big logo

334

Deca

174

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Sanela Stefanović

Spisak uplata - Sanela Stefanović
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 207.919,40 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 197.756,60 RSD
Stanje na računu 10.162,80 RSD
Povraćaj sredstava 595,00 RSD
Donator Iznos
SMS VIP 8/2020 1.400,00 RSD
SMS TELENOR 07/2020 600,00 RSD
SMS TELENOR 06/2020 400,00 RSD
SMS TELENOR 05/2020 200,00 RSD
N Zagorac (PayPal) 5.513,00 RSD
SMS MTS 12/2019 400,00 RSD
SMS TELENOR 01/2020 200,00 RSD
SMS VIP 01/2020 200,00 RSD
SMS MTS 11/2019 200,00 RSD
SANVILA STOSIC 6.000,00 RSD
SMS MTS 8/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 08/2019 200,00 RSD
SMS MTS 06/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 07/2019 200,00 RSD
SMS VIP 07/2019 400,00 RSD
SMS VIP 05/2019 200,00 RSD
SMS MTS 03/2019 1.800,00 RSD
SMS TELENOR 05/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 03/2019 800,00 RSD
SMS VIP 03/2019 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
DANICA CVITKOVAC PR MONDO WORLD AG. 1.500,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 20.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 3.800,00 RSD
SMS 455 CHF 1.591,00 RSD
SMS 3030 SRB 30.000,00 RSD
Marina Adamović 8.940,00 RSD
Marina Adamović 7.130,00 RSD
MILAN BISKUPOVIC 20.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
Ermina & Ivica Nikolic (Internet uplata) 10.300,00 RSD
SILVANA ÐORÐEVIĆ 4.000,00 RSD
Marina Adamović 15.400,00 RSD
Marina Adamović 8.500,00 RSD
Marina Adamović 9.170,00 RSD
Marina Adamović 17.000,00 RSD
Marina Adamović 7.190,00 RSD
Marina Adamović 14.030,00 RSD
SANJA ŽIVANOVIĆ 1.000,00 RSD
DRAGOSLAV RAJICIC 2.000,00 RSD
ANĐELA ILIĆ 800,00 RSD