big logo

288

Deca

158

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Anđela Vračević

Spisak uplata - Anđela Vračević
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 185.981,12 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 169.878,80 RSD
Stanje na računu 16.102,32 RSD
Donator Iznos
SMS MTS 05/2019 400,00 RSD
Vuksa (Internet uplata) 1.200,00 RSD
SMS 455 CHF 1.617,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
MATEJ BERIŠA 3.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 5.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
DEJAN MILENKOVIC 250,00 RSD
ZORAN MATIJEVIC 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.400,00 RSD
MS KRISTINA SATARA 1.407,32 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
ADVOKAT BOJAN GRUBANOVIĆ 10.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
ADVOKAT BOJAN GRUBANOVIĆ 10.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.400,00 RSD
ADVOKAT BOJAN GRUBANOVIĆ 10.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 31.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 53.400,00 RSD
ADVOKAT BOJAN GRUBANOVIĆ 10.000,00 RSD
ZORANA VASILJEVIĆ 1.000,00 RSD
Relja Gavrilović 500,00 RSD
Stefan Lazić 100,00 RSD
Ljubomir Bulajić 5.000,00 RSD
RADMILA POLOVINA (Internet uplata) 22.000,00 RSD
Marko Pavlović 500,00 RSD
Milena Paunovic (Internet uplata) 4.000,00 RSD