big logo

314

Deca

168

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Darko Milojević

Spisak uplata - Darko Milojević
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 208.619,80 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 198.402,40 RSD
Stanje na računu 10.217,40 RSD
Povraćaj sredstava 595,00 RSD
Donator Iznos
SMS TELENOR 11/2019 600,00 RSD
SMS MTS 10/2020 200,00 RSD
SMS MTS 09/2019 600,00 RSD
SMS TELENOR 09/2019 400,00 RSD
SMS MTS 8/2019 4.200,00 RSD
SMS VIP 09/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 08/2019 1.600,00 RSD
SMS VIP 08/2019 1.400,00 RSD
SMS TELENOR 07/2019 200,00 RSD
SMS VIP 03/2019 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
MILOJEVIĆ BISTRICA 13.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.600,00 RSD
SVETISLAV PETROVIC 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.600,00 RSD
BRANIMIR MICKOVSKI 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 5.200,00 RSD
DUSKA TRZIN SID 12 AP 500,00 RSD
PESIC MILOS TRG KRALJ 5.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 14.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
Marina Adamović 15.400,00 RSD
Marina Adamović 10.100,00 RSD
IVANA MITIC 500,00 RSD
KRISTINA PETROVIĆ 200,00 RSD
Marina Adamović 31.460,00 RSD
Marina Adamović 22.900,00 RSD
Marina Adamović 23.950,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 455 CHF 1.621,00 RSD
SMS 3030 SRB 34.200,00 RSD
BRANISLAVA PETROVIC 2.000,00 RSD
DARKO VUCKOVIC 5.788,80 RSD