big logo

494

Deca

251

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Fondacija ne organizuje prikupljanje donacija putem humanitarnih kutija niti na bilo koji drugi način u gotovom novcu!

Naše priče

Nemanja Sudar

Nemanja Sudar

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za Nemanju...

Vuk Vujanović

Vuk Vujanović

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za Vuka...

Damjan Pavlović

Damjan Pavlović

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za Damjana...

Nikolina Grujin

Nikolina Grujin

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za...

Dimitrije Jandrić

Dimitrije Jandrić

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za...

Milena Jovičić

Milena Jovičić

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za Milenu...

Ognjen Milčić

Ognjen Milčić

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za Ognjena...

Lenka Anđelković

Lenka Anđelković

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za Lenku...

Nađa Bokan

Nađa Bokan

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za Nađu...

Katarina Arsić

Katarina Arsić

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za...

Nataša Pavica

Nataša Pavica

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za...

Luka Kurjački

Luka Kurjački

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za Luku...

Elmedin Čuturić

Elmedin Čuturić

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za...

Vuk Arapović

Vuk Arapović

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za Vuka...

Duje Grašić

Duje Grašić

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN - Aleksanda Šapić prikuplja novčana sredstva za Duju...

Danilo Dabić

Danilo Dabić

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za Danila...

Nikolina Ćirić

Nikolina Ćirić

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za...

Miloš Sadžak

Miloš Sadžak

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za...

Đurđa Maksimović

Đurđa Maksimović

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za Đurđu...

Bojan Stevanović

Bojan Stevanović

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za Bojana...

Vesna Dimitrijević

Vesna Dimitrijević

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za Vesnu...

Anđelija Jaranović

Anđelija Jaranović

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za Anđeliju...

Jakov Kovačić

Jakov Kovačić

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za Jakova...

Viktor Vukomanović

Viktor Vukomanović

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za Viktora...

Teodora Radojković

Teodora Radojković

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za Teodoru...

na vrh