big logo

268

Deca

151

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Katarina Popović

Spisak uplata - Katarina Popović
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 40.887,80 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 36.986,20 RSD
Stanje na računu 2.760,60 RSD
Donator Iznos
SMS MTS 03/2019 200,00 RSD
SMS VIP 03/2019 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
Marko Cvjeticanin (Internet uplata) 2.100,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 3.900,00 RSD
SMS 3030 SRB 300,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.100,00 RSD
SMS 3030 SRB 300,00 RSD
SMS 3030 SRB 6.100,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
Aleksandar Milićević 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.700,00 RSD
Marija Popović 350,00 RSD
SMS 3030 SRB 5.700,00 RSD
SMS 3030 SRB 100,00 RSD
Marija Popović 720,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.300,00 RSD
Vesna Vučić 100,00 RSD
Anonimni donator 100,00 RSD