big logo

547

Deca

283

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Fondacija ne organizuje prikupljanje donacija putem humanitarnih kutija niti na bilo koji drugi način u gotovom novcu!

Danilo Vranić

Spisak uplata - Danilo Vranić
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 52.889,00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 0.00 RSD
Stanje na računu 52.889,00 RSD
Donator Iznos
BELINDA JELIĆ 30.820,00 RSD
DANILO ZELENKAPIĆ 10.000,00 RSD
BOBAN ZUVIĆ 2.500,00 RSD
NEVENA TASIĆ 1.000,00 RSD
MARKO MILOVANOVIĆ 240,00 RSD
SARA SRÐAN 900,00 RSD
Anon. (PayPal) 5.378,00 RSD
Goran Paic (PayPal) 1.051,00 RSD
MILAN MILJUŠEVIĆ 500,00 RSD
NATAŠA SIMJANOVSKI 500,00 RSD
Maja 2 laka i tecni karmin (neproknjižena PayPal uplata) 5,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 25,00 EUR
Dajana Js, humanitarna licitacija od Petra D. (neproknjižena PayPal uplata) 14,00 EUR
Marija Koselj-Misic ( knjiga) (neproknjižena PayPal uplata) 10,00 EUR
(Anon.) (neproknjižena PayPal uplata) 10,00 EUR