big logo

334

Deca

174

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

GAK Narodni front

Spisak uplata - GAK Narodni front
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 165.450,00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 132.617,54 RSD
Stanje na računu 26.915,46 RSD
Donator Iznos
Dimitrije (PayPal) 5.185,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 5.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 3.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 9.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 300,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.100,00 RSD
SMS 3030 SRB 5.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
Sasča Oesterle 14.700,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.100,00 RSD
Srđan Radulović 1.600,00 RSD
Milica Buhovac (Internet uplata) 10.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.100,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.300,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.300,00 RSD
SMS 3030 SRB 5.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 13.500,00 RSD
SMS 3030 SRB 16.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 16.600,00 RSD
FK ANT 44.000,00 RSD
Rade Đukanović 5.000,00 RSD
Gabor Nađ 200,00 RSD