big logo

511

Deca

256

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Fondacija ne organizuje prikupljanje donacija putem humanitarnih kutija niti na bilo koji drugi način u gotovom novcu!

Sve uplate

05.06.2014.
Ukupno uplaćeno na dan: 05.06.2014. 151.561,00 RSD
Robert Teodosić 5000.00 RSD
Marko Ruvidić 5000.00 RSD
Helen Doron - škola engleskog jezika, Beograd 141561.00 RSD