big logo

304

Deca

173

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Dejana Maksimović

Spisak uplata - Dejana Maksimović
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 160.342,00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 148.856,02 RSD
Stanje na računu 11.485,98 RSD
Donator Iznos
SMS VIP 4/2020 200,00 RSD
SMS MTS 01/2020 600,00 RSD
SMS TELENOR 01/2020 600,00 RSD
SMS MTS 12/2019 200,00 RSD
SMS MTS 10/2020 400,00 RSD
SMS VIP 12/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 11/2019 600,00 RSD
SMS TELENOR 10/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 07/2019 200,00 RSD
SMS MTS 06/2019 1.400,00 RSD
SMS MTS 04/2019 400,00 RSD
SMS VIP 05/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 05/2019 200,00 RSD
SMS VIP 04/2019 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
DRUSTVO ZA CEREBRALNU PARALIZU CUKA 5.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SAT VISION DOO 3.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
DRAGANA I ADAM STANOJEVIĆ 1.500,00 RSD
SMS 3030 SRB 6.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.600,00 RSD
MILOSAVA ILIĆ 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 14.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 12.800,00 RSD
INFRASTRUKTURA VIS DOO 50.000,00 RSD
DOBRA VILA ZA VAS UDRUŽENJE 25.000,00 RSD
Jovana Banjanac 12.000,00 RSD
Milica Bojovic (Internet uplata) 2.000,00 RSD
Mirjana Banjanac 1.000,00 RSD
DALIBOR ARSENIĆ PREDUZETNIK TRGOVI 3.000,00 RSD
Milica Bojovic (Internet uplata) 2.000,00 RSD