big logo

269

Deca

151

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku

Spisak uplata - Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 17.073,00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 4.165,00 RSD
Stanje na računu 12.908,00 RSD
Donator Iznos
SMS TELENOR 03/2019 600,00 RSD
SMS VIP 03/2019 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
Ana Popovic (Internet uplata) 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
FILIP JANKOVIC 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.600,00 RSD
Petar Mitić 5.000,00 RSD