big logo

235

Deca

158

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Posebne akcije

Spisak uplata - Izradimo statue herojima Albanske golgote
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 0.00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 0.00 RSD
Stanje na računu
Raspodela sa opšteg računa
Raspodela sa korisničkog računa
Povraćaj sredstava
Donator Iznos
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
Аљексеј Ковинскиј 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
JOVAN RAKETIC 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
VLADIMIR MALINIC 5.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 5.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 3.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 6.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.000,00 RSD
VESNA MARKOVIC 4.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 33.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 30.600,00 RSD
SMS 455 CHF 3.101,00 RSD
SMS 3030 SRB 12.400,00 RSD
Radomir Vranesevic 10.000,00 RSD
Katarina Zarubica 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 15.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 70.900,00 RSD
SMS 3030 SRB 10.200,00 RSD
Dositeja Kokić 500,00 RSD
Lav Kokić 500,00 RSD
Konstantin Kokić 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 28.400,00 RSD
SMS 455 CHF 1.895,00 RSD
SMS 3030 SRB 51.100,00 RSD
Aleksandar Tomić 600,00 RSD
SMS 455 CHF 8.545,00 RSD
SMS 455 CHF 4.747,00 RSD
SMS 3030 SRB 53.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 84.300,00 RSD
Zoran Korol 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 111.700,00 RSD
Ivana i Nenad Ranković 1.500,00 RSD
Saša Tasić 10.000,00 RSD
Vera Marinković 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 222.200,00 RSD
NIKOLA STEPANOVIĆ PREDUZETNIK BATA 5.000,00 RSD
Jakov Simić 12.500,00 RSD
Predrag Vulović 1.000,00 RSD
Aleksandar Vidović 1.000,00 RSD
željko Marković 500,00 RSD
Sandra čanak 300,00 RSD
Spisak uplata - SMS za kilometar
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 0.00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 0.00 RSD
Stanje na računu
Raspodela sa opšteg računa
Raspodela sa korisničkog računa
Povraćaj sredstava
Donator Iznos
SMS 3030 SRB 49.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 59.800,00 RSD
HUMANITARNA KUTIJA - HK BEOIGRADSKI POLUMARATON 5.250,00 RSD
NIKOLA NIČIĆ 100,00 RSD
SMS 3030 SRB 10.200,00 RSD
IGOR KOVACEVIC 1.500,00 RSD
SMS 3030 SRB 499.800,00 RSD
IGOR KOVACEVIC 1.500,00 RSD
IGOR KOVACEVIC 2.500,00 RSD
SMS 3030 SRB 140.800,00 RSD
DARKO HABUŠ PREDUZETNIK STUDIO ZA R 7.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 63.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 100.200,00 RSD
HUMANITARNA FONDACIJA BUDI HUMAN - 3.600,00 RSD
HUMANITARNA KUTIJA SMS ZA KM VALJEVS 14.390,00 RSD
DARKO HABUŠ PREDUZETNIK STUDIO ZA R 10.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 40.200,00 RSD
DARKO HABUŠ PREDUZETNIK STUDIO ZA R 8.000,00 RSD
HUMANITARNA KUTIJA - HK BEOGRADSKI MARATON SMS ZA KILOMET 17.055,00 RSD
OLJA LAPČEVIĆ 5.000,00 RSD
DARKO HABUŠ PREDUZETNIK STUDIO ZA R 9.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 24.000,00 RSD
Vladan Vasić 1.500,00 RSD
SMS 3030 SRB 56.400,00 RSD
RYO JUSTIN KOSHIKAWA 1.800,00 RSD
RYO JUSTIN KOSHIKAWA 2.700,00 RSD
RYO JUSTIN KOSHIKAWA 1.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 11.400,00 RSD
HUMANITARNA KUTIJA - DONACIJE IZ HUM KUTIJE BEOGRADSKI PO 4.440,00 RSD
SMS 3030 SRB 40.200,00 RSD
Igor Kovačević 5.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SAŠA POPOVIĆ 5.000,00 RSD
JELENA VULETIC 10.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 5.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 14.800,00 RSD
DEJANA VRANJEŠ 3.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 158.600,00 RSD
Dejana Vranješ 3.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 20.400,00 RSD
Igor Kovačević 1.000,00 RSD
Marija Barjaktarović 21.100,00 RSD
Igor Kovačević 2.000,00 RSD
Gorica Stevanović 4.000,00 RSD
Ivan Kostadinovic 4.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 17.700,00 RSD
Jovana Vuković 2.000,00 RSD
Dejana Vranješ 5.000,00 RSD
Igor Kovačević 2.000,00 RSD
Obrad Luković 300,00 RSD
SMS 3030 SRB 3.500,00 RSD
Dejana Vranješ 3.500,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.500,00 RSD
Igor Kovačević 1.500,00 RSD
SMS 3030 SRB 20.100,00 RSD
HUMANITARNA KUTIJA - SMS ZA KILOMETAR 13.380,00 RSD
DO-ING DOO BEOGRAD 700,00 RSD
DO-ING DOO BEOGRAD 2.100,00 RSD
Spisak uplata - Bitan je život
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 0.00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 0.00 RSD
Stanje na računu
Raspodela sa opšteg računa
Raspodela sa korisničkog računa
Povraćaj sredstava
Donator Iznos
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 27.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 8.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 148.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 150.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.000,00 RSD
Druge transakcije HUMANITARNA KUTIJA 123.770,00 RSD
Druge transakcije HUMANITARNA KUTIJA 16.730,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.600,00 RSD
ANDRIJA DŽAMBAZOVIĆ 59.000,00 RSD
NAÐA PETROVIĆ 59.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 3.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 18.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 23.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.800,00 RSD
Marko Ivković 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 3.300,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 16.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
Spisak uplata - Borba za život
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 0.00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 0.00 RSD
Stanje na računu
Raspodela sa opšteg računa
Raspodela sa korisničkog računa
Povraćaj sredstava
Donator Iznos
SMS 3030 SRB 6.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.200,00 RSD
Marina Adamović 10.100,00 RSD
Marina Adamović 13.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.400,00 RSD
OSTOJIC GOJKO 2.350,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SAŠA MARINKOVIĆ 2.500,00 RSD