big logo

235

Deca

158

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Uplate za udruženja

Spisak uplata - Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Novi Beograd
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 0.00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 0.00 RSD
Stanje na računu
Raspodela sa opšteg računa
Raspodela sa korisničkog računa
Povraćaj sredstava
Donator Iznos
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.400,00 RSD
JOVICA PERIC UL MILIC 1.000,00 RSD
SMS 455 CHF 3.188,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
MILAN MANDIĆ 2.000,00 RSD
LJUBICA NAKIĆ 12.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
A B 2.500,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
UNA SUČEVIĆ JAVNI IZVRŠITELJ 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.900,00 RSD
Aleksandar Tomić 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.000,00 RSD
Jaroslav Kobar 150,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.100,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
Aleksandar Tomić 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 700,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.100,00 RSD
Aleksandar Tomić 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 900,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 900,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.500,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.414,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - novembar 2015 2.100,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - oktobar 2015 700,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - septembar 2015 1.200,00 RSD
Humanitarna fondacija Novi Beograd 692,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - avgust 2015 2.254,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - jul 2015 2.156,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - jun 2015 1.274,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - maj 2015 1.274,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - april 2015 3.822,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - mart 2015 4.312,00 RSD
Lastavica Servis Doo Beograd 10.000,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - februar 2015 1.470,00 RSD
Uplata operatera MTS, Vip i Telenor 7.840,00 RSD
Uplata operatera MTS, Vip i Telenor 1.372,00 RSD
Milan Dragan Pekeč 25.000,00 RSD
Uplata operatera MTS, Vip i Telenor 686,00 RSD
Uplata operatera MTS, Vip i Telenor 490,00 RSD
Uplata operatera MTS, Vip i Telenor 196,00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 196,00 RSD
Telenor doo, Beograd 196,00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 98,00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 588,00 RSD
Telenor doo, Beograd 2.450,00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 294,00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 882,00 RSD
Telenor doo, Beograd 1.274,00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 784,00 RSD
Spisak uplata - Prvo srpsko društvo za disleksiju
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 0.00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 0.00 RSD
Stanje na računu
Raspodela sa opšteg računa
Raspodela sa korisničkog računa
Povraćaj sredstava
Donator Iznos
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
Milica Duca 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
UNA SUČEVIĆ JAVNI IZVRŠITELJ 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 300,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.700,00 RSD
SMS 3030 SRB 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 500,00 RSD
Filip Janković 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 700,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.100,00 RSD
SMS 3030 SRB 300,00 RSD
SMS 3030 SRB 300,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.090,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - novembar 2015 1.900,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - oktobar 2015 1.400,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - septembar 2015 900,00 RSD
Humanitarna fondacija Novi Beograd 1.800,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - april 2015 6.745,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - mart 2015 1.235,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - februar 2015 570,00 RSD
Uplata operatera MTS, Vip i Telenor 1.425,00 RSD
Svetlana Žikić 1.000,00 RSD
Uplata operatera MTS, Vip i Telenor 4.275,00 RSD
Uplata operatera MTS, Vip i Telenor 10.165,00 RSD
Original Con d.o.o. - Beograd 20.000,00 RSD
Uplata operatera MTS, Vip i Telenor 9.025,00 RSD
Sanja Gvozdenović 50.000,00 RSD
Svetlana Žikić 1.000,00 RSD
Uplata operatera MTS, Vip i Telenor 760,00 RSD
Ivana Denić 1.500,00 RSD
Spisak uplata - Čika Boca
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 0.00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 0.00 RSD
Stanje na računu
Raspodela sa opšteg računa
Raspodela sa korisničkog računa
Povraćaj sredstava
Donator Iznos
SMS 3030 SRB 1.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.000,00 RSD
ZORAN KOSJERINA 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 3.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 3.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.600,00 RSD
ALEKSANDRA BASTA 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 13.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 3.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 3.200,00 RSD
UNA SUČEVIĆ JAVNI IZVRŠITELJ 2.000,00 RSD
ZORAN KOSJERINA 6.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 5.200,00 RSD
jaroslav kobar 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 13.800,00 RSD
IKEA PURČASING SERVICES SRBIJA DOO 55.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 9.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 20.400,00 RSD
Mirela Jeremić 200,00 RSD
Viktor Jonić 1.000,00 RSD
Mila Lončarević 500,00 RSD
Ivan Milićević 1.000,00 RSD
Darko Dobrosavljević 5.000,00 RSD
Vjera Radović 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 7.100,00 RSD
MSL 1.200,00 RSD
Sanavila Stošić 3.000,00 RSD
Zoran Kosjerina 12.400,00 RSD
Srđan Manasijević 45.300,00 RSD
SMS 3030 SRB 15.700,00 RSD
Strahinja Stanković 500,00 RSD
Suzana Marković i Radmila Obućina 12.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 12.300,00 RSD
Dragica Mandić 4.670,00 RSD
Aleksandar Tomić 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 21.200,00 RSD
Snežana Mitić 1.300,00 RSD
SMS 3030 SRB 7.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 6.400,00 RSD
Aleksandar Tomić 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 3.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.300,00 RSD
Aleksandar Tomić 800,00 RSD
Petar Petrović 40.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 5.000,00 RSD
Jaroslav Kobar 125,00 RSD
Aleksandar Tomić 800,00 RSD
Slavica Milićević 10.000,00 RSD
Aleksandar Tomić 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.700,00 RSD
Aleksandar Tomić 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 3.700,00 RSD
Petar Mitić 10.000,00 RSD
Odeljenje II/2 OŠ Jovan Dučić Beograd 6.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 3.100,00 RSD
Vasić Srđan 1.000,00 RSD
Dragi Radojević 7.300,00 RSD
Mateja Jovanović 500,00 RSD
Dušan Ristivojević 1.300,00 RSD
SMS 3030 SRB 6.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 3.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 3.600,00 RSD
SMS 455 CHF 909,51 RSD
Anonimni Donator 100.000,00 RSD
Jaroslav Kobar 120,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - novembar 2015 9.200,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - oktobar 2015 3.800,00 RSD
Ivan Živanović 5.000,00 RSD
Đorđe Samardžija 2.000,00 RSD
Uplata švajcarskih operatera do 30.09.2015. 873,55 RSD
Humanitarna fondacija Novi Beograd 3.620,00 RSD
Jaroslav Kobar 120,00 RSD
Ivana Radivojević 3.000,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - mart 2015 760,00 RSD
Stefan živković 2.800,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - februar 2015 39.805,00 RSD
Vladimir Milićević 10.000,00 RSD
Ivan Živanović 2.000,00 RSD
Uplata operatera MTS, Vip i Telenor 9.405,00 RSD
Uplata operatera MTS, Vip i Telenor 4.560,00 RSD
Uplata operatera MTS, Vip i Telenor 14.250,00 RSD
Marija Petrović 1.000,00 RSD
Spisak uplata - Udruženje ŠIFT
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 0.00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 0.00 RSD
Stanje na računu
Raspodela sa opšteg računa
Raspodela sa korisničkog računa
Povraćaj sredstava
Donator Iznos
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
ANONIMNI DONATOR 60.330,00 RSD
STEVAN ROSIC 500,00 RSD
MARKO IVKOVIC 5.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
JOVANA STANOJEVIC 5.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.600,00 RSD
UNA SUČEVIĆ JAVNI IZVRŠITELJ 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
Dobrosav 1.120,00 RSD
Spisak uplata - Dobra vila za vas
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 0.00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 0.00 RSD
Stanje na računu
Raspodela sa opšteg računa
Raspodela sa korisničkog računa
Povraćaj sredstava
Donator Iznos
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
GUDELJ JELENA 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
Anja Zivkovic 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.400,00 RSD
CARIBROD KARATE KLUB 9.000,00 RSD
KIK BOKS KLUB "CRNA KOBRA" 20.070,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
VESNA RADOVANOVIĆ 13.030,00 RSD
UNA SUČEVIĆ JAVNI IZVRŠITELJ 5.000,00 RSD
MIRJANA DRINČIĆ 1.000,00 RSD
UNA SUČEVIĆ JAVNI IZVRŠITELJ 1.000,00 RSD