big logo

279

Deca

157

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Miloš Šepa

Spisak uplata - Miloš Šepa
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 122.761,00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 120.146,88 RSD
Stanje na računu 2.614,12 RSD
Donator Iznos
SMS TELENOR 07/2019 400,00 RSD
SMS MTS 06/2019 400,00 RSD
SMS MTS 04/2019 200,00 RSD
SMS VIP 07/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 06/2019 400,00 RSD
SMS VIP 06/2019 200,00 RSD
SMS MTS 03/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 04/2019 400,00 RSD
SMS VIP 04/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 03/2019 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
BOJAN TANASIĆ 10.000,00 RSD
SEPA SOFIJA UGRINOVAC 22.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.400,00 RSD
SMS 455 CHF 1.636,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 14.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 12.300,00 RSD
KONDI XC6 D.O.O. 10.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 18.900,00 RSD
STKR DADO I MAJA CUPRIJA 5.000,00 RSD
Branislav Živković (Internet uplata) 5.000,00 RSD
Marko Ivković 500,00 RSD
Nikola Jelenković 1.000,00 RSD