big logo

264

Deca

151

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Dobra vila za vas

Spisak uplata - Dobra vila za vas
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 74.084,00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 73.205,00 RSD
Stanje na računu 879,00 RSD
Donator Iznos
SMS VIP 05/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 04/2019 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
TOMISLAV HORVACKI ŽIVALOV 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
TOMISLAV HORVACKI ŽIVALOV 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
NEDA AVRAMOVIC 2.715,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
GUDELJ JELENA 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
Anja Zivkovic (Internet uplata) 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.400,00 RSD
CARIBROD KARATE KLUB 9.000,00 RSD
KIK BOKS KLUB "CRNA KOBRA" 20.070,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
VESNA RADOVANOVIĆ 13.030,00 RSD
UNA SUČEVIĆ JAVNI IZVRŠITELJ 5.000,00 RSD
MIRJANA DRINČIĆ 1.000,00 RSD
UNA SUČEVIĆ JAVNI IZVRŠITELJ 1.000,00 RSD