big logo

269

Deca

151

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Tomislav Adamac

Spisak uplata - Tomislav Adamac
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 116.646,50 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 114.219,82 RSD
Stanje na računu 2.426,68 RSD
Donator Iznos
SMS VIP 06/2019 200,00 RSD
SMS MTS 03/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 05/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 04/2019 400,00 RSD
SMS VIP 04/2019 400,00 RSD
SMS VIP 03/2019 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
VITOMIROV ZORICA BELA CRKVA 5.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.400,00 RSD
SMS 455 CHF 1.588,00 RSD
SMS 3030 SRB 9.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 21.600,00 RSD
UDRUŽENJE PLUS JEDAN 15.000,00 RSD
Marina Adamović 6.706,00 RSD
JADRANKA STANOJEVIC 3.565,50 RSD
MARINA ADAMOVIĆ 9.700,00 RSD
Marina Adamović 8.737,00 RSD
Marina Adamović 5.550,00 RSD