIĆ 2000.00 RSD
ALEKSANDRA POPOVIĆ 2000.00 RSD
NEVENKA VISEKRUNA 1000.00 RSD
GABRIJELA MILOVANOVIC 300.00 RSD
DUŠAN TATIĆ 5000.00 RSD
MAJA ŠUNDIĆ 500.00 RSD
ALEKSANDAR MATIN 12000.00 RSD
SAVA MARKOV 5000.00 RSD
ÐURÐEV LUKA 2500.00 RSD
TEODORA KREJIĆ 2100.00 RSD
MILENA MILINOVIC 2000.00 RSD
MILICA RADUJKOV 2000.00 RSD
OGNJEN POPOV 1500.00 RSD
KOJIC MILUTIN 1500.00 RSD
JELENA-SINIŠA SAVIĆ 1500.00 RSD
BABA NATALIJA 1500.00 RSD
BOJAN ZEČIĆ 1100.00 RSD
ÐUKANOVIC ZORICA 1000.00 RSD
MILAN KNEŽEVIĆ 1000.00 RSD
LUDANJI SASA 1000.00 RSD
MOMČILO VASIĆ 1000.00 RSD
MILORAD KUSIC 1000.00 RSD
ANITA BIJELIC 900.00 RSD
ALEKSANDRA RADOJKOVIC 700.00 RSD
DAMJAN PANTOVIC 500.00 RSD
OBRADOVIC DUSAN 500.00 RSD
ANA BUDIĆ 500.00 RSD
SRNA PETROVIĆ 500.00 RSD
VANJA BINÐESKO 400.00 RSD
MILOMIR MARIČIĆ 78.69 RSD
BRANKA STJEPANOVIC 400.00 EUR
SINO-SAFE INTERNATIONAL 5000.00 EUR
1/MEVR IVANA 100.00 EUR
MILUTIN MARKOVIĆ 5000.00 RSD
DALIBORKA PAUNOVIĆ 200.00 RSD
JELENA MILOJEVIĆ 1000.00 RSD
ANA ÐORÐEVIĆ 1000.00 RSD
MILICA SAMARDŽIJA 500.00 RSD
MILICA DRAŠKIĆ 1000.00 RSD
BOBAN JEVTIC 300.00 RSD
IVANA MIHAILOVIC 200.00 RSD
ZORICA SIMOVIC 1500.00 RSD
ALEKSANDAR KOSTIC 1000.00 RSD
GABRIELA KORMANJOŠ 300.00 RSD
SANJA PEKEČ 500.00 RSD
BOJANA ANDREJIĆ 300.00 RSD
SANJA PEKEČ 500.00 RSD
SANJA PEKEČ 500.00 RSD
ALEKSANDRA VRBICA 900.00 RSD
IVANA MIŠEVIĆ 900.00 RSD
Bojan Nikolic (Internet uplata) 800.00 RSD
Gorana Krivokapić (Internet uplata) 360.00 RSD
Bojan Nikolic (Internet uplata) 350.00 RSD
Sanja Bratovic (Internet uplata) 1000.00 RSD
Nidza (Internet uplata) 3600.00 RSD
Daria Mar. (Internet uplata) 15000.00 RSD
Brankica (Internet uplata) 1000.00 RSD
Anon. (Internet uplata) 2400.00 RSD
Ana Kusakovic (Internet uplata) 1000.00 RSD
Tanja Antonijevic/Humanitarna Knjizara/knjiga Cvat lipe na Balkanu/ (Internet uplata) 500.00 RSD
Anon. (Internet uplata) 5000.00 RSD
Anon. (Internet uplata) 1000.00 RSD
Mika (Internet uplata) 1000.00 RSD
Marko Zivojinovic (Internet uplata) 1000.00 RSD
Љубен Талески (Internet uplata) 100.00 RSD
Danica (Internet uplata) 900.00 RSD
Tamara Radic - Tim tetke - med (Internet uplata) 1400.00 RSD
Anon. (Internet uplata) 3300.00 RSD
Devija Turbic taburei (Internet uplata) 750.00 RSD
Kristina Janković-Tumane blagoslov (Internet uplata) 500.00 RSD
Ivana Gajić (Internet uplata) 1000.00 RSD
Milica Reljin Stepanović - Dizni veliki rečnik (Internet uplata) 1500.00 RSD
Mika (Internet uplata) 1000.00 RSD
mv (Internet uplata) 1000.00 RSD
Tanja Antonijevic/Humanitarna knjizara/knjiga Igra saptaca/ (Internet uplata) 600.00 RSD
Marijana Rakic (Internet uplata) 5000.00 RSD
mv (Internet uplata) 1500.00 RSD
Jovana Simic (Internet uplata) 2000.00 RSD
Jasna Utornik (Internet uplata) 5000.00 RSD
Anonimno (Internet uplata) 70000.00 RSD
Anon. (Internet uplata) 5000.00 RSD
Stefan (Internet uplata) 2000.00 RSD
Jelena Vajic (Internet uplata) 1000.00 RSD
Katarina (Internet uplata) 2500.00 RSD
Koviljka Markovic (Internet uplata) 1200.00 RSD
Sanja (Internet uplata) 500.00 RSD
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 45,00 EUR
Silvija Milenkovic (neproknjižena PayPal uplata) 10,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 10,00 EUR
Poljicak (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
Poljicak (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
Poljicak (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
Belma (neproknjižena PayPal uplata) 30,00 EUR
Valentina Veselinović (neproknjižena PayPal uplata) 4,00 EUR
Valentina Veselinović (neproknjižena PayPal uplata) 6,00 EUR
Sladana Spasojevic (neproknjižena PayPal uplata) 15,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 5,00 EUR
Aleksandra keksici (neproknjižena PayPal uplata) 4,00 EUR
Puzle 1000 delova sa kucama (neproknjižena PayPal uplata) 7,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 300,00 EUR
Jovani Humanitarnoj Bibliotekarki srećan divan dan (neproknjižena PayPal uplata) 10,00 EUR
Dejan Petronijevic (neproknjižena PayPal uplata) 10,00 EUR
Vladimir Djurdjevic (neproknjižena PayPal uplata) 50,00 EUR
Bogunovici (neproknjižena PayPal uplata) 10,00 EUR
Dragan Mirkovic (neproknjižena PayPal uplata) 30,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
Lena Maric (neproknjižena PayPal uplata) 50,00 EUR
Vanja (neproknjižena PayPal uplata) 15,00 EUR
Sonja Niciforovic Radovanovic (neproknjižena PayPal uplata) 100,00 EUR
Zaklina sretan Rodjendan budi human dijaspora (neproknjižena PayPal uplata) 15,00 EUR
Jelena Golubović, Knjiga Dervis i smrt (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
Velma Kliska (neproknjižena PayPal uplata) 5,00 EUR
Tijana Vukas (jakna) (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
Brankica (neproknjižena PayPal uplata) 10,00 EUR
Slavisa Krstic,Tim tetke speideeman (neproknjižena PayPal uplata) 10,00 EUR
Sofija Stevanović (neproknjižena PayPal uplata) 5,00 EUR
Momirka- Srecan rodjus Zaklina ❤ (neproknjižena PayPal uplata) 5,00 EUR
Fam.Kostic (neproknjižena PayPal uplata) 10,00 EUR
Anja Acker (neproknjižena PayPal uplata) 30,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR
Marija Gencer (ruksak) (neproknjižena PayPal uplata) 16,00 EUR
Jovan Nikoletic (neproknjižena PayPal uplata) 20,00 EUR