big logo

235

Deca

158

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Uplate za ustanove

Spisak uplata - Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 0.00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 0.00 RSD
Stanje na računu
Raspodela sa opšteg računa
Raspodela sa korisničkog računa
Povraćaj sredstava
Donator Iznos
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
Iva Ristic 1.500,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
Ivana Perisic 3.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 700,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.100,00 RSD
SMS 3030 SRB 6.300,00 RSD
SMS 3030 SRB 300,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.500,00 RSD
SMS 3030 SRB 700,00 RSD
SMS 3030 SRB 300,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 100,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
Stanimirka Gojković 1.000,00 RSD
Aleksandar Tomić 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 100,00 RSD
SMS 3030 SRB 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 905,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - novembar 2015 1.200,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - oktobar 2015 500,00 RSD
MERIT SOLUTIONS DOO 30.000,00 RSD
Humanitarna fondacija Novi Beograd 266,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - avgust 2015 882,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - jul 2015 4.018,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - maj 2015 392,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - april 2015 1.372,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - mart 2015 1.568,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - februar 2015 392,00 RSD
Uplata operatera MTS, Vip i Telenor 294,00 RSD
Uplata operatera MTS, Vip i Telenor 1.764,00 RSD
Uplata operatera MTS, Vip i Telenor 196,00 RSD
Uplata operatera MTS, Vip i Telenor 294,00 RSD
Telenor doo, Beograd 196,00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 98,00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 196,00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 392,00 RSD
Telenor doo, Beograd 196,00 RSD
Telenor doo, Beograd 196,00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 98,00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 490,00 RSD
Spisak uplata - OŠ Novi Beograd
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 0.00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 0.00 RSD
Stanje na računu
Raspodela sa opšteg računa
Raspodela sa korisničkog računa
Povraćaj sredstava
Donator Iznos
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 300,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 300,00 RSD
SMS 3030 SRB 900,00 RSD
SMS 3030 SRB 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 300,00 RSD
SMS 3030 SRB 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 609,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - novembar 2015 600,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - oktobar 2015 500,00 RSD
unIT Solutions 500,00 RSD
Sonia Porej 10.000,00 RSD
Humanitarna fondacija Novi Beograd 185,00 RSD
Slađana Atanasovski 1.000,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - avgust 2015 665,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - jul 2015 1.140,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - jun 2015 950,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - maj 2015 285,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - april 2015 380,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - mart 2015 95,00 RSD
Spisak uplata - Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 0.00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 0.00 RSD
Stanje na računu
Raspodela sa opšteg računa
Raspodela sa korisničkog računa
Povraćaj sredstava
Donator Iznos
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
FILIP JANKOVIC 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.600,00 RSD
Petar Mitić 5.000,00 RSD
Spisak uplata - OŠ Miodrag Matić
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 0.00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 0.00 RSD
Stanje na računu
Raspodela sa opšteg računa
Raspodela sa korisničkog računa 2.611.161,97 RSD
Povraćaj sredstava
Donator Iznos
Milica Duca 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
DRAGANA DUDIĆ 8.612,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
FILIP JANKOVIC 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
M PEKE 40.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
ANA ĆURKOVIĆ 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
Spisak uplata - Dom zdravlja Tutin
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 0.00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 0.00 RSD
Stanje na računu
Raspodela sa opšteg računa
Raspodela sa korisničkog računa
Povraćaj sredstava
Donator Iznos
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 10.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.600,00 RSD