big logo

303

Deca

172

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Branislav Prekajski

Spisak uplata - Branislav Prekajski
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 70.727,00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 44.185,00 RSD
Stanje na računu 0.00 RSD
Donator Iznos
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 8.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.700,00 RSD
SMS 3030 SRB 8.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 20.000,00 RSD
Rasko Radojević 1.250,00 RSD
Ivana Ninčić 1.500,00 RSD
Darko Vučković 8.347,00 RSD
Sandra Molnar 6.130,00 RSD
Gordana Nađ 400,00 RSD
Aleksandra Basta 3.000,00 RSD