big logo

314

Deca

168

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Boris Stefanović

Spisak uplata - Boris Stefanović
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 1.184.192,00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 1.179.816,87 RSD
Stanje na računu 4.375,13 RSD
Donator Iznos
SMS MTS 04/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 06/2019 200,00 RSD
SMS VIP 06/2019 200,00 RSD
SMS VIP 05/2019 200,00 RSD
SMS MTS 03/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 05/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 04/2019 400,00 RSD
SMS TELENOR 03/2019 200,00 RSD
DANIJELA VOJISLAV NECIC 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.400,00 RSD
JELENA STOJKOVIĆ 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
DANICA CVITKOVAC PR MONDO WORLD AG 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 5.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SRDAN VUCKOVIC 13.000,00 RSD
JELENA MIHAJLOVIĆ 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 7.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
JOVICA PERIC UL MILIC 1.000,00 RSD
ANONIMAN 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.800,00 RSD
ANONIMNO 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
IVANA STANOJLOVIĆ 9.370,00 RSD
Milica Pihler-Mirjanic (Internet uplata) 4.000,00 RSD
VASSOS VIOLARIS 30.000,00 RSD
PJANIĆ IVAN 60.000,00 RSD
MICHALIS MICHALELIFE 30.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
MARKO 5.000,00 RSD
STANKOVIĆ TOMISLAV 10.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 8.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 14.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 69.400,00 RSD
ŽELJKA LAZAREVIĆ 16.000,00 RSD
Nemanja Matić 601.500,00 RSD
ŽELJKA STANOJEVIĆ 155.000,00 RSD
RANKOVIC MARINA 2.000,00 RSD
Nađa Pavićević 1.000,00 RSD
Stojanović Igor 100.000,00 RSD
Ljiljana Marinković 4.000,00 RSD
Ivana Bulatovic (Internet uplata) 10.000,00 RSD
Aleksandra Gajičić 500,00 RSD
Jelena Filipović 1.200,00 RSD