big logo

259

Deca

158

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Vasilije Pantelić

Spisak uplata - Vasilije Pantelić
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 1.234.036,66 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 1.250,00 RSD
Stanje na računu 1.232.786,66 RSD
Povraćaj sredstava 37.500,00 RSD
Donator Iznos
VUJCIC SLOBODAN 1.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.600,00 RSD
VITA ELKO DOO BEOGRAD 10.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 7.000,00 RSD
Anonimni korisnik (Internet uplata) 100.000,00 RSD
Natalija Mladenovic (Internet uplata) 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 3.000,00 RSD
SMS 455 CHF 1.640,00 RSD
SMS 3030 SRB 5.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 21.600,00 RSD
BOJANA IZVONAR RADOVANOVIĆ 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 78.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 282.400,00 RSD
ALEKSANDRA SPASOVIC 700,00 RSD
ANA NIKOLIC 6.000,00 RSD
JELENA RAJKOVIĆ 100,00 RSD
JELICA RAIČEVIĆ 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 13.800,00 RSD
SPASOJEVIC ALEKSANDRA 600,00 RSD
PETROVIC MILAN 1.000,00 RSD
SVETLANA JOVANOVIC 200,00 RSD
Stan Smiljanic (Internet uplata) 4.000,00 RSD
MILAN MANDIĆ 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 45.600,00 RSD
MILAN DORDEVIC 2.000,00 RSD
DARINKA ŽIVANOVIĆ 6.000,00 RSD
VUCICEVIC VERICA 1.000,00 RSD
ÐORÐE ZORAN MILINKOVIC 500,00 RSD
KARANTEKSTIL DOO PROIZVODNJA 2.000,00 RSD
ÐUROVIC ANÐELIJA 1.250,00 RSD
DAMJAN SREJIĆ 500,00 RSD
ŽIVKOVIĆ SVETLANA 200,00 RSD
SMS 455 CHF 1.591,00 RSD
BILJANA MINAKOVIC 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 17.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 97.600,00 RSD
ALMIR HALILI 240,00 RSD
AKTIV ZENA GRADA ARANÐELOVCA 5.000,00 RSD
SMS 455 CHF 6.373,00 RSD
MLADEN JEVIC 2.400,00 RSD
SNEŽANA RADMAN 6.000,00 RSD
BASTA DUSAN 116.993,80 RSD
SMS 3030 SRB 32.000,00 RSD
NIKOLA ŽIKIĆ 4.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 52.000,00 RSD
SAŠA MARINKOVIĆ 1.000,00 RSD
BRANISLAV JOVANOVIĆ 3.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 170.800,00 RSD
NIKOLA DABOVIC IGORA 1.000,00 RSD
ALEKSANDAR KACAREVIC 10.000,00 RSD
BOJANA MILIĆ 3.500,00 RSD
PESTAN DOO 70.000,00 RSD
SLAÐANA MITROVIC OMS 2.500,00 RSD
Danijela Jovicic 9.617,86 RSD
VESNA VESNIC 5.000,00 RSD
Miroslav Lazarevic (Internet uplata) 1.000,00 RSD
Suzana Ilic (Internet uplata) 5.000,00 RSD
NENAD ŽIVKOVIĆ 500,00 RSD
MILENKOVIC LIDIJA 2.000,00 RSD
JOVANKA DOBRIĆ 2.000,00 RSD
NEMANJA KESIC 1.000,00 RSD
GORAN ŽIVKOVIĆ 1.000,00 RSD
MILUNKA SOKOLOVIĆ 290,00 RSD
Milan Zic (Internet uplata) 2.000,00 RSD
VLADIMIR MATOVIC 1.000,00 RSD