big logo

292

Deca

162

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Jasmina Erić

Spisak uplata - Jasmina Erić
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 32.040,00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 1.190,00 RSD
Stanje na računu 30.850,00 RSD
Povraćaj sredstava 595,00 RSD
Donator Iznos
SMS VIP 10/2019 200,00 RSD
SMS MTS 8/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 08/2019 400,00 RSD
SMS VIP 08/2019 200,00 RSD
SMS TELENOR 07/2019 200,00 RSD
SMS VIP 07/2019 200,00 RSD
SMS MTS 03/2019 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 2.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 455 CHF 1.640,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
VLADIMIR ÐEDOVIĆ 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 5.400,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.800,00 RSD
SMS 3030 SRB 7.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 5.800,00 RSD
LJUBOMIR PERIŠIĆ 2.000,00 RSD
SAŠA MARINKOVIĆ 2.000,00 RSD