big logo

491

Deca

251

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Fondacija ne organizuje prikupljanje donacija putem humanitarnih kutija niti na bilo koji drugi način u gotovom novcu!

Sve uplate

28.05.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 28.05.2014. 464.530,00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 15680.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 588.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 1078.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 138670.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 196.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 294.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 4606.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 207172.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 1176.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 15582.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 5096.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 98.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 294.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 490.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 2548.00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 31262.00 RSD
Dragan Vesković 3400.00 RSD
Zoran Milorad Katić 24000.00 RSD
Turistička škola, odeljenje I-5, Novi Beograd 12300.00 RSD