big logo

314

Deca

168

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Sava Đokić

Spisak uplata - Sava Đokić
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 40.925,00 RSD
300,00 SEK
KORISNIK ISKORISTIO 2.975,00 RSD
Stanje na računu 37.950,00 RSD
300,00 SEK
Donator Iznos
SMS MTS 10/2020 200,00 RSD
SMS VIP 07/2019 200,00 RSD
SMS MTS 04/2019 600,00 RSD
SMS VIP 05/2019 400,00 RSD
SMS TELENOR 05/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 03/2019 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
BRANISLAVA PETROVIC 3.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
IVICA VASIC 300,00 SEK
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SUZANA SPASIC 700,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 7.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.800,00 RSD
Ivan Djokic (Internet uplata) 5.000,00 RSD
SAVA TOMIC 2.000,00 RSD