big logo

256

Deca

159

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Sava Đokić

Spisak uplata - Sava Đokić
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 39.125,00 RSD
300,00 SEK
KORISNIK ISKORISTIO 2.975,00 RSD
Stanje na računu 36.150,00 RSD
300,00 SEK
Donator Iznos
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
BRANISLAVA PETROVIC 3.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
IVICA VASIC 300,00 SEK
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SUZANA SPASIC 700,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 7.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.800,00 RSD
Ivan Djokic (Internet uplata) 5.000,00 RSD
SAVA TOMIC 2.000,00 RSD