big logo

259

Deca

159

Odrasli

ČEKAJU NA TVOJU POMOĆ!

O nama

Mladen Tomić

Spisak uplata - Mladen Tomić
KORISNIKU POTREBNO
PRIKUPLJENE DONACIJE 12.450,00 RSD
KORISNIK ISKORISTIO 11.110,00 RSD
Stanje na računu 1.340,00 RSD
Donator Iznos
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 600,00 RSD
SMS 3030 SRB 200,00 RSD
RASKO RADOJEVIĆ 1.250,00 RSD
SMS 3030 SRB 400,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.000,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.600,00 RSD
SMS 3030 SRB 1.800,00 RSD
SAŠA MARINKOVIĆ 4.000,00 RSD