big logo

288

Deca

158

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Dragana Prosinger

Spisak uplata - Dragana Prosinger
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 394.374,00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 352.534,39 RSD
Stanje na računu 41.839,61 RSD
Donator Iznos
UDRUŽENJE PODIUM 7.500,00 RSD
SMS VIP 10/2019 1.400,00 RSD
SMS TELENOR 09/2019 800,00 RSD
SMS MTS 8/2019 1.000,00 RSD
Tatjana Vuković (Internet uplata) 1.000,00 RSD
SMS VIP 09/2019 1.000,00 RSD
SMS TELENOR 08/2019 800,00 RSD
SMS MTS 07/2019 400,00 RSD
SMS VIP 08/2019 600,00 RSD
SMS MTS 05/2019 800,00 RSD
SMS MTS 06/2019 200,00 RSD
SMS MTS 04/2019 1.200,00 RSD
SMS VIP 07/2019 600,00 RSD
SMS VIP 05/2019 1.600,00 RSD
SMS MTS 03/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 05/2019 400,00 RSD
SMS VIP 04/2019 400,00 RSD
SMS TELENOR 04/2019 400,00 RSD
SMS TELENOR 03/2019 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 65.200,00 RSD
JELENA NIKOLIĆ 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.600,00 RSD
SLAVICA DJURIŠIĆ 5.000,00 RSD
FONDACIJA OSMEH NA DAR 1.000,00 RSD
FONDACIJA OSMEH NA DAR 2.500,00 RSD
FONDACIJA OSMEH NA DAR 1.500,00 RSD
SMS 3030 SRB 72.000,00 RSD
FONDACIJA OSMEH NA DAR 2.000,00 RSD
FONDACIJA OSMEH NA DAR 27.400,00 RSD
ZAJEDNO ZA ŽIVOT UDRUŽENJE 100.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 5.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.200,00 RSD
TAMARA STANČEV 1.000,00 RSD
BRANISLAVA OSTOJIĆ 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.800,00 RSD
IGOR SOKOLOVIC 6.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 9.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 3.400,00 RSD
TIJANA ĐORĐEVIĆ 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 9.200,00 RSD
TEPKOS DOO CONOPLJA 5.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 16.300,00 RSD
Mirela Jeremić 100,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.600,00 RSD
Đorđo Kalaković 500,00 RSD
Aleksandra Basta 3.000,00 RSD