big logo

286

Deca

159

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Elena Tomović

Spisak uplata - Elena Tomović
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 656.688,00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 612.402,49 RSD
Stanje na računu 0.00 RSD
Donator Iznos
SMS 3030 SRB 6.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 10.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SAŠA MARINKOVIĆ 3.000,00 RSD
Vladimir Selakovic (Internet uplata) 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 3.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 9.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
MARINKOVIĆ ANDREJ 10.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SAŠA MARINKOVIĆ 3.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
Ivana Mlađen (Internet uplata) 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
NIKOLA RAFAILOVIC 1.000,00 RSD
Miroslav Jovanovic (Internet uplata) 4.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 3.400,00 RSD
MILAN PETROVIĆ 1.000,00 RSD
SMS 455 CHF 1.653,00 RSD
PORTO-MB DOO LACARAK 10.000,00 RSD
MILORAD MARKOVIĆ 6.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 3.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 101.800,00 RSD
Branislav Vukomanović 43.110,00 RSD
SUR ANESTEZIJA C NOVI PAZAR 5.000,00 RSD
Mira Simeunović 50.000,00 RSD
GRAD NOVI PAZAR 1.000,00 RSD
Jovana Biševac 1.205,00 RSD
Vlastimir Plavšić 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
Lazar Biorac 6.000,00 RSD
Uroš Milanović 50.000,00 RSD
Nebojša Ristin 500,00 RSD
GRAD NOVI PAZAR 10.000,00 RSD
GRAD NOVI PAZAR 3.000,00 RSD
GRAD NOVI PAZAR 8.000,00 RSD
GRAD NOVI PAZAR 7.000,00 RSD
GRAD NOVI PAZAR 179.300,00 RSD
Marija Vučetić 2.000,00 RSD
Stojanović Igor 100.000,00 RSD
Marko Mladenović 500,00 RSD
Milan Knežević (Internet uplata) 500,00 RSD