big logo

339

Deca

177

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Jadranka Radošević

Spisak uplata - Jadranka Radošević
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 124.351,00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 85.639,08 RSD
Stanje na računu 37.142,90 RSD
Povraćaj sredstava 595,00 RSD
Donator Iznos
SMS MTS 8/2020 2.000,00 RSD
SMS TELENOR 08/2020 3.000,00 RSD
VLADIMIR MIODRAG 1.000,00 RSD
SMS VIP 8/2020 1.600,00 RSD
SMS MTS 06/2020 200,00 RSD
SMS VIP 7/2020 200,00 RSD
SMS MTS 05/2020 400,00 RSD
SMS MTS 04/2020 2.600,00 RSD
SMS MTS 3/2020 200,00 RSD
SMS TELENOR 04/2020 1.400,00 RSD
ANDRIJA MILJKOVIĆ 2.000,00 RSD
SMS VIP 4/2020 800,00 RSD
MIROSLAV CVJETKOVIĆ PR MCSARČ C 500,00 RSD
SMS MTS 02/2020 400,00 RSD
SMS TELENOR 03/2020 200,00 RSD
VLADIMIR MIHAJLOVIC 1.000,00 RSD
SAŠA GLIGOREVIĆ 400,00 RSD
SMS MTS 01/2020 200,00 RSD
SMS MTS 12/2019 200,00 RSD
SMS MTS 10/2020 400,00 RSD
DANILO MITIC 200,00 RSD
SMS MTS 09/2019 600,00 RSD
SMS TELENOR 09/2019 400,00 RSD
SMS VIP 09/2019 200,00 RSD
SMS MTS 07/2019 400,00 RSD
TOMISLAV HORVACKI ŽIVALOV 1.000,00 RSD
SMS MTS 05/2019 400,00 RSD
SMS MTS 06/2019 200,00 RSD
SMS VIP 07/2019 200,00 RSD
SMS VIP 06/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 05/2019 400,00 RSD
SMS VIP 05/2019 200,00 RSD
SMS VIP 03/2019 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.200,00 RSD
DUSAN NIKOLIN 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
SUZANA SPASIC 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 300,00 RSD
SMS 3030 SRB 300,00 RSD
Jadranka Radošević 3.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 100,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 100,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 100,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 100,00 RSD
SMS 3030 SRB 100,00 RSD
SMS 3030 SRB 683,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - oktobar 2015 100,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - novembar 2015 200,00 RSD
Humanitarna fondacija Novi Beograd 426,00 RSD
Slavica Banković 25.000,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - avgust 2015 392,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - jul 2015 784,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - jun 2015 294,00 RSD
Aleksandra Basta 3.000,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - maj 2015 392,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - april 2015 2.450,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - mart 2015 1.666,00 RSD
Aleksandra Drljača 500,00 RSD
Uplata operatera Mts, Telenor i Vip - februar 2015 4.214,00 RSD
Uplata operatera MTS, Vip i Telenor 882,00 RSD
Lardinois Roger Rue Joseph Marve 18.015,00 RSD
Uplata operatera MTS, Vip i Telenor 1.274,00 RSD
Uplata operatera MTS, Vip i Telenor 2.058,00 RSD
Uplata operatera MTS, Vip i Telenor 392,00 RSD
Aleksandar Petrović (Internet uplata) 1.000,00 RSD
Uplata operatera MTS, Vip i Telenor 1.666,00 RSD
Uplata operatera MTS, Vip i Telenor 686,00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 980,00 RSD
Vip Mobile doo, Beograd 392,00 RSD
Telenor doo, Beograd 1.764,00 RSD
Telekom Srbija AD, Beograd 588,00 RSD
A.R. Novi Beograd 3.000,00 RSD