big logo

269

Deca

151

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Luka Stojanović

Spisak uplata - Luka Stojanović
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 73.606,40 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 64.805,00 RSD
Stanje na računu 8.801,40 RSD
Donator Iznos
SMS MTS 04/2019 200,00 RSD
SMS VIP 06/2019 800,00 RSD
SMS TELENOR 06/2019 1.200,00 RSD
SMS MTS 03/2019 200,00 RSD
SMS VIP 05/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 03/2019 200,00 RSD
SMS 455 CHF 1.631,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 800,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.600,00 RSD
JELENA TOŠIĆ BULATOVIĆ 3.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 4.200,00 RSD
SLJUBICA STOJANOVIC 2.200,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
Braniszlav Manjin (Internet uplata) 2.200,00 RSD
BOŠKO BORENOVIĆ 500,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
VLADIMIR PETROVIĆ 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 455 CHF 1.598,00 RSD
MARKO MARINKOVIĆ 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 6.400,00 RSD
SLOBODAN DRAGIŠIĆ 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 8.000,00 RSD
Ivana Lazic (Internet uplata) 5.000,00 RSD
Marko Gajovic (Internet uplata) 100,00 RSD
TODOR PUSARA 500,00 RSD
IVANA BABIĆ LAKIĆ 2.000,00 RSD
VASILJEVIC UROS 1.930,00 RSD
DUŠICA MALINIĆ 1.000,00 RSD
TANJA MIHAJLOVIĆ I KOLEGE 18.000,00 RSD