big logo

258

Deca

155

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Tomislav Adamac

Spisak uplata - Tomislav Adamac
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 115.046,50 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 114.219,82 RSD
Stanje na računu 826,68 RSD
Donator Iznos
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
VITOMIROV ZORICA BELA CRKVA 5.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.400,00 RSD
SMS 455 CHF 1.588,00 RSD
SMS 3030 SRB 9.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 21.600,00 RSD
UDRUŽENJE PLUS JEDAN 15.000,00 RSD
Marina Adamović 6.706,00 RSD
JADRANKA STANOJEVIC 3.565,50 RSD
MARINA ADAMOVIĆ 9.700,00 RSD
Marina Adamović 8.737,00 RSD
Marina Adamović 5.550,00 RSD